Cyril Höschl a extra porce zmrdí demagogie

11. dubna 2016 v 13:45 | Martin Hessler |  SVĚT KOLEM NÁS
Při brouzdání hlubinami internetu jsem nedávno narazil na přepis rozhovoru s Cyrilem Höschlem. Jmenovaný jest psychologem, a podle všeho se rád "odborně" vyjadřuje k různým společenským jevům a situacím. Zmiňovaný text, zabývající se stavem na českých pozemních komunikacích, naleznete v kompletním znění zde:

https://psychologie.cz/cyril-hoschl-co-o-nas-rika-nase-auto/

Nedalo mi to, abych dotyčného pána v několika větách trochu neokomentoval.

Psychologie a psychologové

Občas si nejsem jist, zda lze psychologii jako takovou v jejím současném stavu a pojetí vůbec považovat za regulérní vědu. V dnešních, a to nejen evropských společenských podmínkách se zjevně jedná spíše o líheň a shromaždiště neproduktivních zmrdů (termín zmrd budiž prosím vnímán tak, jak jej ve své knize Zmrdi a vohnouti používá pan D-FENS). Pro takové jedince je psychologie pravým požehnáním. Není totiž exaktně měřitelná, předkládané výsledky čehokoli nelze oveřit ani vyvrátit, neexistují žádné jednoznačné hodnoty ani přesně stanovené postupy. V podstatě se tak jedná o rádobyvědu, založenou na stavu "co člověk, to názor". Je ohromně snadné vybavit se sbírkou příruček a tabulek, ohánět se neprůkaznými, nesrozumitelnými a nejednotnými testy se stejně nesrozumitelným a nejednotným způsobem vyhodnocování, učeně žvanit o čemkoli, předstírat, že vám žádné zákoutí lidské duše není skryto, a svá tvrzení a subjektivní názory vydávat za výsledky seriózního vědeckého zkoumání - to vše při vědomí, že neexistuje metoda, která by vás usvědčila ze zaujatosti, lži a šarlatánství. Trochu to připomíná činnost inkvizitora: "Na základě exorcismu jsem došel k nezvratnému zjištění, že tato žena je čarodějnice a obcuje s Ďáblem. A v knihách stojí psáno: Nenecháš žít čarodějnici! Ve jménu Páně - na hranici s ní!" V matematice, fyzice nebo strojním konstruktérství něco podobného nejde. Tam stačí pár výpočtů, bez jakékoli pochybnosti potvrzujících nebo vyvracejících pravdivost vašich tvrzení. Proto velká většina profesionálních zmrdů nevolí tyto exaktní vědní či technické obory.

Psychologové jsou zkrátka v drtivé většině odborníci na výrobu tzv. leštěných prdů - zbytečných, nepodložených, často i škodlivých, avšak sofistikovaně a vědecky vyhlížejících hovadin. Samozřejmě za veliké peníze.

Co o nás vypovídá naše auto

Pan rádobyvědec se obšírně zabývá rozborem, co o nás vypovídá naše auto. Proč někdo jezdí v luxusním BMW, jiný v nadupaném sporťáku a někdo třeba, Pánbůh s námi a zlý pryč, v offroadu. Co si tím dotyční kompenzují a jak lze výběr auta dát do vztažné souvislosti s jejich povahou a řidičskou agresivitou. Vypadá to, že pan Höschl zde pod praporem dopravní psychologie povýšil všudypřítomnou závist a typicky české malomyslné brblání na vědu. Možná už jste to od někoho také slyšeli, zpravidla ve chvíli, kdy jej v provozu předjel nějaký modernější, větší nebo dražší vůz, než je ten jeho: "Nojo, pětilitrovej mercedes, zas nějakej prachatej kterén s malým pinďourem, co si musí něco dokazovat!"

Předně si myslím, že offroad do městského provozu není dobrá volba. Na druhou stranu, ať si každý jezdí v čem chce. Znal jsem mladou ženu, která dostala Nissan Patrol jako dárek od bratra, jenž odcestoval za prací do USA a nemohl si svého s láskou opatrovaného krasavce vzít s sebou. Jezdila s tou plechovou stodolou skoro tři roky, ne snad z obdivu k terénním automobilům nebo z touhy kompenzovat si velikost ega (či poprsí), ale jednoduše proto, že vůz byl v dobrém stavu, spolehlivý a prostorný a ona jako samoživitelka s malým dítětem na jiné slušné auto neměla.

Jiný příklad: můj bývalý zaměstnavatel. Movitý podnikatel, motorkář a majitel Hummeru H2. Po celou dobu, kdy jsem u něj pracoval a používal jeho firemních vozů, mne soustavně nabádal k opatrné jízdě, dodržování rychlostních limitů i ostatních předpisů. Jeho oblíbená věta v této souvislosti zněla: "Uvědom si, že jezdíš na svoje papíry a na můj benzín!"

Ať pan psycholog promine, ale do výběru automobilu se v drtivé většině promítá celá řada jiných faktorů, než skryté duševní poruchy nebo patologické osobnostní rysy. Většinou ekonomická situace jednotlivce (t.j., na jaké auto finančně dosáhne), praktické potřeby (zamýšlený počet převážených osob a objem materiálu, předpokládaná délka tras, spotřeba paliva, jízdní vlastnosti, cena údržby a oprav) a v neposlední řadě pozitivní či negativní zkušenosti s tou kterou značkou vozu.
Stručně řečeno, naše auto o nás vypovídá, jaké máme auto - nikoli to, jací jsme řidiči. Ani nablýskaná limuzína, ani otlučená popelnice neukazují, jaký člověk (z hlediska povahových rysů a potenciálního chování) sedí za volantem. Ostatně sám pan Höschl zde naznačuje, že povýšil své privátní názory a představy na vědecké kritérium, když zmiňuje, že si nebude pořizovat reprezentativnější vůz, neboť otlučené starší auto nižší střední třídy podle něj "...patří k image intelektuála".

Rakousko

V další části textu se pan mozkoškrab rozplývá nad tím, jak skvělá je situace na silnicích v Rakousku. Jak tam všichni dodržují, co dodržovat mají, jak se tam neukáznění čeští řidiči rázem ukázní, jak je policie tvrdá a spravedlivá, číhá na silniční piráty každém rohu a také, jak se slušní Rakušáci urvou ze řetězu, jakmile překročí hranici do české džungle, neboť si sem přijíždějí "zazávodit".
Nevím, zda pan Höschl vůbec někdy v Rakousku byl, a pokud ano, zda tam řídil auto. Já ano, vícekrát. Ve městech i mimo ně, na rychlostních komunikacích, mezinárodních tazích i po okreskách. Z vlastní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že situace na rakouských silnicích je opravdu nesrovnatelně lepší než u nás. Jsou totiž udržované, dobře průjezdné, bez milionů děr a retardérů, bez idiotsky a nekoncepčně rozesetého dopravního značení a bez zbytečných rychlostních omezení. Na rakouských dálnicích jsem například nikdy nezaznamenal v těsném sledu následující značky omezující rychlost na 100-80-60-80-100. Dokonce ani tam, kde se dálnice zužují na jeden jízdní pruh v každém směru (uprostřed bývá betonový dělící val). Rakouská filozofie je zjevně jednoduchá a přímočará: na dálnici se smí jet maximálně 130 km/h. Za volantem sedíte vy, vy máte odpovědnost, kterou z vás nikdo nesejme, a tedy i dost rozumu na to, abyste zpomalili tam, kde to je třeba. My za vás nebudeme ani myslet, ani vás zbytečně šikanovat a buzerovat. Pravda, rychlostní limity jsem dodržoval, ani ne tak ze strachu z rakouské policie (občas je na silnicích k vidění, ale rozhodně nečíhá za každým rohem, Rakousko vůbec není tak profízlovaná země jako Česko) jako spíše z úcty k Rakušanům jako takovým. V jakékoli cizí zemi jsem totiž host, a jakožto takový mám samozřejmou a neoddiskutovatelnou povinnost respektovat zvyky, obyčeje a pravidla svých hostitelů. Kupodivu, docela dost aut mne předjíždělo, často zjevně nadlimitní rychlostí (mimo obce se v Rakousku smí jezdit stovkou), a drtivá většina z nich měla rakouskou registrační značku. Přesto musím říci, že řídit po Rakousku je pro českého řidiče opravdu požitek. Řidiči jsou ohleduplnější a slušnější (snad s výjimkou vídeňských taxikářů, ti se občas chovají stejně prasecky jako ti pražští), silnice hladké, nikde nejsou rozeseté žádné zbytečné buzerbudky s radary (pokud už ano, vždy vás na ně upozorní výrazná tabule s nápisem Achtung, Radarkontrolle!) a nikde jsem neviděl žádné uniformované parazity číhat skrytě na příležitost někoho osolit.
Vůbec, co se týče rakouské dopravní policie, přišel jsem s ní do přímého kontaktu dvakrát. Jednou na silnici podél Dunaje, kde probíhalo jakési cvičení záchranných sborů, kvůli němuž byla na silnici uzavírka a k ní vytvořena objížďka. Mladý muž ve stejnokroji mne zastavil, ochotně sdělil, o co se jedná a stejně ochotně vysvětlil, kudy jet.
Druhý případ se stal v centru Vídně. Někde jsem špatně odbočil a zabloudil, navigace nemaje. Nakonec se mi podařilo vjet do jakési klikaté uličky, na jejímž konci jsem zastavil, chtěje se zeptat místních na cestu. Opodál ovšem stál policejní VW Transporter a dva muži ve stejnokrojích. Auto s cizí RZ je ihned zaujalo, žádali doklady, ale poté, co se přesvědčili, že osádka auta je evropských rysů a žena vedle mne nemá na sobě burku, si nechali vysvětlit situaci, velkoryse mávli rukou nad zastavením v druhé řadě a poradili, kudy do hotelu. Komisní, leč zdvořilí a slušní - celkově působili velmi profesionálním dojmem.
Když už jsme tak u toho: v Rakousku nemají žádnou obecní policii. Průměrný rakouský starosta tudíž nemá ani potřebu, ani možnost si něco kompenzovat tím, že by si za peníze daňových poplatníků vydržoval vlastní ozbrojené oddíly, nechal je bez vodítka pobíhat ulicemi, vybírat všemožné druhy výpalného a šikanovat obyvatelstvo.

Bodový systém, behaviorální přístup a okamžité tresty

Bodový systém, k němuž se pan Höschl vyjadřuje, je právní a společenská zhovadilost sám o sobě. V důsledku nepřinesl žádné zlepšení stavu silniční dopravy, jen umožnil policiím a obecním úřadům více terorizovat řidiče, vybírat od nich obrovský objem peněz jako dodatečnou silniční daň a otevřel dveře neuvěřitelné korupci a protekcionalismu - resp. převedl do systémově podložené a soudně nestíhatelné roviny to, co předtím existovalo načerno a neofciálně. Pokud na českých silnicích ubylo mrtvých, pak se jedná o trvale klesají počty osob usmrcených při dopravních nehodách v posledních patnácti letech a s českým silničním fašismem to nijak nesouvisí. Silniční zákon z roku 2007 dal navíc obecním policajtům pravomoci, které nikdy neměli dostat: zastavovat vozidla, provádět dechové zkoušky, měřit rychlost a ukládat za přestupky pokuty, jejichž výtěžek je příjmem obce. Při nedostatečném vzdělání a odbornosti, nízké profesionalitě a zakrnělém, prakticky nefunkčním systému kontroly (obecní strážník je zaměstnancem obce, jeho nadřízení také, obec je ze zákona jediným kontrolním orgánem nad oběma a současně jak samosoudním orgánem ve věcech přestupkových, tak orgánem inkasním - tudíž jsou všichni na jedné lodi, všichni z toho mají a jeden vesele kryje druhého) tak vznikl stav, kdy 60 až 70% pokut za dopravní přestupky je uloženo v rozporu se zákonem.
Jakékoli pozdější novelizace zmíněného zákona nic nevyřešily, vyřešit nemohou a jedná se pouze o pokusy oblbnout veřejnost a kosmeticky upravit hovno tak, aby více připomínalo čokoládu. Chyba je zásadní, systémová a jediným racionálním řešením by bylo Šimonovského jurisdikční zprasek kompletně zrušit. Pan Höschl volá po více policistech v ulicích, permanentně a na více místech. Nuže, Česká republika je nejfízlovatější země Evropy, máme nejvíce policistů v poměru k počtu obyvatel (více jich má snad jen Turecko, jenže to leží v Asii). Ale podle pana psychologa by jich mělo být ještě více, měli by trestat hned a na místě, aby se lidé více báli trestu. Ptám se: je ten člověk opravdu takový přesvědčený fašista, nebo mluví a píše své rádobyodborné bláboly na něčí objednávku? Na čí? Napadá mne ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, Policejní prezidium nebo jiný podobný úřad. Protože ano, bude líp, až na nás bude číhat policajt za každým patníkem a v případě podezření z přestupku nás nejlépe na místě zastřelí bez soudu. Alespoň veřejnost tomu má věřit, a od toho je tu pan zmrdivědec (ať mi ti slušní z jeho kolegů prominou), aby jí to pěkně sofistikovaně vysvětlil. Většina české populace netuší, co je to "behaviorální přístup", ale pochopí, že policajtů je v ulicích málo, tresty nízké a proces trvá zbytečně dlouho. Trestat se musí, a to hned, na místě a bez milosti, jaképak důkazy, přestupkové řízení a, tfuj tajfl, odvolávání se těch ztracených pirátů! Když policista řekne: "Piráte, zaplať!", je to slovo boží, pirát má hned zaplatit a být rád, že se nezhoupl na nejbližším kandelábru... A protože to zní vzdělaně a odborně, musí to být přece pravda. Vždyť to říkal ten psycholog!

(behaviorální = zkoumající chování, výchovný)


Martin Hessler
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (145)
Zobrazit starší komentáře

101 bcezpvzg bcezpvzg | E-mail | Web | 5. července 2018 v 18:29 | Reagovat

nwwhxp <a href= https://cialiscanadaph24.com# >cialis prescription</a>

102 fbfinsug fbfinsug | E-mail | Web | 5. července 2018 v 18:33 | Reagovat

cialis cost <a href="http://cialisserfher.com/">cheap cialis online</a> cialis tadalafil <a href="http://cialisserfher.com/">tadalafil</a>

103 mumthuth mumthuth | E-mail | Web | 5. července 2018 v 19:46 | Reagovat

buy cialis without prescription <a href="http://besiktasboschservis.com/">online cialis</a> buy cheap cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/">online cialis</a>

104 diwkhmin diwkhmin | E-mail | Web | 6. července 2018 v 5:17 | Reagovat

oinkob <a href= https://cialiscanadaph24.com# >buy cialis from canada</a>

105 Markconee Markconee | E-mail | Web | 7. července 2018 v 0:58 | Reagovat

am incercat viagra vs cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cialis cost</a>
z pak vs generic cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+printable+coupons>buy cheap cialis online</a>

106 Markconee Markconee | E-mail | Web | 7. července 2018 v 14:01 | Reagovat

que es mas efectivo viagra o cialis
<a href="http://cialis-gg.com">tadalafil 20mg</a>
red viagra cialis cream
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+20mg+cialis>generic cialis</a>

107 Markconee Markconee | E-mail | Web | 7. července 2018 v 17:39 | Reagovat

alcohol and cialis side effects
<a href="http://cialis-gg.com">cialis prices</a>
levaquin pill splitting cialis
<a href=http://cialis-gg.com#black+cialis+online+mail-order+pharmacies>buy generic cialis online</a>

108 Markconee Markconee | E-mail | Web | 9. července 2018 v 23:49 | Reagovat

female viagra lovegra tablet
<a href="http://viagra-gg.com">viagra generic</a>
dobesilato de calcio diosmina hesperidina generico do viagra
<a href=http://viagra-gg.com#pink+female+viagra+online+mail-order+pharmacies>generic viagra</a>

109 Markconee Markconee | E-mail | Web | 10. července 2018 v 5:15 | Reagovat

erfarenhet av viagra for women
<a href="http://viagra-gg.com">buy sildenafil online</a>
viagra mannen adil imam
<a href=http://viagra-gg.com#pink+female+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra 100 mg</a>

110 Markconee Markconee | E-mail | Web | 10. července 2018 v 14:46 | Reagovat

wirkung viagra nach ejakulation photos
<a href="http://viagra-gg.com">red viagra online mail-order pharmacies</a>
lotus jasper wirkung viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+oral+jelly+online+mail-order+pharmacies>50 mg viagra</a>

111 Markconee Markconee | E-mail | Web | 10. července 2018 v 19:51 | Reagovat

bacicoline b bijsluiter viagra
<a href="http://viagra-gg.com">order viagra online</a>
viagra prescription only uk
<a href=http://viagra-gg.com#50mg+viagra>viagra on line</a>

112 Markconee Markconee | E-mail | Web | 11. července 2018 v 6:12 | Reagovat

chsld denis benjamin viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra for sale</a>
winter flowering heather viagra
<a href=http://viagra-gg.com#cheap+100+mg+viagra>order viagra online</a>

113 nbsACems nbsACems | E-mail | Web | 16. července 2018 v 4:48 | Reagovat

generic viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/#online viagra"> viagra generic online</a> generic viagra online pharmacy <a href=http://genericonlineviaqra.com/#viagra>viagra generic</a>

114 bnmtaupe bnmtaupe | E-mail | Web | 16. července 2018 v 5:08 | Reagovat

viagra online without prescription <a href="http://setviagraeja.com/#viagra generic"> viagra generic online</a> viagra for sale <a href="http://setviagraeja.com/#viagra">viagra buy</a>

115 bsfHeish bsfHeish | E-mail | Web | 18. července 2018 v 11:04 | Reagovat

no prescription cialis <a href="http://valcialisns.com/">cialis daily</a> cialis daily <a href=http://valcialisns.com/>cialis reviews</a>

116 Markconee Markconee | E-mail | Web | 20. července 2018 v 13:56 | Reagovat

farmacia online cialis italia
<a href="http://cialis-easy.com">cialis cost</a>
mail-order viagra cialis
<a href=http://cialis-easy.com#trust+pharmacy+cialis>cialis on line</a>

117 Markconee Markconee | E-mail | Web | 20. července 2018 v 14:14 | Reagovat

tadalafil cialis 100mg for sale
<a href="http://cialis-easy.com">liquid cialis</a>
cialis commercial song 2012
[URL=http://cialis-easy.com#tadalafil+buy ]generic cialis at walmart[/URL]

118 umgwklft umgwklft | E-mail | Web | 20. července 2018 v 17:49 | Reagovat

viagra online <a href= http://viagra17.com >cheap viagra</a>

119 misvbcuc misvbcuc | E-mail | Web | 20. července 2018 v 23:18 | Reagovat

viagra on line no prec <a href= http://viagra17.com >viagra online</a>

120 xwbrgcxf xwbrgcxf | E-mail | Web | 22. července 2018 v 4:12 | Reagovat

cheap viagra <a href= http://viagra17.com/canadian-online-pharmacy-viagra >learn the facts here now</a>

121 Markconee Markconee | E-mail | Web | 22. července 2018 v 23:18 | Reagovat

bezalip retard generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">interactions for cialis</a>
order cialis online with prescription
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies ]coupon for cialis by manufacturer[/URL]

122 icxiywps icxiywps | E-mail | Web | 23. července 2018 v 1:22 | Reagovat

vdbyqx <a href=  https://viagrawithoutdoctorspres.com# >generic viagra without prescription</a>

123 Markconee Markconee | E-mail | Web | 23. července 2018 v 20:12 | Reagovat

buy cialis tablets uk review
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 30 day sample</a>
buy generic cialis online australia
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+tablets ]cialis 20 mg price[/URL]

124 Markconee Markconee | E-mail | Web | 24. července 2018 v 6:43 | Reagovat

toragesic sublingual generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis for sale</a>
sality generic cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+medication>cialis without a doctor's prescription</a>

125 pzemejzt pzemejzt | E-mail | Web | 25. července 2018 v 2:16 | Reagovat

llcyei <a href= http://cialisneu.com# >purchasing cialis in mexico</a>

126 munenure munenure | E-mail | Web | 27. července 2018 v 4:49 | Reagovat

viagra information <a href="http://viagraveikd.com/#">sildenafil price</a> non prescription viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">buy viagra</a>

127 fiwbnjvs fiwbnjvs | E-mail | Web | 27. července 2018 v 15:23 | Reagovat

w <a href= http://viagratph.com# >viagra online</a> dear <a href=http://viagratph.com#>cheap viagra</a> cheap viagra

128 Aaronmep Aaronmep | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 14:59 | Reagovat

wh0cd185572 <a href=http://tadalafilmedicaid.us.org/>cheapest tadalafil</a>

129 Markconee Markconee | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 18:56 | Reagovat

qvar 100 autohaler bijsluiter viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra uk</a>
almus generic viagra
<a href=http://viagra-nice.com#order+viagra>generic viagra online mail-order pharmacies</a>

130 Markconee Markconee | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 22:47 | Reagovat

viagra canada online pharmacy reviews
<a href="http://viagra-nice.com">viagra substitute</a>
generic viagra 100mg exporters of used clothing
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+generic+availability>viagra generic availability</a>

131 Kennethbut Kennethbut | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 15:00 | Reagovat

wh0cd185572 <a href=http://lisinoprilmedicaid.us.com/>lisinopril</a>

132 Kennethbut Kennethbut | E-mail | Web | 4. září 2018 v 6:08 | Reagovat

wh0cd185572 <a href=http://tadalafilmedicaid.us.org/>best price generic tadalafil</a>

133 tgxckk tgxckk | E-mail | Web | 8. září 2018 v 3:48 | Reagovat

<a href=http://cialisn.com>buy cialis</a>  
buy cialis in perth australia http://cialisn.com

134 nfmnwz nfmnwz | E-mail | Web | 10. září 2018 v 9:52 | Reagovat

buying cialis safely online http://canadian-pharmasy.com  
<a href=http://canadian-pharmasy.com>cialis otc</a>

135 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 13. září 2018 v 18:01 | Reagovat

What's up every buddy, it’s a great enjoyment at at this place viewing these funny YouTube movies at here, nice stuff, thanks to admin

136 viagra pill viagra pill | E-mail | Web | 14. září 2018 v 10:58 | Reagovat

I am glad to watch this you tube video at this web site, therefore now I am also going to add all my movies at YouTube website.

137 viagra pill viagra pill | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:45 | Reagovat

For latest information you have to pay a quick visit world wide web and on internet I found this site as a best website for newest updates.

138 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 15. září 2018 v 3:06 | Reagovat

In favor of my reading reasons, I at all times used to download the video lectures from YouTube, since it is trouble-free to fan-out from there.

139 viagra online viagra online | E-mail | Web | 15. září 2018 v 3:22 | Reagovat

It’s going to be end of mine day, except before ending I am reading this enormous piece of writing to improve my know-how.

140 50 mg viagra 50 mg viagra | E-mail | Web | 16. září 2018 v 16:31 | Reagovat

What's up, its understandable paragraph along with this YouTube video; I can’t think that one can not understand this trouble-free post having with video demo.

141 viagra substitute viagra substitute | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:11 | Reagovat

Your means of describing all in this paragraph is truly good, all be capable of simply know it, Thanks a lot.

142 qwyaib qwyaib | E-mail | Web | 19. září 2018 v 4:04 | Reagovat

canadian cialis online http://canadian-pharmasy.com  
<a href=http://canadian-pharmasy.com>buy cialis online forum</a>

143 Loans Online Loans Online | E-mail | Web | Sobota v 23:34 | Reagovat

bad credit loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">apply for credit</a> bad credit personal loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>personal loans guaranteed approval</a>

144 Payday Express Payday Express | E-mail | Web | Dnes v 14:50 | Reagovat

fax payday loan <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans guaranteed approval</a> loan balance <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>guaranteed loan</a>

145 Instant Online Loans Instant Online Loans | E-mail | Web | Před 11 minutami | Reagovat

loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans in ga</a> bad credit loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>poor credit loans guaranteed approval</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama