Jak se vládne masám (oblbni lid - vládni lidu)

24. listopadu 2008 v 9:39 | Martin Hessler |  SVĚT KOLEM NÁS
Poměrně dlouhou dobu jsem se bláhově domníval, že v naší zemi máme parlamentní demokratické zřízení. Tato víra mě ale postupně opouštěla, až zemřela definitivně. To, k čemu jsme dospěli, by se dalo nejspíše nazvat vládou partajní oligarchie. Cíle, kterých se komunistický režim marně snažil dosáhnout represemi a izolací od vnějšího světa, dokázali současní vládci uvést v život podstatně uhlazenější a nenápadnější metodou: postupným oblbováním. Cizím slovem se oblbování říká indoktrinace. Jinak řečeno, lidé jsou poznenáhlu tlačeni do poddajné uniformity konzumní společnosti. Nejhorší na tom je, že velká část z nich po něčem podobném zjevně touží. Vyhovuje jim být pod dozorem, nemuset samostatně myslet, a nezatěžovat se pocitem odpovědnosti za svůj vlastní život, za osud svého národa a země. Jsou rádi, jestliže mohou tyto starosti přenechat profesionálním politikům, a nejde-li něco podle jejich představ, nadávat na ně v hospodě u piva.
Původně jsem si myslel, že tento způsob vládnutí je typický pro levici. Jenže česká tzv. pravice se chová v důsledku absolutně stejně. Skoro se nerozpakuji napsat, že zdánlivé spory mezi levicí a pravicí (lhostejno, kdo z nich je právě u kormidla), jež jsou poslední dva roky středobodem zájmu české veřejnosti, představují pouze promyšlené divadýlko v duchu hesla: Rozděl a panuj! Lidé, zaměstnaní vášnivými diskusemi, kdo je větší neřád, zda pan Topolánek nebo pan Paroubek, a kdo je závažnější ostudou této země, zda profesor Klaus nebo doktor Rath, si totiž nevšímají jejich politického basketbalu. Tedy hry, kdy si soupeři v dojemné, leč úzkostlivě skrývané shodě navzájem přihrávají mičudu nad hlavami voličů, a dávají toliko pozor, aby jim neupadla a nedotknul se jí někdo z těch dole.

Jak taková indoktrinace funguje? Ve své podstatě prostě. Abychom to dobře pochopili, zvolíme si názorný příklad.
Téměř čítankovou ukázkou může být problém zimních pneumatik. Na počátku všeho stojí zájmy (rozuměj: zisky) výrobců pneumatik. Lhostejno, zda Barum, Good Year, Pirelli, Matador nebo Debica. Většina těchto značek dnes stejně patří nadnárodním koncernům a holdingovým společnostem. Ty samozřejmě usilují o zvýšení zisků, tedy o nárůst objemu prodaného zboží. Trh je však poměrně nasycený, a přijít s něčím novým není snadné. A většina řidičů mění pneumatiky až tehdy, když jsou opotřebené. Bylo by samozřejmě možno dát na trh výrobky s nižší životností, jenže na to by zákazníci brzy přišli a přestali by je kupovat. Kudy na to? Začneme vyrábět pneumatiky zvlášť na zimu a zvlášť na léto! Lidé tak místo jednou za dva roky budou přezouvat auta dvakrát ročně - to je čtyřnásobný vzrůst obratu. Zimní pneumatika samozřejmě není žádný nový vynález. Existuje už pár desetiletí. Technologickými změnami lze ale prohloubit rozdíl mezi zimním a letním obutím, a nabídnout tak zákazníkovi místo jednoho relativně univerzálního výrobku dva, s daleko specifičtějšími vlastnostmi.
To je však jen jedna strana rovnice. Na druhé stojí nezanedbatelný počet těch, kterým se nechce kupovat dvakrát ročně nové pneumatiky, a ty dosavadní, ještě velmi dobře použitelné, zahazovat. Ty je třeba psychologicky zpracovat. Nastoupí sdělovací prostředky. Na řidičskou i neřidičskou veřejnost se ze všech stran valí reklama, novináři jeden přes druhého informují o tom, jak za tu či onu nehodu a za tu či onu zácpu na dálnici D1 mohou nezodpovědní hlupáci, kteří včas nepřezuli na zimní gumy. Dobře placení odborníci přesvědčují z obrazovek, z internetu i z motoristických časopisů, jak jednoznačné jsou testy "nezávislých" vědeckých ústavů, předhánějících se v dokazování nezbytnosti zimního obutí. Přesně v duchu zásady: Stokrát opakovaná lež stává se pravdou, již výtečně ovládal Josef Goebbels, ministr propagandy Hitlerovy Třetí říše, nakonec většina populace "dobře ví", že ten, kdo po 30. říjnu ještě nemá na autě zimní obutí, je potenciální vrah, darebák a nezodpovědný hazardér. A protože jednodušší lidé odjakživa tíhnou k jednoduchým pravdám a jednoduchým řešením, hned také vědí, co s takovým lumpem udělat. Chytit a bezodkladně potrestat. Jsou dokonce ochotni udělat hlupáka, šetřílka a lumpa z každého, kdo s nimi nesouhlasí a troufne si na názorovou opozici.
Jenomže oblbování nikdy nefunguje na sto procent. Vždycky se najde pár takových, kteří mají něco za sebou, nepodléhají tak snadno mediální masáži a jako zkušení řidiči jsou si vědomi toho, že mnohem větší vliv na bezpečnost má úroveň řidičských dovedností a samotný styl jízdy. Jinak řečeno, že pokud umíte jezdit, poradíte si i bez zimních pneumatik. A pokud neumíte, sebelepší obutí vás nespasí. Že rozdíl mezi zimní a letní gumou samozřejmě existuje, ale není tak zásadní a fatální, jak se nám snaží namluvit jejich výrobci.
Co s takovými? Nyní přijdou ke slovu politici. Politici, dosazení do svých úřadů hlasy občanů, ale ve skutečnosti hájící zájmy těch, kdo mají dost peněz na úplatky a na sponzoring jejich volebních kampaní a stranických pokladen. Jednoduše vydají zákon, podle něhož se zimní obutí používat musí, jinak následuje postih. Samozřejmě, udělá se to metodou krájení salámu, tedy postupně a nenápadně. Nejdřív jen na určitých úsecích, označených speciální, za tímto účelem vymyšlenou dopravní značkou. Značek bude postupně, už bez velkého humbuku, přibývat a přibývat. A za pár let se ukážou jako zbytečné, protože v zájmu zjednodušení a "zvýšení bezpečnosti" bude povinnost používat zimní obutí zavedena plošně a bez výjimek.

Za situace, kdy jsou občané politickým děním znechuceni, kdy se účast ve volbách pohybuje někde kolem 50 %, protože lidé ztrácejí víru, že mohou vývoj v zemi nějakým způsobem ovlivnit, jsme pozvolna dospěli do stavu, kdy nám vládnou nikoli zvolení, nýbrž vyvolení. Vyvolení, na něž se nevztahují stejné zákony a stejná soudní pravomoc jako na obecný lid (zákon o doživotní poslanecké imunitě). Vyvolení, kteří nás bez mrknutí oka přinutili šest měsíců v roce pracovat na daně, pohlcované neprůhlednými a podezřelými výběrovými tendry, předraženými a protekčními veřejnými zakázkami, pokutami za prohrané arbitráže, nikdy nekončícími podvody, tunely, zpronevěrami a rozkrádačkami - to vše za situace, kdy stát nemá peníze na zdravotní péči, školství, modernizaci silniční sítě. Vyvolení, kteří se více než čeho jiného obávají vlastního národa. I oni samozřejmě dobře vědí, že všechny poddané (ano, nemýlíte se, napsal jsem poddané - svobodní a samostatně myslící občané by totiž za takovéhoto stavu dávno táhli ulicemi!) nelze donekonečna oblbovat. Ty, kteří se neodnaučili samostatně myslet a nahlas kritizovat, je zapotřebí zastrašit. Za tímto účelem si vyvolení vytvořili rozsáhlý, dobře placený a organizovaný policejní aparát. Policie oficiálně slouží k boji proti zločinnosti, ve skutečnosti je však stále častěji jejím primárním úkolem represivní působení na obyvatelstvo. Výdaje spojené s provozem bezpečnostních složek polykají rok co rok větší část státního rozpočtu, v počtu policistů v poměru k počtu obyvatel jsme na jednom z čelních míst Evropské unie, ale vývoj kriminality tomu neodpovídá. Obyvatelé jsou ve skutečnosti nuceni běžnou kriminalitu ve vzrůstající míře tolerovat, protože policie se více než na stíhání zlodějů, lupičů a podvodníků soustřeďuje na upevňování moci vyvolených. Jinak řečeno: Jestliže vám ukradnou auto, prakticky nemá cenu to hlásit. Policisté se už ani neobtěžují sepsáním protokolu, mají na to zvláštní tiskopis, který musíte vyplnit sami. A rovnou vám bez obalu sdělí, že vaše vozidlo se zřejmě nenajde. Zato když někde nějaká politicky inkorektní skupina pořádá soukromý koncert, vyrojí se kolem plno těžkooděnců, kriminálka nasadí moderní odposlechové zařízení, a ostrým hochům ze zásahové jednotky jde zatýkání raz dva. Téměř se vnucuje myšlenka, že rostoucí objem trestné činnosti nahrává těm, kdo participují na vládě, neboť přispívá k destabilizaci společnosti.

Dalším důležitým prvkem zabezpečení stability moci je profesionální armáda. Když byla před několika lety zrušena základní vojenská služba, většina poddaných zajásala. Hurá, už se nebude muset na vojnu! Armáda složená z profesionálů má z vojenského hlediska své opodstatnění. Výcvik a příprava mužstva mohou být mnohem dokonalejší a komplexnější, vyplatí se více investovat do kvalitní výzbroje. Ale každá mince má dvě strany. Placení profesionálové, oproštění od ideálů vlastenectví a povinnosti vůči národu, jsou pevnou oporou vládního systému. Logicky: průměrný devatenáctiletý odvedenec by se patrně nenechal jen tak snadno přimět, aby na rozkaz důstojníka střílel na svého tátu, bratra nebo kamarády, kteří se (například) zúčastnili masové protivládní demonstrace. Jde totiž o jeden z typických příkladů, kdy indoktrinace nezabírá. V podobné situaci se velká část branců, uvržených na rohy dilematu, přikloní k daleko zásadnější věrnosti, než je věrnost vojenské přísaze - k věrnosti rodině a hlasu svědomí. Z tohoto hlediska je profesionalizovaný armádní sbor mnohem výhodnější. Co víc, stále větší počet dnešních mladých mužů nikdy nesloužil ve vojsku. Neumějí zacházet se zbraní, nemají ponětí o taktice boje. Jsou tedy pro vrchnost méně nebezpeční, než sice mnohdy nevalně, ale přece jen vycvičení záložníci. Ostatně, co myslíte, proč si francouzská vláda téměř dvě století po pádu císařství stále vydržuje profesionální, třicetitisícový sbor Cizinecké legie? Ze dvou důvodů. Za prvé, proč nechávat krvácet francouzské muže při zahraničních misích, když za nás mohou bojovat cizinci? A za druhé, vyděděnci bez domova, věrní svému žoldu a heslu Legio patria nostra (Legie naše vlast), se dají snadno použít k potlačení případného povstání. Nebudou totiž trpět žádnými morálními zábranami vůči svým krajanům, což by vojáky francouzské národnosti patrně neminulo.

Ze stejného soudku jsou i permanentní, stále se opakující snahy vyvolených o úplné odzbrojení obyvatel. Vlastnictví zbraně je totiž mnohem více, než pouhý poměr majitele k hmotnému statku. Jde o symbol, o vyjádření životního postoje. Vlastnictvím a nošením zbraně dává občan jasně najevo, že je ochoten a připraven nést odpovědnost za svůj život, majetek a osobní bezpečnost - a nejen za svůj. Že si je vědom svých morálních a společenských práv, a že není ochoten se jich zříci. A že je připraven nést i odpovědnost vůči společnosti, a to nejen tu odpovědnost, jež s vlastnictvím zbraně přímo souvisí. Skutečnost, že si opatřil zbraň, vyplývá z odhodlání nespoléhat se na jiné a nebýt někomu vydán na milost a nemilost. Z takových lidí mají ovšem vyvolení obavy. Nejde o nějakou možnost povstání či atentátu. Od toho si vydržují policii, armádu a početné bodyguardy. Jedná se o nebezpečí, jež pro ně vyplývá z existence lidí, kteří se nenechali ani oblbnout, ani zastrašit do té míry, aby přestali samostatně myslet, a co hůř - říkat své názory nahlas. Lidí, kteří nepřestali věřit v kult voliče, tedy v myšlenku, že volený zástupce /politik/ je povinen prosazovat a hájit zájmy těch, kdo jej zvolili, nikoli své vlastní. A že lidé ve svobodné zemi mají právo svobodně rozhodovat o svém životě.
Takoví jedinci ovšem tvůrcům systému nevyhovují, kříží jim plány a znesnadňují vládnutí masám. Z jejich pohledu jde o tvory vybočující z řady, nekonformní, nekorektní, a tudíž problematické. Ve zprávách a v policejní terminologii mají i svůj název: EXTREMISTÉ. Teď nemyslím ty notoricky známé pouliční křiklouny, hrající si s fakulemi a prapory v rukou na Křišťálovou noc. Přestože i oni vlastně vyjadřují svůj názor, neshodující se s oficiálně schválenou politickou linií. Mám na mysli pouhý fakt, že určitá část obyvatel stále odmítá svěřit svůj osud do rukou státní správy a nechat ji rozhodovat o každém okamžiku, o každém detailu svého bytí. A právě oni by se jednoho dne mohli stát nežádoucí opozicí. Opozicí, která odmítá hrát s našimi mocnými jejich basketbal.
Určitá souvislost tu přece jen existuje. Všimněte si, kolik lidí dostává v posledních letech vlivem médií nálepku "NÁCEK" jen z toho důvodu, že si dovolují hlásat něco, co se neshoduje s oficiálním názorovým mainstreamem. Je přitom lhostejné, jak slušně se vyjadřují nebo jak logické argumenty používají. Troufáte si kritizovat cikánskou menšinu? Pak jste nácek! Máte obavy z problémů, jež s sebou přináší nekontrolované přistěhovalectví, a k tomu drzost říci to někde nahlas? Jste nácek!! Nelíbí se vám politika EU, jež ve finále nepředstavuje nic víc než vyšší stupeň homogenizace obyvatelstva a upevnění vlády vyvolených? I vy nácku!!! A zpěvák Daniel Landa? To je nácek ze všech nácků nejnáckovatější! Ne kvůli tomu, že kdysi, téměř před osmnácti lety, byl po krátkou dobu frontmanem skupiny Orlík. Vždyť herec David Matásek mu stál v Orlíku celou dobu věrně po boku, a nikdo mu žádné "náckovství" nepředhazuje... To proto, že Landa si dovoluje veřejně říkat, zpívat a dokonce dělat něco, co se našim mocným nelíbí. Navíc je úspěšný, zámožný a populární, a řada mladých i starších mu ochotně naslouchá. Tím vším je vládnoucímu systému nepohodlný. A pokud by vás to zajímalo, Dan Landa je mimo jiné legálním držitelem pistole Glock.
Jelikož samostatně uvažující, sebevědomé lidi není možné indoktrinovat (oblbnout), je nutno zvolit odlišný postup. Když se nenechají oblbnout, půjde je zlomit a zastrašit. Tam, kde nezabírá vymývání mozků, zabere demonstrace síly. Pokud jim jejich zbraně vezmeme, pocítí v plném rozsahu naši moc a uvědomí si, že každý odpor je marný. Ovšem abychom si nenarušili svou pečlivě budovanou image laskavých a prozíravých vládců - ochránců stáda, provedeme to politicky korektním způsobem..., říkají si vyvolení. Pěkně kousek po kousku, krůček po krůčku, budeme různými restrikcemi, prováděnými pod rouškou bezpečnosti a blaha občanů, snižovat jejich počet. Zkomplikujeme právní předpisy upravující oblast zbraní a střeliva do té míry, že část z nich to vzdá dobrovolně (tzv. kanadský model). Také se je pokusíme morálně rozdělit, třeba tím, že slíbíme myslivcům a sportovním střelcům, že se jich restrikce nedotknou, jestliže nás veřejně podpoří při prosazování zákazu nošení zbraní pro sebeobranu (tzv. rakouský model). Až myslivci a sportovci zjistí, že byli obelháni a podvedeni, bude už pozdě. Počet držitelů zbrojních průkazů se sníží o třetinu, a další zákazy budou vzápětí následovat! Samozřejmě také zneužijeme všech vhodných, s touto problematikou zdánlivě souvisejících kriminálních činů, tuzemských i zahraničních, k vyvolání hysterie a k přesvědčení veřejnosti, že majitelé zbraní jsou skutečně nebezpečná, zákeřná a násilnická sebranka, ohrožující sladký spánek jejich dětí (vzpomínáte si ještě, jak jsme mluvili o tíhnutí jednoduchých lidí k jednoduchým pravdám a jednoduchým řešením?). To je tzv. britský model. A ty ostatní, nepřesvědčené, zblbneme na hlavu postavenou logikou, že i kdyby zákazy měly zachránit jen jeden jediný život, stojí to za omezení práv a svobod statisíců (v důsledku vlastně milionů, o právo nosit zbraň totiž přijdou i ti, kdo ji dosud nemají) občanů a za uplatnění principu kolektivní viny. Pozdě si uvědomí, že takovým krokem je obyvatelstvo vydáváno na milost kriminálním živlům, neboť policie není schopna ani ochotna občany ochránit, že počet mrtvých, oloupených a zmrzačených stoupne geometrickou řadou, a že není cesty zpět, protože nyní držíme otěže v rukou ještě pevněji MY. A kdyby snad přece, zfalšujeme policejní statistiky, budeme dalekosáhle a laické veřejnosti nesrozumitelně žvástat o nových bezpečnostních systémech a opatřeních, a zejména usilovně předstírat, že žádný problém neexistuje. To nám vždycky šlo ze všeho nejlíp...
Už chápete, proč současná politická garnitura nikdy nezakročí proti komunistům? Komunisté totiž při vší své názorové omezenosti nejsou hloupí. Poučili se ze svých předchozích chyb, a dnes vesele hrají s našimi vyvolenými jejich hru na oblbování národa. Tím si zajistili své místo na slunci.

Kdysi mi někdo vykládal, že hodíte-li živou žábu do hrnce s vařící vodou, bude vyskakovat, zmítat se a všemožně se snažit dostat ven. Ale pokud dáte tutéž žábu do nádoby s vodou studenou, postavíte na kamna a pomalu zahříváte, žába se uvaří, aniž by se pokusila o odpor - protože nepostřehne pozvolnou změnu teploty. A právě tento způsob zvolili ti, kdo drží ve svých rukou otěže moci. Pomalu, nenápadně nás převařují v jednolitou, uniformní, beztvarou a nemyslící masu, a většina z nás není schopna se tomu vzepřít. Neuvědomují si totiž nenápadný přechod k politicky korektní totalitě.
Lidi, proboha....! Přemýšlejte! Začněte samostatně myslet! Chodíte nakupovat do obchodu, kde vás pravidelně berou na hůl? Obědváte v restauraci, kde místo guláše s knedlíky opakovaně dostáváte tvrdou flaksu a rozvařené cosi, a číšník vás s úsměvem přesvědčuje, že je to přesně to, co jste si objednali? Jezdíte s vozem do autoservisu, kde vám jej pokaždé vracejí v horším stavu, než v jakém jste ho přivezli? Asi těžko… Ale není vám hloupé stále znovu svými hlasy dosazovat do funkcí tytéž lháře, podvodníky a manipulátory, kteří nikdy nesplnili a nesplní, co slibují, a jejichž jedinou starostí je hrabat pod sebe! Politici se střídají ve funkcích pořád dokola, jako apoštolové na orloji, a zcela oprávněně přitom spoléhají na naše přizdisráčství. Proberte se, dokud je čas - jinak můžeme za pár let skončit s otrockým obojkem na krku! Samozřejmě nějakým moderním, elektronickým, sledovaným přes satelit.
Nebo si otevřete další pivo, zapněte si televizi, začtěte se do slevového letáku hypermarketu Tesco… A až si loknete z lahváče, tiše si pro sebe řekněte:

"Kvááááák!"

ZATÍM ještě můžete. Ještě nejste uvaření. Ještě ne…


Martin Hessler

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 TRUEBOT666 TRUEBOT666 | E-mail | 25. listopadu 2008 v 10:17 | Reagovat

Obcane, vas projev byl vyhodnocen programem Goebels 6.0 jako narusující obecne blaho spolecnosti. Prihlaste se do 24 h od obdrzeni vyzvy na nejblissim odd. min. PRAVALAS k podani vysvetleni.

Pouceni: Neprihlaseni se k podani vysvetleni je porusenim smernice c.48/282 min. PRAVALAS za nejs mohou byt uddeleny sankce dle predpisu c. 218/68 min. SOUDRZNOSTI.

2 Ales Ales | 26. listopadu 2008 v 15:25 | Reagovat

Jako by jste mi mluvil z duse, ale co navrhujete?

3 Nick Nick | 26. listopadu 2008 v 16:18 | Reagovat

Příklad se zimníma gumama je sice hezkej, ale neni to nic proti nehoráznosti v podobě novely zákona 168/1999.

Na těchto stránkách je moc hezky vysvětleno oč jde:

http://www.finance.cz/zpravy/finance/195873-zakon-pritvrdi-vuci-neplaticum-povinneho-ruceni/

Viz. pasáž o oblbování.

Člověka tak nějak zahřeje u srdce, že volení zástupci lidu placeni z našich daní se starají o blaho pojišťoven.

Spousta lidí má v auto s nímž jezdí třeba jen část roku. Proč tedy platit i za dobu po kterou s autem nejezdim?

O "eko" poplatcích za převod starejch aut už vůbec nemluvim, nerad bych dostal infarkt z nasrání se.

4 M.H. - Admin M.H. - Admin | 26. listopadu 2008 v 16:32 | Reagovat

Pro ALES (2): V závěru článku je to naznačeno poměrně jasně. Jestliže se ti, kdo nám vládnou, mnohokrát neosvědčili a prokázali špatné úmysly, není čas dát šanci někomu novému? Je spousta nevládních stran (kromě komunistů, ti se neosvědčovali 40 let), které mají zajímavé programy! A pokud se neosvědčí ani ony, vyměnit je také... Jenže Češi místo toho stále znova a znova volí tytéž ksichty.

5 praclovek praclovek | 30. listopadu 2008 v 11:57 | Reagovat

M.H.: Oni nejenže volí ty samé ksichty, ale řeknu to na rovinu. Oni volí pořád ty samý hajzly!

6 M.H. - Admin M.H. - Admin | 30. listopadu 2008 v 16:43 | Reagovat

Pro Praclovek (5) - Viz. pan Bursík, člověk tak slizký, že ho ani v ODS nechtěli. Člověk, který se svou bezpáteřností nemalou měrou osobně zasloužil o to, že dnes jsem tím, čím jsem: rent-a-gunfighter.

7 jmana jmana | Web | 8. prosince 2008 v 21:59 | Reagovat

lidi jsou jako ovce a těm nic nevysvětlíš

8 Bartalmission Bartalmission | E-mail | 6. února 2009 v 14:16 | Reagovat

Bohužel, nezadbatelné části českého národa se dá vychytralými demagogy a prospěcháři vládnout v podstatě dobře a vždy po nějakou delší dobu, protože se ta těžkopádnější část našeho národa chová jako ovce. Je to "část" z hlediska statistické významnosti dost podstatná. V tom je naše smůla. Mase průměrných a podprůměrných konzumentů bůčku a lahvové desítky mohou chytří a (s prominutím, omlouvám se za neparlamentní výraz) vyčuraní demagogové totiž namluvit cokoliv. A ta "ovčí" část národa jim to relativně dlouho "baští." Ti chytří a zároveň notně vychytralí demagogové totiž vědí co chtějí masy slyšet a říkají jim to.

Ale snad máme i nějakou jiskřičku naděje, která je představována skutečností, že přece jen jednou za (delší) čas umíme i jako národ (tedy celek) říci DOST a vzpřít se. Ještě k tomu zjevně nenazrála situace, to však neznamená, že k tomu v budoucnu nemůže dojít. K tomu však dá impluls skupina těch lidí, kteří bývají dlouhou dobu v početní názorové menšině a je jim tou těžkopádnější většinou popřáváno sluchu a případně dáváno zapravdu jen jednou za delší periodu. Přiznejme si přece, že v sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století disidentům náš národ sluchu příliš nepopřával... A pak se najednou po určitém dějinném zvratu ti disidenti dostali k politické moci, že tím byli sami překvapeni a až zaskočeni... Budou-li současné politické garnitury (ta koaliční a ta opoziční - tedy obě dvě) pokračovat ve svých zákonodárných nestydatých eskapádách, začne se zákonitě co do množství rozrůstat ta zatím nepočetná (a statisticky zatím nevýznamná) specifická sociální podskupina novodobých disidentů. Nezbývá než být optimisty a věřit, že právě ti novodobí disidenti to "jednou" těm současným politickým zprofanovancům (oranžovým i modrým) pověstně "spočítají". Volby mohou přinést různá překvapení. Žádný strom neroste do nebe. A trpělivost slušných lidí není nekonečná.

Kdo jsou to ti slušní lidé?  Jsou to ti, kteří mají skutečně čisté ruce, nespolčují se se zahraničním a tuzemským organizovaným zločinem a nenechají ze sebe dělat ovce tak snadno jak se to demagogům daří praktikovat na té masové většině.

9 Seržant Seržant | E-mail | 10. března 2009 v 11:37 | Reagovat

Skvělý článek...jen pár připomínek k armádě. Zrušena byla povinná služba, ne branná povinnost.

A ta úvaha o profesionálech bez vlasteneckého cítění, připravených střílet do vlastních lidí je úplně mimo.

10 Nácek:-) Nácek:-) | E-mail | 15. března 2009 v 23:43 | Reagovat

S Vaším článkem musí člověk s mozkem souhlasit, leč dovolím si otázku: Není "čistě náhodou" možné, že Vámi popsané excesy mocných jsou si tolik podobné v celém světě nikoli náhodou?  Vymyté mozky drtivé většiny populace si to pravděpodobně ani neuvědomí, ale všechno to, co nám dnes předhazují média ( ovládaná a vlastněná hrstkou osob, a nebudu ani naznačovat jejich původ, neboť bych mohl být označen za např.antisemitu ), jaké zákony vstupují v platnost (viz. tzv. Patriot Act v USA) a k tomu ta krásná a nadějeplná blábolení politiků o vyřešení ekonomické krize, směřuje k jedinému - jednoho dne všichni dostaneme čip, pryčnu, mundúr a svět se změní v jeden obrovský supervýdělečný (ne pro nás) koncentrák. Ne, děkuji, už jsem zvracel! Raději se budu bránit - klidně se zbraní.  Možná jsem tedy "extremista, ultrapravičák, ba i nácek" - v každém případě s tím dokážu žít.

11 viktor balda viktor balda | E-mail | 11. srpna 2009 v 19:26 | Reagovat

právě sem se snažil přispět dosti obsáhlým komentářem. nezobrazil se. jak je to možné?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama