Cyril Höschl a extra porce zmrdí demagogie

11. dubna 2016 v 13:45 | Martin Hessler |  SVĚT KOLEM NÁS
Při brouzdání hlubinami internetu jsem nedávno narazil na přepis rozhovoru s Cyrilem Höschlem. Jmenovaný jest psychologem, a podle všeho se rád "odborně" vyjadřuje k různým společenským jevům a situacím. Zmiňovaný text, zabývající se stavem na českých pozemních komunikacích, naleznete v kompletním znění zde:

https://psychologie.cz/cyril-hoschl-co-o-nas-rika-nase-auto/

Nedalo mi to, abych dotyčného pána v několika větách trochu neokomentoval.

Psychologie a psychologové

Občas si nejsem jist, zda lze psychologii jako takovou v jejím současném stavu a pojetí vůbec považovat za regulérní vědu. V dnešních, a to nejen evropských společenských podmínkách se zjevně jedná spíše o líheň a shromaždiště neproduktivních zmrdů (termín zmrd budiž prosím vnímán tak, jak jej ve své knize Zmrdi a vohnouti používá pan D-FENS). Pro takové jedince je psychologie pravým požehnáním. Není totiž exaktně měřitelná, předkládané výsledky čehokoli nelze oveřit ani vyvrátit, neexistují žádné jednoznačné hodnoty ani přesně stanovené postupy. V podstatě se tak jedná o rádobyvědu, založenou na stavu "co člověk, to názor". Je ohromně snadné vybavit se sbírkou příruček a tabulek, ohánět se neprůkaznými, nesrozumitelnými a nejednotnými testy se stejně nesrozumitelným a nejednotným způsobem vyhodnocování, učeně žvanit o čemkoli, předstírat, že vám žádné zákoutí lidské duše není skryto, a svá tvrzení a subjektivní názory vydávat za výsledky seriózního vědeckého zkoumání - to vše při vědomí, že neexistuje metoda, která by vás usvědčila ze zaujatosti, lži a šarlatánství. Trochu to připomíná činnost inkvizitora: "Na základě exorcismu jsem došel k nezvratnému zjištění, že tato žena je čarodějnice a obcuje s Ďáblem. A v knihách stojí psáno: Nenecháš žít čarodějnici! Ve jménu Páně - na hranici s ní!" V matematice, fyzice nebo strojním konstruktérství něco podobného nejde. Tam stačí pár výpočtů, bez jakékoli pochybnosti potvrzujících nebo vyvracejících pravdivost vašich tvrzení. Proto velká většina profesionálních zmrdů nevolí tyto exaktní vědní či technické obory.

Psychologové jsou zkrátka v drtivé většině odborníci na výrobu tzv. leštěných prdů - zbytečných, nepodložených, často i škodlivých, avšak sofistikovaně a vědecky vyhlížejících hovadin. Samozřejmě za veliké peníze.

Co o nás vypovídá naše auto

Pan rádobyvědec se obšírně zabývá rozborem, co o nás vypovídá naše auto. Proč někdo jezdí v luxusním BMW, jiný v nadupaném sporťáku a někdo třeba, Pánbůh s námi a zlý pryč, v offroadu. Co si tím dotyční kompenzují a jak lze výběr auta dát do vztažné souvislosti s jejich povahou a řidičskou agresivitou. Vypadá to, že pan Höschl zde pod praporem dopravní psychologie povýšil všudypřítomnou závist a typicky české malomyslné brblání na vědu. Možná už jste to od někoho také slyšeli, zpravidla ve chvíli, kdy jej v provozu předjel nějaký modernější, větší nebo dražší vůz, než je ten jeho: "Nojo, pětilitrovej mercedes, zas nějakej prachatej kterén s malým pinďourem, co si musí něco dokazovat!"

Předně si myslím, že offroad do městského provozu není dobrá volba. Na druhou stranu, ať si každý jezdí v čem chce. Znal jsem mladou ženu, která dostala Nissan Patrol jako dárek od bratra, jenž odcestoval za prací do USA a nemohl si svého s láskou opatrovaného krasavce vzít s sebou. Jezdila s tou plechovou stodolou skoro tři roky, ne snad z obdivu k terénním automobilům nebo z touhy kompenzovat si velikost ega (či poprsí), ale jednoduše proto, že vůz byl v dobrém stavu, spolehlivý a prostorný a ona jako samoživitelka s malým dítětem na jiné slušné auto neměla.

Jiný příklad: můj bývalý zaměstnavatel. Movitý podnikatel, motorkář a majitel Hummeru H2. Po celou dobu, kdy jsem u něj pracoval a používal jeho firemních vozů, mne soustavně nabádal k opatrné jízdě, dodržování rychlostních limitů i ostatních předpisů. Jeho oblíbená věta v této souvislosti zněla: "Uvědom si, že jezdíš na svoje papíry a na můj benzín!"

Ať pan psycholog promine, ale do výběru automobilu se v drtivé většině promítá celá řada jiných faktorů, než skryté duševní poruchy nebo patologické osobnostní rysy. Většinou ekonomická situace jednotlivce (t.j., na jaké auto finančně dosáhne), praktické potřeby (zamýšlený počet převážených osob a objem materiálu, předpokládaná délka tras, spotřeba paliva, jízdní vlastnosti, cena údržby a oprav) a v neposlední řadě pozitivní či negativní zkušenosti s tou kterou značkou vozu.
Stručně řečeno, naše auto o nás vypovídá, jaké máme auto - nikoli to, jací jsme řidiči. Ani nablýskaná limuzína, ani otlučená popelnice neukazují, jaký člověk (z hlediska povahových rysů a potenciálního chování) sedí za volantem. Ostatně sám pan Höschl zde naznačuje, že povýšil své privátní názory a představy na vědecké kritérium, když zmiňuje, že si nebude pořizovat reprezentativnější vůz, neboť otlučené starší auto nižší střední třídy podle něj "...patří k image intelektuála".

Rakousko

V další části textu se pan mozkoškrab rozplývá nad tím, jak skvělá je situace na silnicích v Rakousku. Jak tam všichni dodržují, co dodržovat mají, jak se tam neukáznění čeští řidiči rázem ukázní, jak je policie tvrdá a spravedlivá, číhá na silniční piráty každém rohu a také, jak se slušní Rakušáci urvou ze řetězu, jakmile překročí hranici do české džungle, neboť si sem přijíždějí "zazávodit".
Nevím, zda pan Höschl vůbec někdy v Rakousku byl, a pokud ano, zda tam řídil auto. Já ano, vícekrát. Ve městech i mimo ně, na rychlostních komunikacích, mezinárodních tazích i po okreskách. Z vlastní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že situace na rakouských silnicích je opravdu nesrovnatelně lepší než u nás. Jsou totiž udržované, dobře průjezdné, bez milionů děr a retardérů, bez idiotsky a nekoncepčně rozesetého dopravního značení a bez zbytečných rychlostních omezení. Na rakouských dálnicích jsem například nikdy nezaznamenal v těsném sledu následující značky omezující rychlost na 100-80-60-80-100. Dokonce ani tam, kde se dálnice zužují na jeden jízdní pruh v každém směru (uprostřed bývá betonový dělící val). Rakouská filozofie je zjevně jednoduchá a přímočará: na dálnici se smí jet maximálně 130 km/h. Za volantem sedíte vy, vy máte odpovědnost, kterou z vás nikdo nesejme, a tedy i dost rozumu na to, abyste zpomalili tam, kde to je třeba. My za vás nebudeme ani myslet, ani vás zbytečně šikanovat a buzerovat. Pravda, rychlostní limity jsem dodržoval, ani ne tak ze strachu z rakouské policie (občas je na silnicích k vidění, ale rozhodně nečíhá za každým rohem, Rakousko vůbec není tak profízlovaná země jako Česko) jako spíše z úcty k Rakušanům jako takovým. V jakékoli cizí zemi jsem totiž host, a jakožto takový mám samozřejmou a neoddiskutovatelnou povinnost respektovat zvyky, obyčeje a pravidla svých hostitelů. Kupodivu, docela dost aut mne předjíždělo, často zjevně nadlimitní rychlostí (mimo obce se v Rakousku smí jezdit stovkou), a drtivá většina z nich měla rakouskou registrační značku. Přesto musím říci, že řídit po Rakousku je pro českého řidiče opravdu požitek. Řidiči jsou ohleduplnější a slušnější (snad s výjimkou vídeňských taxikářů, ti se občas chovají stejně prasecky jako ti pražští), silnice hladké, nikde nejsou rozeseté žádné zbytečné buzerbudky s radary (pokud už ano, vždy vás na ně upozorní výrazná tabule s nápisem Achtung, Radarkontrolle!) a nikde jsem neviděl žádné uniformované parazity číhat skrytě na příležitost někoho osolit.
Vůbec, co se týče rakouské dopravní policie, přišel jsem s ní do přímého kontaktu dvakrát. Jednou na silnici podél Dunaje, kde probíhalo jakési cvičení záchranných sborů, kvůli němuž byla na silnici uzavírka a k ní vytvořena objížďka. Mladý muž ve stejnokroji mne zastavil, ochotně sdělil, o co se jedná a stejně ochotně vysvětlil, kudy jet.
Druhý případ se stal v centru Vídně. Někde jsem špatně odbočil a zabloudil, navigace nemaje. Nakonec se mi podařilo vjet do jakési klikaté uličky, na jejímž konci jsem zastavil, chtěje se zeptat místních na cestu. Opodál ovšem stál policejní VW Transporter a dva muži ve stejnokrojích. Auto s cizí RZ je ihned zaujalo, žádali doklady, ale poté, co se přesvědčili, že osádka auta je evropských rysů a žena vedle mne nemá na sobě burku, si nechali vysvětlit situaci, velkoryse mávli rukou nad zastavením v druhé řadě a poradili, kudy do hotelu. Komisní, leč zdvořilí a slušní - celkově působili velmi profesionálním dojmem.
Když už jsme tak u toho: v Rakousku nemají žádnou obecní policii. Průměrný rakouský starosta tudíž nemá ani potřebu, ani možnost si něco kompenzovat tím, že by si za peníze daňových poplatníků vydržoval vlastní ozbrojené oddíly, nechal je bez vodítka pobíhat ulicemi, vybírat všemožné druhy výpalného a šikanovat obyvatelstvo.

Bodový systém, behaviorální přístup a okamžité tresty

Bodový systém, k němuž se pan Höschl vyjadřuje, je právní a společenská zhovadilost sám o sobě. V důsledku nepřinesl žádné zlepšení stavu silniční dopravy, jen umožnil policiím a obecním úřadům více terorizovat řidiče, vybírat od nich obrovský objem peněz jako dodatečnou silniční daň a otevřel dveře neuvěřitelné korupci a protekcionalismu - resp. převedl do systémově podložené a soudně nestíhatelné roviny to, co předtím existovalo načerno a neofciálně. Pokud na českých silnicích ubylo mrtvých, pak se jedná o trvale klesají počty osob usmrcených při dopravních nehodách v posledních patnácti letech a s českým silničním fašismem to nijak nesouvisí. Silniční zákon z roku 2007 dal navíc obecním policajtům pravomoci, které nikdy neměli dostat: zastavovat vozidla, provádět dechové zkoušky, měřit rychlost a ukládat za přestupky pokuty, jejichž výtěžek je příjmem obce. Při nedostatečném vzdělání a odbornosti, nízké profesionalitě a zakrnělém, prakticky nefunkčním systému kontroly (obecní strážník je zaměstnancem obce, jeho nadřízení také, obec je ze zákona jediným kontrolním orgánem nad oběma a současně jak samosoudním orgánem ve věcech přestupkových, tak orgánem inkasním - tudíž jsou všichni na jedné lodi, všichni z toho mají a jeden vesele kryje druhého) tak vznikl stav, kdy 60 až 70% pokut za dopravní přestupky je uloženo v rozporu se zákonem.
Jakékoli pozdější novelizace zmíněného zákona nic nevyřešily, vyřešit nemohou a jedná se pouze o pokusy oblbnout veřejnost a kosmeticky upravit hovno tak, aby více připomínalo čokoládu. Chyba je zásadní, systémová a jediným racionálním řešením by bylo Šimonovského jurisdikční zprasek kompletně zrušit. Pan Höschl volá po více policistech v ulicích, permanentně a na více místech. Nuže, Česká republika je nejfízlovatější země Evropy, máme nejvíce policistů v poměru k počtu obyvatel (více jich má snad jen Turecko, jenže to leží v Asii). Ale podle pana psychologa by jich mělo být ještě více, měli by trestat hned a na místě, aby se lidé více báli trestu. Ptám se: je ten člověk opravdu takový přesvědčený fašista, nebo mluví a píše své rádobyodborné bláboly na něčí objednávku? Na čí? Napadá mne ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, Policejní prezidium nebo jiný podobný úřad. Protože ano, bude líp, až na nás bude číhat policajt za každým patníkem a v případě podezření z přestupku nás nejlépe na místě zastřelí bez soudu. Alespoň veřejnost tomu má věřit, a od toho je tu pan zmrdivědec (ať mi ti slušní z jeho kolegů prominou), aby jí to pěkně sofistikovaně vysvětlil. Většina české populace netuší, co je to "behaviorální přístup", ale pochopí, že policajtů je v ulicích málo, tresty nízké a proces trvá zbytečně dlouho. Trestat se musí, a to hned, na místě a bez milosti, jaképak důkazy, přestupkové řízení a, tfuj tajfl, odvolávání se těch ztracených pirátů! Když policista řekne: "Piráte, zaplať!", je to slovo boží, pirát má hned zaplatit a být rád, že se nezhoupl na nejbližším kandelábru... A protože to zní vzdělaně a odborně, musí to být přece pravda. Vždyť to říkal ten psycholog!

(behaviorální = zkoumající chování, výchovný)


Martin Hessler
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Bartalmission Bartalmission | E-mail | 13. června 2016 v 8:40 | Reagovat

Ohledně některých psychologů s vámi musím v lecčems souhlasit. Něco sám o psychologii vím, jelikož jsem se jejímu studiu věnoval něco přes osm let. Praxi jsem však vykonával jenom krátce. Ano, psychologie jako relativně mladá věda má svá mnohá úskalí. S podobnými svízelemi se potýká každá stochastická věda. I mně se jeví někteří (zejména mladí) psychologové úsměvně. Tím, že vystudují vědní obor psychologie na universitě, obdrží magisterský diplom a získají pracovní místo v nějaké instituci, se z nich odborníci na lidské duše nestávají. Psychologii je něco přes 200 let, což ve srovnání s vědami, které se rozvíjely po mnoho tisíciletí, nehovoří v její prospěch. Tedy máme-li na mysli psychologii jako etablovanou samostatnou vědu. Tak je velmi mladá, ale psychologie je zároveň i velmi stará, protože existovala už dávno v rámci filosofie. Zabýval se jí už Aristoteles. A na její slabiny (dané neprůkazností) jsem já vždy upozorňoval, vždy jsem si jich byl vědom. Můj pohled na tuto vědu je neotřelý, protože původně jsem vystudoval technický obor, kde jsem se musel prokousat celou řadou exaktních disciplín. Až jako téměř pětatřicetiletý inženýr jsem se dostal ke studiu psychologie. A po obdržení magisterského diplomu ze všeobecné psychologie a psychologie práce jsem si vybral specializaci v podobě psychologie organizace a práce a inženýrské psychologie, která je z psychologických disciplín relativně nejexaktnější. Dlouhé roky se dobře znám s jedním z mých někdejších spolužáků, který se stal akreditovaným dopravním psychologem. Psychometricky a psychofyziologicky zkoumá (vyšetřuje) ty řidiče, kteří podle zákona (a norem EU) musejí splňovat konkrétně definované podmínky. Vnitřně mě však obohatily i stáže u klinických psychologů, kteří pracují s nemocnými klienty, jakož i stáže u personalistů, kteří provádějí výběry uchazečů na různé konkrétní pozice. S tím, že testy jsou pouhými berličkami psychologů, že jejich výsledky mají pouze orientační význam, jsem se nikdy netajil. Všichni osvícení psychologové to vědí! Váš web sleduji dlouhou řadu let, nemohl jsem si nevšimnout určité změny ve smyslu Vašeho ostřejšího tónu letošního dubnového příspěvku, který je dost emotivně zaměřen proti psychologům nějak „en bloc“, což se jeví jako generalizace. Asi k tomu máte nějaký dobrý důvod.

Ale v jednom Vás musím věcně poopravit: Pokud jde o profesora MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., ten není psychologem. Je lékařem, psychiatrem. Po získání vědecké hodnosti doktora věd v oboru psychiatrie se stal i členem Královské koleje psychiatrů ve Velké Británii. Jedná se o lékaře uznávaného v evropském a světovém měřítku. Ono každé povolání si s sebou nese určitou profesionální deformaci. Je tomu tak u učitelů, vojáků, policistů a v neposlední řadě i u lékařů. Něco o tom vím, protože pocházím z lékařské rodiny. Renomovaný psychiatr profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych pracuje převážně s psychiatrickými pacienty. Pozor, opravdu nelze zaměňovat medicínský obor psychiatrie s psychologií! Toho se Vy, bohužel, ve svém článku dopouštíte, a působí to zavádějícím dojmem. A pokud psychiatr Höschl zkoumal a přezkoumával mnoho případů těch řidičů, kteří museli být vyšetřování dopravními psychology ve spolupráci s klinickými psychology, mohlo to ovlivnit jeho obecně lidský pohled na řidiče jako na kategorii, ne profesní (občanskou), ale psychiatrickou. U těch řidičů, kteří museli být podrobeni různým psychologickým (a dalším) vyšetřením pro své excesy, kvůli kterým se sami tzv. „vybodovali“, což samo o sobě o něčem svědčí, u těch někdy psychicky (nervově) labilních, někdy opravdu nebezpečných psychopatů, u těch jsou opodstatněné důvody k obavám. U různých těch vybodovaných pirátů silnic (vybržďovačů apod.) byl vysledován společný jmenovatel: v dětství trpěli hyperaktivitou. Ta někdy jakoby vymizí, v dospělosti se nemanifestuje u jednotlivých osobností tak nápadně. Ale může být latentně stále přítomná. A tito psychopatičtí narušenci se stávají pány nad našimi životy a zdravím. Také hodně jezdím autem. Jak po ČR, tak v zahraničí. V Evropě i v Africe. Mám určitou empirickou představu o mentalitě řidičů. Nechtěl bych (a nemohl) jí nějak snad vědecky „učeně“ interpretovat či artikulovat. Ale nechtěl bych se rovněž stát rukojmím a obětí těch, kteří s nohou na plynovém pedálu silného auta ztrácejí soudnost a chovají se iracionálně. To jsou otroci vlastního adrenalinu. Těm by měl být odebrán řidičský průkaz na věčné časy, měli by být dlouhodobě sledováni ne psychology, ale psychiatry. A to je parketa lékaře Cyrila Höschla.

Preventivní psychologické testy neodhalí, bohužel, psychopatologii. U uchazečů o zbrojní průkaz a o řidičský průkaz by byly jen neúčelným zlatým dolem pro komerční psychology. Pokud bych používal Vaší ostřejší terminologii, označil bych ty psychology (propagující povinné testy pro uchazeče o zbrojní průkaz, řidičský průkaz apod.) za vyčurané. Ale u pachatelů nebezpečných excesů v dopravě (někdy dokonce opakovaných) bych navrhoval a doporučoval povinné psychiatrické vyšetření a dlouhodobé sledování.

2 Bartalmission Bartalmission | E-mail | 6. listopadu 2016 v 16:39 | Reagovat

Se vším, co v tom interview k dané problematice psychiatr Cyril Höschl uvedl, se já naprosto identifikuji. A mám obdobné osobní zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Francie.

Měsíc po okomentování tohoto článku (v polovině července tr.) mě na D-1 málem usmrtil řidič luxusního BMW, který byl pronásledován dvěma policejními vozidly, a snažil jsem jim uniknout.  Narazil do mého předpisově jedoucího vozidla zezadu a odhodil mě na svodidla. Mně se v Octavii, naštěstí, nic nestalo, auto však bylo na odpis. Pachatele, který byl pod vlivem návykových látek, policisté dopadli o kilometr dál. Jednalo se o „známou firmu", ten člověk byl policistům z dálničního oddělení velmi dobře znám.

Policisté (ti zasahující i ti dokumentující a protokolující případ) se vyjádřili v tom smyslu, že dotyčný bude v takové činnosti pokračovat i po odebrání řidičského oprávnění, které v té době už bylo ve stádiu procesního řešení kvůli jinému, měsíc starému, případu.

Co k tomu říci? Represe v podobě „bodových systémů", odebírání řidičských oprávnění apod. je na jistý druh narušených osobností prostě neúčinná. Jsem přesvědčen, že v USA by za takové nebezpečné (život ohrožující) chování řidič skončil v okresním (nebo obecním) vězení i na několik dnů. V ČR je taková praxe asi nerealizovatelná, nicméně nějaký druh účinné represe propojené s prevencí by měl být zákonodárci navozen. A to v zájmu ochrany bezúhonných občanů. Jsme-li v silničním provozu vydání napospas osobnostem problematickým, všelijak psychicky narušeným, měli by zákonodárci ruku v ruce s odborníky konat. Co navrhuji? Osoby, které se dopustí trestného činu (i přestupku) v dopravě pod vlivem návykových látek, podrobit detailnímu vyšetření klinickým psychologem ve spolupráci s psychiatrem a po celou dobu zákazu řízení je kontinuálně dispenzarizovat, to v kombinaci s policejním ochranným dohledem. V praxi by to znamenalo povinné docházení úředně registrovaného provinilce k příslušnému odborníkovi, jeho periodické psychologické (psychiatrické) vyšetřování, ke kterému by byli ti přestupci, kteří by se k stanovenému odborníkovi nedostavovali, předvedeni policejně.

Tímto svým postojem neměním svůj předchozí názor a postoj k neefektivitě činnosti českých městských strážníků. Měřit rychlost vozidel v obci radarem, dávat „botičky" apod., to by zvládla i parta zdatných invalidních důchodců. Mladí a zdraví lidé (muži a ženy) by mohli účinněji přiložit ruku k dílu v oblasti bezpečnosti občanů jinde a jinak.

3 Maya Zizlaska Maya Zizlaska | E-mail | 17. června 2017 v 11:18 | Reagovat

S neefektivní a nijak výchovné cinnosti českých strážníků, bodového systému s Vámi zcela souhlasím.
Návod,jak lze s tímto systémem "vydrbat," obejít jej, poskytuje na yutube řidičům důsledně mladík, který si říká Mikejepán.
Po shlédnutí jeho videí vidíme, jak je tento systém "dokonalý" a o nějakém výchovném působení na řidiče se nedá ani mluvit.
Co se týká trestů a zabavení řidičských průkazů řidičům pod vlivem návykových látek, řidičům-pachatelům excesů ( tedy těm vybržđovačům, ztrácejícím soudnost a chovajícím se labině), těm bych ŘP bohužel nikdy nevracela.
Systém, který navrhujete, nezní špatně-přesto, labilní psychopat v dopravě je hodně tenký led, spouštěčem jeho jednání může být v dané chvíli cokoliv.
Když si promítnu ten nepoměr mezi usmrcenými a rádoby "uzdravenými", ale spíše "očištěnými" řidiči, kteří by opět páchali přestupky I nehody vlivem svojí psychické lability, nemohu bohužel jinak. V zabavení ŘP řidičům pod vlivem návykové látky, tam bych postupovala obdobně, avšak s kombinací psycholog-psychiatr.

4 Vetbopporb Vetbopporb | E-mail | Web | 20. září 2017 v 0:31 | Reagovat

www paydayloan com - http://personalnerloan.org/ payday america <a href=http://personalnerloan.org/>easy personal loans</a> ’

5 Sandragog Sandragog | E-mail | Web | 21. září 2017 v 13:15 | Reagovat

Лицензионный магазин цифровых товаров http://coolkey.ru можно приобрести по оптимальной цене ключи к Steam,Minecraft,Uplay,Origin играм, а так же уже готовые аккаунты!

6 Bvbnembace Bvbnembace | E-mail | Web | 21. září 2017 v 20:19 | Reagovat

cash payday loans
<a href="http://paydayhhkl.org/">get payday loan</a>
10 dollar payday loan
<a href=http://paydayhhkl.org/>same day payday loan</a> ’

7 BbecIdealf BbecIdealf | E-mail | Web | 21. září 2017 v 21:16 | Reagovat

loan interest calculator
<a href="http://paydayvax.org/">cash advance</a>
emergency personal loan
<a href="http://paydayvax.org/">best online payday loans</a> ’

8 Cbaxgrouct Cbaxgrouct | E-mail | Web | 21. září 2017 v 23:15 | Reagovat

1500 dollar payday loans
<a href="http://cashrkol.com/">quick cash</a>
no fax payday loans online
<a href=http://cashrkol.com/>quick cash</a> ’

9 BbecIdealf BbecIdealf | E-mail | Web | 22. září 2017 v 2:20 | Reagovat

car title & payday loan
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans no credit check</a>
bill consolidation loans
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loan</a> ’

10 HhhjClourl HhhjClourl | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:12 | Reagovat

online loans
<a href="http://personalacrb.org/">quick personal loans</a>
500 fast cash payday loan
<a href=http://personalacrb.org/>instant personal loan</a> ’

11 Bvbnembace Bvbnembace | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:12 | Reagovat

bad credit payday loans no faxing
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday cash loan</a>
consolidation loan
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday day loans</a> ’

12 Scrbcoinue Scrbcoinue | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:45 | Reagovat

buy brand cialis from supplier
<a href="http://cialisofkl.com/">generic cialis</a>
cialis dosage daily
<a href=http://cialisofkl.com/>cheap cialis</a> ’

13 FvvsUnandy FvvsUnandy | E-mail | Web | 23. září 2017 v 2:12 | Reagovat

cialis online order
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis online</a>
brand cialis buy online
<a href="http://cialisoanzb.com/">cheap cialis</a> ’

14 VffgGrifs VffgGrifs | E-mail | Web | 23. září 2017 v 6:43 | Reagovat

buy cialis canada
<a href="http://cialisivndh.com/">generic cialis</a>
cialis dosage daily
<a href=http://cialisivndh.com/>buy cialis</a> ’

15 VqvqGrifs VqvqGrifs | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:29 | Reagovat

cialis daily 5mg
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis soft tab
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

16 Bhnjspeacy Bhnjspeacy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:20 | Reagovat

sample viagra
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
viagra overnight
<a href=http://viagracekan.com/>cheap viagra</a> ’

17 AzsvCrorry AzsvCrorry | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:47 | Reagovat

how to get viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a>
buy viagra soft tabs
<a href=http://viagraonszb.com/>cheap viagra</a> ’

18 AzsvCrorry AzsvCrorry | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:10 | Reagovat

cheap female viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a>
brand viagra online
<a href=http://viagraonszb.com/>buy viagra</a> ’

19 Vtnoopify Vtnoopify | E-mail | Web | 26. září 2017 v 20:56 | Reagovat

cialis professional vs regular - https://jrucialis.com
soft cialis <a href=https://jrucialis.com>generic cialis</a> ’

20 LvvdTwitle LvvdTwitle | E-mail | Web | 27. září 2017 v 2:01 | Reagovat

generic viagra 100mg - https://viagraciom.com
viagra generic <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

21 Nwvdkeyday Nwvdkeyday | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:32 | Reagovat

Wow cuz this is very helpful job! Congrats and keep it up.

22 Kmecwkeyday Kmecwkeyday | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:20 | Reagovat

Keep up the spectacular job !! Lovin' it!

23 FvthsIdealf FvthsIdealf | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:03 | Reagovat

10 dollar payday loan
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
loans personal loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance america</a> ’

24 Ikmeameple Ikmeameple | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:13 | Reagovat

payday loans online
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loans</a>
loan payday
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loans</a> ’

25 DrbecDyemah DrbecDyemah | E-mail | Web | 1. října 2017 v 23:26 | Reagovat

viagra online stores - http://viagraoplws.com/
free samples of viagra <a href="http://viagraoplws.com/">viagra pills</a> ’

26 LvvodTwitle LvvodTwitle | E-mail | Web | 2. října 2017 v 4:45 | Reagovat

natural viagra - http://viagrapfhze.com/
pink viagra <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

27 Kolpkeyday Kolpkeyday | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:26 | Reagovat

Thanks very valuable. Will certainly share website with my friends.

28 Muntrfilky Muntrfilky | E-mail | Web | 3. října 2017 v 16:56 | Reagovat

viagra sildenafil citrate
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a>
free samples of viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a> ’

29 Muntrfilky Muntrfilky | E-mail | Web | 3. října 2017 v 22:14 | Reagovat

viagra prescription online
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a>
organic viagra buy now
<a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a> ’

30 FnveeCoomi FnveeCoomi | E-mail | Web | 6. října 2017 v 21:24 | Reagovat

irs tax debt relief - https://paydaybdrfs.com/
loan calculator <a href=https://paydaybdrfs.com/>payday loans online</a> ’

31 LbbevDooni LbbevDooni | E-mail | Web | 12. října 2017 v 8:31 | Reagovat

buy cheap viagra online
<a href="http://cheapviagra-edmen.com/">viagra prescription</a>
viagra story
<a href=http://cheapviagra-edmen.com/>generic viagra</a> ’

32 KdsbcCoomi KdsbcCoomi | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 1:21 | Reagovat

small business loan bad credit - https://cashshybn.com
loans now bad credit <a href=https://cashshybn.com>online cash advance</a> ’

33 Munbsmisawl Munbsmisawl | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 8:14 | Reagovat

adverse credit payday loans - http://paydayloans-online.us.com/
personal loans people bad credit <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans</a> ’

34 DbewenIdealf DbewenIdealf | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 15:01 | Reagovat

guaranteed personal loans
<a href="https://paydayloanver.org/">best online payday loans</a>
instant loan
<a href="https://paydayloanver.org/">easy loans</a>

35 JtaxClourl JtaxClourl | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 15:18 | Reagovat

same day payday loans
<a href="https://badcreditnyrc.org/">payday day loans</a>
personal loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>same day payday loans</a>

36 JbsxxClourl JbsxxClourl | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 22:23 | Reagovat

online payday loans with
<a href="https://quickkiinstallmentloans.org/">same day payday loans</a>
payday loan online no credit check
<a href=https://quickkiinstallmentloans.org/>payday loan lenders</a>

37 JwemClourl JwemClourl | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 9:02 | Reagovat

usa payday loan store
<a href="https://personalaae.org/">loans payday</a>
1 hour payday loan
<a href=https://personalaae.org/>bad credit payday loans</a>

38 DmdIdealf DmdIdealf | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 0:59 | Reagovat

advances payday loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">payday loans online direct lenders only</a>
canadian payday loan online
<a href="https://installmentokmloan.com/">get installment loan</a>

39 JnxvClourl JnxvClourl | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 1:53 | Reagovat

payday loan cash advance
<a href="https://personalnaeloan.com/">online payday loan</a>
all online payday loans
<a href=https://personalnaeloan.com/>instant payday loans</a>

40 ZmsBrashy ZmsBrashy | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 11:35 | Reagovat

loans online payday
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">3 month payday loans</a>
bad credit installment loans
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>best payday loans</a>

41 MndIdomi MndIdomi | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 2:26 | Reagovat

viagra india
<a href="http://viagrapfhze.com/">buy viagra</a>
female viagra does it work
<a href="http://viagrapfhze.com/">what happens if a girl takes viagra</a> ’

42 TimothyVar TimothyVar | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 18:03 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/6pd3u2CO

prism casino no deposit bonus codes 2016, how to earn money by playing online games in india, how can i get more money on zynga poker, casino online real money app, withdrawal money from paypal credit, credit card balance transfer without charge, how long before paypal transfers funds, how earn money online work
, online casino live baccarat, make real money doing surveys online, freespin casino no deposit bonus codes 2014, paypal money off voucher, easy way to make money online uk, play online casino games for free no downloads, dc transfer function, best online casino guide, no transfer fee credit card offers, can you really work from home and make money, paypal transfer phone number
, moneygram wire transfer tracking, online casino offers, online money earning games in india, casino pelicula online espaГ±ol latino, student room make money online, free online casinos with no deposit bonus, online casino dealer duties and responsibilities, ways to make quick money legally

43 EnmuFliedy EnmuFliedy | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 16:25 | Reagovat

get viagra
<a href=http://fviagrajjj.com/>viagra for women</a>
viagra online generic
<a href="http://fviagrajjj.com/">viagra online</a>

44 Fntpazill Fntpazill | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 12:53 | Reagovat

cialis review
<a href="http://cialisenax.com/">cheap cialis</a>
professional cialis
<a href=http://cialisenax.com/>cheap cialis</a> ’

45 Fndpazill Fndpazill | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 14:50 | Reagovat

cialis dose
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cheapest cialis</a>
generic cialis
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cheapest cialis</a> ’

46 Evpazill Evpazill | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 11:54 | Reagovat

cheapest brand cialis
<a href="http://veucialis.com/">cialis pill</a>
cialis dosage 40 mg
<a href=http://veucialis.com/>cialis prescription</a> ’

47 MbedtDyemah MbedtDyemah | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 7:45 | Reagovat

herbal viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">online viagra</a>
cheap viagra online without prescription
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra pills</a> ok’

48 EcfvFliedy EcfvFliedy | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 21:08 | Reagovat

viagra free sample http://viasergeneric.com/  OK’

49 EcfvFliedy EcfvFliedy | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 21:30 | Reagovat

viagra and women http://viasergeneric.com/  OK’

50 LelandBIz LelandBIz | E-mail | Web | 4. února 2018 v 2:06 | Reagovat

Good day I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.
<a href=http://genericviasra.com/>cheap viagra</a>

51 Vrchealry Vrchealry | E-mail | Web | 5. února 2018 v 21:39 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">generic viagra</a>
viagra canadian pharmacy
<a href=http://viasergeneric.com/>buy viagra cheap</a>

52 Ldvhealry Ldvhealry | E-mail | Web | 10. února 2018 v 10:44 | Reagovat

OK’
<a href="http://vigrageneic.com/">buy viagra online</a>
viagra results
http://vigrageneic.com/ - viagra online

53 LelandFex LelandFex | E-mail | Web | 20. února 2018 v 9:46 | Reagovat

Magnificent web site. A lot of helpful information here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat!

54 Gbdjoiche Gbdjoiche | E-mail | Web | 24. února 2018 v 13:05 | Reagovat

cialis australia - http://cialisonlineoansx.com/
daily cialis 5mg <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis pills</a> ’

55 OndcIdomi OndcIdomi | E-mail | Web | 1. března 2018 v 19:13 | Reagovat

viagra 50 mg
http://freeerectilepills.com/
viagra online pharmacy
<a href="http://freeerectilepills.com/#">viagra</a> OK’

56 Ffvpsype Ffvpsype | E-mail | Web | 3. března 2018 v 13:33 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">buy viagra</a>
buy viagra in england
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>erectile dysfunction</a>  OK’

57 PplDyemah PplDyemah | E-mail | Web | 3. března 2018 v 18:25 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction remedies</a>
can women take viagra
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction help</a> OK’

58 Fnapsype Fnapsype | E-mail | Web | 6. března 2018 v 17:54 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra generic</a>
order viagra online without a prescripti
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra price</a>  OK’

59 RvuDyemah RvuDyemah | E-mail | Web | 11. března 2018 v 19:21 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra price</a>
how to buy viagra
<a href="http://onlineviaqer.com/">online viagra</a> OK’

60 Kmspsype Kmspsype | E-mail | Web | 12. března 2018 v 17:30 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra generic online</a>
buy cheap purchase uk viagra
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra generic</a>  OK’

61 NyhOnerb NyhOnerb | E-mail | Web | 15. března 2018 v 3:10 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis online</a>
get cialis
<a href=http://cialisovnsm.com/>buy cialis online</a> OK’

62 OklUnandy OklUnandy | E-mail | Web | 18. března 2018 v 18:39 | Reagovat

prednisone dosage for adults treatment
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
prednisone in nephrotic syndrome
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">prednisone dosage</a> OK’

63 Hnnspoot Hnnspoot | E-mail | Web | 23. března 2018 v 23:50 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">need money loan</a>
cash payday loans <a href="https://needmoney.us.com/">need payday loan today</a>
OK’

64 Brdpsype Brdpsype | E-mail | Web | 29. března 2018 v 17:36 | Reagovat

When pregnant, the foetus grows and pushes against the walls of your uterus, which causes it to contract — this is very normal. viagra online cheap <a href="https://nadinekube.com/">online viagra</a> does viagra work <a href=https://nadinekube.com/>generic viagra</a>  I pray for all if could give some help thank you so much. OK’

65 Lahpsype Lahpsype | E-mail | Web | 2. dubna 2018 v 22:32 | Reagovat

Depending on the results of the test, your doctor may need to perform further examinations. viagra canadian pharmacy <a href="http://viagra-onlinenas.com/">viagra online prescription free</a> branded viagra <a href=http://viagra-onlinenas.com/>generic viagra online</a>  If a patient is severely ill, however, it is reasonable to begin administering antibiotics before the results are back. OK’

66 fdwshook fdwshook | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 5:28 | Reagovat

viagra testimonials <a href="http://viagraveikd.com/#">generic viagra</a> viagra patent expiration <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra</a>

67 dczInfet dczInfet | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 16:02 | Reagovat

how to get viagra <a href="http://menedkkr.com/#">order viagra</a> viagra australia <a href=http://menedkkr.com/#>cheap generic viagra</a>

68 dbahindy dbahindy | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 20:08 | Reagovat

buy name brand viagra <a href="http://download4os.com/#">free trial of viagra</a> cheapest viagra professional <a href=http://download4os.com/#>viagra 100 mg dose</a>

69 btdshook btdshook | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 20:38 | Reagovat

viagra cheap <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra generic</a> best prices on brand viagra viagra

70 ehrmisawl ehrmisawl | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 9:22 | Reagovat

payday in advance <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loan</a> money loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans online</a>

71 nfsmisawl nfsmisawl | E-mail | Web | 1. května 2018 v 20:56 | Reagovat

paydayloans chicago <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loans online</a> bad credit non payday loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">quick payday loan</a>

72 bsfInsor bsfInsor | E-mail | Web | 4. května 2018 v 3:03 | Reagovat

viagra prescription <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra online uk</a> order viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra dose</a>

73 bzzamoxy bzzamoxy | E-mail | Web | 7. května 2018 v 19:39 | Reagovat

cialis price <a href="http://www.ciallisonline.com/#">buying cialis online</a> tadalafil online <a href=http://www.ciallisonline.com/#>cheap cialis online</a>

74 vplEnlify vplEnlify | E-mail | Web | 9. května 2018 v 4:51 | Reagovat

viagra dosage <a href="http://canadiannowv.com/#">online cheap viagra</a> viagra alcohol <a href="http://canadiannowv.com/#">real viagra online</a>

75 llqmisawl llqmisawl | E-mail | Web | 11. května 2018 v 3:04 | Reagovat

emergency personal loan <a href="https://cashloansonline.us.org/#">generic viagra sale</a> advances <a href="https://cashloansonline.us.org/#">viagra pills online</a>

76 nubamecy nubamecy | E-mail | Web | 25. května 2018 v 5:03 | Reagovat

what is viagra <a href="https://bitcapblog.com/#">viagra online generic</a> cheapest brand viagra https://bitcapblog.com/# - generic viagra online

77 brdInsor brdInsor | E-mail | Web | 26. května 2018 v 20:58 | Reagovat

viagra sale online <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra on line</a> viagra without prescription <a href=https://aluixnetwork.com/#>buy viagra</a>

78 bsdovelo bsdovelo | E-mail | Web | 30. května 2018 v 21:19 | Reagovat

buy viagra professional <a href="http://fviagrajjj.com/">online pharmacy viagra</a> viagra pills <a href="http://fviagrajjj.com/">buy viagra online</a>

79 Steevconee Steevconee | E-mail | Web | 5. června 2018 v 3:59 | Reagovat

obat kencing nanah amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin 500</a>
amoxicillin 1000 ratiopharm schwangerschaft
<a href=http://getamoxilok.com#amox-clav+500+mg>amoxicillin medscape</a>
amoxicillin dosage 1500 mg daycare

80 Steevconee Steevconee | E-mail | Web | 5. června 2018 v 13:34 | Reagovat

uremide dosage of amoxicillin
<a href="http://getamoxilok.com">amox/k clav</a>
can bronchitis be cured with amoxicillin clavulanate
<a href=http://myamoxilok.com#para+que+sirve+la+amoxicilina>amoxclav</a>
amoxicillin 125 spc

81 bzyInsor bzyInsor | E-mail | Web | 5. června 2018 v 20:28 | Reagovat

viagra soft tabs <a href="http://loviagraosn.com/#">buy generic viagra</a> viagra on line <a href=http://loviagraosn.com/#>online viagra</a>

82 Kiiraconee Kiiraconee | E-mail | Web | 7. června 2018 v 4:54 | Reagovat

arzneimittelexanthem amoxicillin altmeyer trailers
<a href="http://getamoxilok.com">augmentin 875-125</a>
rash 1 week after amoxicillin for cats
<a href=http://myamoxilok.com#amoxicilina+500+mg>amoxicillin for ear infection</a>
lormetazepam 2 mg posologie amoxicilline

83 ploovelo ploovelo | E-mail | Web | 7. června 2018 v 13:55 | Reagovat

viagra prescription online <a href="http://menedkkr.com/#">order viagra online</a> viagra reviews <a href="http://menedkkr.com/#">viagra sample</a>

84 bynovelo bynovelo | E-mail | Web | 7. června 2018 v 21:15 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://viagraveikd.com/#">canadian pharmacy viagra</a> uk viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online without prescription</a>

85 pazBoona pazBoona | E-mail | Web | 8. června 2018 v 8:48 | Reagovat

how viagra works <a href="http://viagrapfhze.com/#">generic viagra online</a> viagra how it works <a href=http://viagrapfhze.com/#>order viagra online</a>

86 nnsInsor nnsInsor | E-mail | Web | 9. června 2018 v 5:25 | Reagovat

purchase viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">buy cheap generic viagra</a> viagra samples <a href=https://aluixnetwork.com/>viagra online</a>

87 nfsInsor nfsInsor | E-mail | Web | 9. června 2018 v 5:39 | Reagovat

buy discount viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">cheapest brand viagra</a> viagra prescription <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra alternative</a>

88 nfgInsor nfgInsor | E-mail | Web | 10. června 2018 v 18:00 | Reagovat

cheapest generic viagra <a href="http://mo-basta.org">generic viagra cheap</a> alternative to viagra <a href=http://mo-basta.org>new viagra</a>

89 nreInsor nreInsor | E-mail | Web | 10. června 2018 v 18:11 | Reagovat

buy viagra uk <a href="http://susamsokagim.com">viagra patent</a> viagra online without prescription <a href=http://susamsokagim.com>cheapest viagra</a>

90 xbcovelo xbcovelo | E-mail | Web | 11. června 2018 v 14:30 | Reagovat

online loan <a href="https://onlineloan.us.org">online loans</a> loans poor credit <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a>

91 xcbovelo xcbovelo | E-mail | Web | 11. června 2018 v 21:30 | Reagovat

viagra substitute <a href="http://emtpartsstore.com/">buy viagra online usa</a> order generic viagra <a href="http://emtpartsstore.com">cheap viagra online</a>

92 bsdInsor bsdInsor | E-mail | Web | 12. června 2018 v 15:35 | Reagovat

car title loan <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">payday loans online same day</a> cash advance loans <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>same day payday loans</a>

93 bdsInsor bdsInsor | E-mail | Web | 12. června 2018 v 15:46 | Reagovat

fresno <a href="https://cashadvanceonline.us.org">cash advance</a> checkn <a href=https://cashadvanceonline.us.org>same day payday loans</a>

94 vncBoona vncBoona | E-mail | Web | 12. června 2018 v 15:47 | Reagovat

generic viagra rx <a href="http://viagracefo.com/#">viagra pills</a> viagra patent <a href=http://viagracefo.com/#>discount viagra</a>

95 nmnovelo nmnovelo | E-mail | Web | 17. června 2018 v 13:40 | Reagovat

online cialis <a href="http://cialisserfher.com/ ">buy cialis online</a> cialis tadalafil <a href="http://cialisserfher.com/">cialis</a>

96 fnsInsor fnsInsor | E-mail | Web | Úterý v 4:19 | Reagovat

buy female viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra without prescription</a> how does viagra work <a href=https://holidayrentallorgues.com/>mail order viagra</a>

97 Markconee Markconee | E-mail | Web | Čtvrtek v 1:48 | Reagovat

best site to buy viagra online
<a href="http://viagra-gg.com">viagra online</a>
floxal augensalbe dosierung viagra
<a href=http://viagra-tt.com#sildenafil+prices>viagra coupons</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama