Poslanecké psycho(testy)

17. října 2008 v 18:37 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
MOTTO: Právo držet a nosit zbraň musí být ve svobodné, demokratické společnosti samozřejmostí, nikoli výsadou privilegovaných nebo milostí, závislou na libovůli úředníků.

A máme to tu znova. Opilý hoteliér Bohumír Ďuričko zastřelil na křtinách páně Paroubkovy knížky Václava Kočku mladšího, známou postavu z okolí předsedy sociální demokracie. Proč, to se neví, vyšetřování stále běží, na případ bylo uvaleno informační embargo, ale někteří politici a policejní funkcionáři opět vyrážení na epistolární křížovou výpravu proti majitelům registrovaných zbraní. Pan Ďuričko byl totiž, bohužel, držitelem zbrojního průkazu.
Na poslaneckých stolech se ocitl staronový návrh: zavedení povinného testování psychologického profilu žadatelů o zbrojní průkaz. Zřejmě má zahrnovat i periodické, např. dvouleté přezkušování téhož. Navrhovatelé argumentují tím, že se jedná o příspěvek k důkladnějšímu prověření psychické způsobilosti žadatelů a tím i k vyšší bezpečnosti obyvatel.

Jak je to doopravdy s těmi "psychotesty"?

Předně: nejedná se o žádné testy v pravém slova smyslu. Smyslem získávání psychologického profilu jedince je zjištění, zda dotyčný netrpí některou psychickou poruchou, nebo např. nadměrným sklonem k agresi. V žádném případě nelze tímto způsobem predikovat případné budoucí deliktní chování jednotlivce, ani předvídat jeho reakce na různé podněty nebo situace. Tyto "testy" nejsou žádnou objektivní posudkovou metodou, a jakákoli víra v jejich všemocnost a spolehlivost je pouhým výsledkem mediálního tlaku a neznalosti věci. Logicky: kde by se potom vzalo tolik delikventů a agresorů mezi policisty, kteří touto procedurou procházejí povinně a bez výjimky?
Testy psychologického profilu jsou totiž schopny odhalit nanejvýš opravdu zjevné "magory" (vím, že odborní psychologové a psychiatři nemají tenhle termín rádi, používám jej pro zjednodušení a pro jeho všeobecnou srozumitelnost). A to ještě jen ty s nižším intelektem, kteří nejsou schopni své psychopatologické sklony alespoň dočasně zvládnout a zamaskovat. Malováním panáčků, stromečků, zvířátek a odpovídáním na otázky typu: "Co má společného slon a konvalinka?" (skutečná testovací otázka ze souboru používaného policejními psychology k prověrkám uchazečů!) opravdu nezjistíte, jak se zkoumaný jedinec zachová např. v situaci, kdy je vyhrožováno smrtí jeho rodinným příslušníkům. Jeden příklad za všechny: pachatel mediálně sledovaného případu tzv. lesních vražd, Viktor Kalivoda, prošel vstupními psychotesty, jež jsou nedílnou součástí přijímacího řízení k Policii ČR, s vlajícími prapory. Akademická otázka zní: kolika jemu podobným se mohlo podařit totéž, a získat tak přístup k palným zbraním ve výzbroji PČR, včetně automatických?

Jaký je tedy ve skutečnosti smysl dotyčného návrhu?

Za prvé: Politický populismus a alibismus. Poslanci a senátoři se velmi rádi zviditelní coby ochránci veřejného pořádku a bezpečí občanů. Že podobné opatření nemůže k bezpečnosti ve státě nijak přispět, to vědí jen zasvěcení a snad ti, kteří nehltají slepě zprávy z médií a sami se pídí po informacích. A těch je, naneštěstí, menšina. V menšině jsou také držitelé zbrojních průkazů, na jejichž "účet" se celá ta legrace odehrává. V České republice nemají bohužel tak silnou pozici, jaké se těší např. NRA (National Rifleman´s Asociation) ve Spojených státech, která je jednou z nejsilnějších tamních lobbystických skupin vůbec. Průměrný noviny čtoucí Čech radostně přitaká, protože má pocit, že se ho celý problém nijak netýká a že pan poslanec X. Y. má skutečně na srdci jeho bezpečí, když hodlá přitáhnout uzdu takovým zločinným pistolníkům, jako je Ďuričko...
Za druhé: Peníze. Zdravotní prohlídku i případné testy psychologického profilu si totiž uchazeč o zbrojní průkaz nebo, v případě periodické opakované prohlídky, jeho držitel, hradí z vlastní kapsy. Nejedná se přitom o nijak levnou záležitost. Většina odborných akreditovaných psychologických pracovišť si za tuhle legraci účtuje nějakých 1200,- až 2500,- Kč. Vynásobte to počtem držitelů zbrojních průkazů (každé dva roky), a dostanete úctyhodnou sumu! Ano, každých 24 měsíců si privátní psychologové zasunou do kapes celkem přes půl miliardy korun! A zaplatí z toho daně...
Za třetí: Strach. Strach a obavy řady politiků z ozbrojených občanů. Přestože na papíře máme v České republice parlamentní demokratický systém, mnozí naši rovní a rovnější neradi vidí v rukou občanů zbraně. Není to nic nového. Ozbrojené, a tudíž sebevědomé a ochrany svých práv schopné obyvatele je mnohem těžší ovládat. Toho si byli ostatně vědomi budovatelé všech totalitních režimů v historii, a jejich první krok ke stabilizaci vlastního mocenského postavení zpravidla bylo plošné odzbrojení obyvatelstva. Pár citátů pro názornost:


"Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených. Proto provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte!"

(V. I. Lenin)
----------
"Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstupovat do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."

(Heinrich Himmler)
----------
"Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům."

(výňatek z německého říšského zákona z r. 1938)
----------
Z výše uvedeného je zřejmé, jak prozíraví byli diktátoři v době poměrně nedávné. Věděli velmi dobře, že odzbrojení a tudíž adekvátního odporu neschopní obyvatelé se snáze odesílají dobytčáky do trestních a likvidačních lágrů.
Nechci ostatně podezírat některého z našich politiků z podobných plánů či úvah. Ale základní pravda zůstává neměnná: Chci-li vládnout absolutní mocí, je třeba si úplně podrobit obyvatelstvo a vzít mu možnost se kdykoli v budoucnu vzepřít. Jedinou akceschopnou (rozuměj: ozbrojenou) silou v zemi musí zůstat policie a armáda.

Když jsem tak u toho: myslíte že v případě, že tenhle nesmysl vstoupí v platnost, budou psychologicky testováni poslanci, senátoři, ministři, jejich straničtí kolegové a kamarádi z mokré čtvrti? A že v případě, že neprojdou, odevzdají zbrojní průkaz, o tom poslaneckém nemluvě? Vždyť jestliže nejsou podle vlastních kritérií psychicky způsobilí vlastnit zbraň, jak mohou řídit stát a jeho ozbrojené složky?
Nebojte se... Oni si to zase nějak zařídí. Nejlepší bude, když sami sebe hned a za tepla, příslušným odstavcem zákona, z této povinnosti vyjmou.

Ach ta zločinnost...

Je trestná činnost za pomoci legálně držených zbraní skutečně vážným problémem? Posuďte sami:
V roce 2006 bylo na území ČR spácháno celkem 19 171 násilných trestných činů. Z toho 3758 bylo spácháno se zbraní (zde dovolte poznámku: pro účely trestního zákona se zbraní rozumí jakýkoli předmět, jímž je možno učinit útok proti tělu důraznějším - tedy hůl, kámen, nůž, kladivo... ne jenom pistole nebo puška).
Dále: 855 trestných činů bylo spácháno se střelnou zbraní, a z toho jen v 92 případech šlo o zbraň legálně drženou! Do uvedeného výčtu pochopitelně nespadají jen vraždy, nýbrž všechny trestné činy násilné povahy včetně těch, kdy nedošlo ke zranění osob.

A když už jsme v úvodu zmínili případ Ďuričko-Kočka, jak je to s těmi vraždami? V témže roce (2006) bylo spácháno v ČR 231 vražd včetně neobjasněných, přičemž ve 14 případech šlo o trestný čin spáchaný legálně drženou střelnou zbraní, což je kolem 6 %. Mezi těch 14 případů ovšem patří i ty, kdy pachatel použil střelnou zbraň nepodléhající registraci, k jejímuž držení nemusí mít zbrojní průkaz (zbraně historické, některé zbraně perkusní nebo s balistickým výkonem pod hranicí stanovenou zákonem). Trestní zákon rovněž stanoví, že ke klasifikaci trestného činu jako skutku spáchaného se zbraní není nutno, aby pachatel zbraně skutečně použil. Stačí, když ji má k tomuto účelu u sebe. Pokud tedy utlučete důchodkyni cihlou, a v kapse přitom máte legálně držený revolver, bude váš čin zanesen do statistiky jako "vražda spáchaná s legálně drženou střelnou zbraní".
Jistě, dalo by se namítnout, že pečlivějším výběrem uchazečů o zbrojní průkaz by přece mohlo být zachráněna alespoň část z těch čtrnácti životů. To je ovšem ryzí spekulace. Jak už jsme si vysvětlili, testy psychologického profilu uchazeče nemohou předpovědět jeho budoucí jednání ve vypjatých situacích. V České republice je 311 640 držitelů zbrojních průkazů. Průměrný počet trestných činů spáchaných s legálně drženou střelnou zbraní je ročně kolem 75 případů (průměr za léta 2001-2006), což je méně než 0, 025 % všech držitelů zbraní! Trestná činnost mezi legálními držiteli zbraní je tedy hluboce pod celonárodním průměrem. Přesto policisté i zákonodárci považují za nutné posvítit si právě na ně...
A co hůř: snaží se uplatnit princip kolektivní odpovědnosti, dle evropského práva považovaný za nepřijatelný. Na základě potenciálních excesů několika jednotlivců, které navíc nemají příčinný vztah k palným zbraním, hodlají preventivně šikanovat statisíce bezúhonných občanů-majitelů zbraní, a pravděpodobně velkou část z nich pro jistotu zbavit práva držet zbraň. Bez toho, že by jakkoli porušili zákon, pouze na základě domněnky, že by tak snad, někdy v budoucnosti, učinit mohli...
Samozřejmě. U nikoho na světě neexistuje záruka, že mu nemůže, lidově řečeno, "hrknout v bedně". Jenže tato záruka není ani u řidiče automobilu. I on má možnost zabít desítky, možná stovky lidí. A pokud bychom chtěli znovu použít čísla, na silnicích České republiky umírá každoročně řádově 80x větší počet osob, než kolik jich je usmrceno prostřednictvím palných zbraní (loni to bylo 1123 osob). Přesto se o plošném zavedení periodických testů psychologického profilu u řidičů neuvažuje.
Smutně proslulá vražedkyně Olga Hepnarová (* 30. června 1951, popravena 12. března 1975) nepotřebovala k usmrcení osmi lidí na pražské tramvajové zastávce ani palnou zbraň, ani psychotesty. Najela do nich záměrně nákladním automobilem, navíc ještě legálně zapůjčeným...
Ostatně zdá se vám, že držitelé zbrojních průkazů nedokládají dostatečně svou osobní a psychickou způsobilost? Uvažujte: Abyste mohl získat zbrojní průkaz a s ním i oprávnění vlastnit, držet a nosit palnou zbraň, musí vám být minimálně 21 let, musíte být trestně i občansky bezúhonný, nesmíte ve zvýšené míře požívat alkohol, nesmíte brát drogy. To znamená, že minimálně po dobu šesti let (od 15 let věku, kdy vzniká trestní a občanská odpovědnost) se nesmíte dopustit ani trestného činu, ani přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo přestupku na úseku zbraní, střeliva a výbušnin. Dále musíte mít trvalé bydliště, musíte být svéprávný, zdravý, a musíte zákonem předepsaným způsobem prokázat jak znalost bezpečné manipulace a zacházení se zbraní, tak příslušných právních norem a předpisů. Zdá se vám to málo? Kladivo, sekeru, řeznický nůž, kanistr benzínu nebo rovnou celé auto (případně neregistrovanou palnou zbraň na černém trhu) si může koupit kdokoliv. Nemusí splňovat prakticky žádnou z vyjmenovaných podmínek. A jediné, na co se ho prodávající zeptá, bude to, jestli má dost peněz...

Hlavním navrhovatelem jmenovaného nesmyslu je František Bublan, bývalý ministr vnitra. Nechci tu rozebírat jeho působení v dotyčné funkci. Možná že jako top-manager byl celkem schopný, ale co se týče otázek bezpečnosti, přílišnou odbornou erudici neprojevil.
Rád bych se ho ale zeptal:

Pane Bublane, proč se neustále snažíte implantovat do zbrojního zákona prvek subjektivního posuzování? Psychologie není exaktně měřitelná věda. Jak chcete vyloučit vliv osobního názoru konkrétního odborného psychologa na tuto problematiku? Vždyť i on může být zarytým pacifistou či militaristou! I odborník může trpět emoční nevyspělostí a s ní spojeným podvědomým strachem z palných zbraní! Kam a jakým způsobem se bude občan odvolávat v případě, že s výsledkem psychologického posudku nebude spokojen a bude se cítit zkrácen ve svých právech? K dalšímu subjektivnímu posuzovateli? Nebo snad k soudu, který ovšem může rozhodovat jen na základě téhož objektivně nepoměřitelného hodnocení? Lituji, ale taková úprava právních norem by nás vrhla zpět do období, na něž neradi vzpomínáme.


"Totalitní stát může velké věci. Jednu věc ale udělat nemůže. Nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říci mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie, a je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala."

(George Orwell)

Související článek: Občan ozbrojenýZa použité statistické údaje děkuji Sgt. Navazkovi ze sdružení GunLex

Martin Hessler


GunLex: Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (297)
Zobrazit starší komentáře

201 JeremyJoicy JeremyJoicy | E-mail | Web | 9. září 2017 v 10:25 | Reagovat

<a href=http://cherryblossomsdress.ru>платья для девочек</a>
<a href=http://cherryblossomsdress.ru>платье цена</a>

202 LnuvClourl LnuvClourl | E-mail | Web | 9. září 2017 v 11:47 | Reagovat

big payday loan company
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">pay day loans</a>
online personal loans
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>cash advance inc</a> ’

203 BmadIdealf BmadIdealf | E-mail | Web | 9. září 2017 v 12:10 | Reagovat

instant payday loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loans bad credit</a>
credit loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loan</a> ’

204 LnuvClourl LnuvClourl | E-mail | Web | 10. září 2017 v 10:55 | Reagovat

all payday loan companies
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">cash advance loans</a>
payday loans online same day
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>unsecured loans</a> ’

205 BmadIdealf BmadIdealf | E-mail | Web | 10. září 2017 v 13:32 | Reagovat

small business loan bad credit
<a href="http://installmentloanwefg.net/">online installment loans</a>
best personal loans bad credit
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installments loans</a> ’

206 BazLodarm BazLodarm | E-mail | Web | 10. září 2017 v 21:19 | Reagovat

viagra canada pharmacy - http://viagrapaoe.com/
viagra england <a href=http://viagrapaoe.com/>cheap viagra</a> ’

207 VuoUpseld VuoUpseld | E-mail | Web | 10. září 2017 v 21:24 | Reagovat

best price viagra name brand online - http://viagrapbna.com/
viagra toronto <a href=http://viagrapbna.com/>viagra</a> ’

208 DrvbDyemah DrvbDyemah | E-mail | Web | 10. září 2017 v 21:26 | Reagovat

when will viagra go generic - http://viagracefo.com/
viagra testimonials <a href="http://viagracefo.com/">generic viagra</a> ’

209 JeffreyTaula JeffreyTaula | E-mail | Web | 11. září 2017 v 4:58 | Reagovat

Много полезной информации о туризме <a href=http://gturs.com>gturs.com</a>

210 LmtdTwitle LmtdTwitle | E-mail | Web | 11. září 2017 v 16:47 | Reagovat

viagra sildenafil citrate - http://viagraobkt.com/
generic brands of viagra online <a href=http://viagraobkt.com/>viagra cheap</a> ’

211 DrvbDyemah DrvbDyemah | E-mail | Web | 11. září 2017 v 21:09 | Reagovat

cheapest viagra professional - http://viagracefo.com/
viagra samples <a href="http://viagracefo.com/">viagra generic</a> ’

212 Aasxpoimut Aasxpoimut | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:41 | Reagovat

side effects of viagra
<a href="http://viagrapbna.com/">cheap viagra</a>
viagra dosage
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra pills</a> ’

213 VazrtCrorry VazrtCrorry | E-mail | Web | 12. září 2017 v 10:56 | Reagovat

buy real viagra online
<a href="http://viagraobkt.com/">viagra</a>
viagra and alcohol
<a href=http://viagraobkt.com/>cheap viagra</a> ’

214 ander#33 ander#33 | E-mail | Web | 13. září 2017 v 1:18 | Reagovat

Изготовлениесветодиодных табло для спорта, бегущих строк, табло для АЗС

215 BsdcIdealf BsdcIdealf | E-mail | Web | 13. září 2017 v 18:01 | Reagovat

pls payday loan store
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans</a>
online check advance
<a href="https://paydaykmae.com/">cash advance</a> ’

216 Bvujameple Bvujameple | E-mail | Web | 14. září 2017 v 12:59 | Reagovat

a fast payday loan
<a href="https://paydayaikloans.org/">payday loan</a>
american payday loans inc
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loans online</a> ’

217 Fawdspeacy Fawdspeacy | E-mail | Web | 16. září 2017 v 12:22 | Reagovat

uk viagra sales
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra online</a>
cost viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>online viagra</a> ’

218 Cevpoimut Cevpoimut | E-mail | Web | 16. září 2017 v 12:23 | Reagovat

over the counter viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra generic</a>
buy now viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra</a> ’

219 Fawdspeacy Fawdspeacy | E-mail | Web | 17. září 2017 v 6:17 | Reagovat

generic viagra canada
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
viagra side effects
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

220 Lmldfilky Lmldfilky | E-mail | Web | 17. září 2017 v 11:49 | Reagovat

viagra order
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
soft tabs viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

221 Lmldfilky Lmldfilky | E-mail | Web | 18. září 2017 v 17:02 | Reagovat

order viagra online
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a>
generic brands viagra online
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a> ’

222 Cevpoimut Cevpoimut | E-mail | Web | 19. září 2017 v 9:50 | Reagovat

what is viagra used for
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
online order viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

223 Dennismuh Dennismuh | E-mail | Web | 20. září 2017 v 1:53 | Reagovat

<a href=http://www.solarcoating.de/longchamp-original-718.php>Longchamp Original</a>
Keep track of simply how much gourmet coffee you beverage. Drinking gourmet coffee is a great way to find some good vitality and black espresso may help you maintain your excess weight under control but enjoying a lot of caffeine can make you really feel anxious and force you to get yourself a terrible appearance. Avoid drinking more than a few cups of coffee all through your entire day.

<img>https://www.wallasch-medien.de/images/wallaschmediende/13333-nike-roshe-one-dmb.jpg</img>

When you individual an ipad tablet, it is advisable to produce a backup. It is possible to pressure iTunes to create a back so your details are appropriately stored. Go to iTunes and proper-simply click products listing and select back-up. You may also utilize the identical characteristic in iCloud to back-up also.

<img>https://www.hilal-media.de/images/newhilmklo/2284-longchamp-le-pliage-messenger-bag.jpg</img>

224 Lmldfilky Lmldfilky | E-mail | Web | 20. září 2017 v 13:23 | Reagovat

viagra pharmacy online
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a>
generic viagra online
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

225 Bbnvmisawl Bbnvmisawl | E-mail | Web | 20. září 2017 v 22:28 | Reagovat

bad check to a mississippi payday loan - http://paydayvax.org/
no fax payday loans <a href="http://paydayvax.org/">payday loans near me</a> ’

226 Vrbykeyday Vrbykeyday | E-mail | Web | 21. září 2017 v 9:03 | Reagovat

poor credit loans - http://loansvtna.org/
american advance payday loans <a href=http://loansvtna.org/>pay day loans</a> ’

227 Vrbykeyday Vrbykeyday | E-mail | Web | 21. září 2017 v 12:16 | Reagovat

best payday loan site - http://loansvtna.org/
bad credit debt consolidation internet payday loan student <a href=http://loansvtna.org/>cash loans</a> ’

228 HhhjClourl HhhjClourl | E-mail | Web | 21. září 2017 v 20:38 | Reagovat

cash advance payday loan
<a href="http://personalacrb.org/">personal loan rates</a>
small business loans bad credit
<a href=http://personalacrb.org/>instant personal loan</a> ’

229 Bvbnembace Bvbnembace | E-mail | Web | 21. září 2017 v 20:38 | Reagovat

payday loans no credit check direct lender
<a href="http://paydayhhkl.org/">instant payday loans</a>
payday day loans
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday loans online</a> ’

230 BbecIdealf BbecIdealf | E-mail | Web | 22. září 2017 v 1:33 | Reagovat

payday loans no checks
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a>
help debt consolidation loan
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a> ’

231 HhhjClourl HhhjClourl | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:43 | Reagovat

unsecured personal loan
<a href="http://personalacrb.org/">personal loan</a>
loan for debt consolidation
<a href=http://personalacrb.org/>personal loan online</a> ’

232 BbecIdealf BbecIdealf | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:48 | Reagovat

bad payday loans
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a>
check cash
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a> ’

233 Blopameple Blopameple | E-mail | Web | 22. září 2017 v 11:17 | Reagovat

can military get payday loans
<a href="http://loansvtna.org/">payday loans near me</a>
cash advances payday loan
<a href=http://loansvtna.org/>fast payday loans</a> ’

234 Blopameple Blopameple | E-mail | Web | 22. září 2017 v 14:40 | Reagovat

credit card consolidation loan
<a href="http://loansvtna.org/">cash advance</a>
payday advance loans
<a href=http://loansvtna.org/>payday loans no credit check</a> ’

235 Shila Shila | E-mail | Web | 22. září 2017 v 16:09 | Reagovat

<a href=https://vk.com/market-113181662?section=album_1>я покупаю трикотаж здесь группа трикотажа от производителя</a>

236 VffgGrifs VffgGrifs | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:39 | Reagovat

cialis prices
<a href="http://cialisivndh.com/">generic cialis</a>
cialis over the counter
<a href=http://cialisivndh.com/>online cialis</a> ’

237 Ffvpazill Ffvpazill | E-mail | Web | 23. září 2017 v 3:50 | Reagovat

buy cialis generic online
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis generic</a>
cialis tablets side effects
<a href=http://cialisovnnc.com/>online cialis</a> ’

238 Scrbcoinue Scrbcoinue | E-mail | Web | 23. září 2017 v 11:09 | Reagovat

cialis coupon
<a href="http://cialisofkl.com/">generic cialis</a>
female cialis review
<a href=http://cialisofkl.com/>online cialis</a> ’

239 Scrbcoinue Scrbcoinue | E-mail | Web | 23. září 2017 v 14:30 | Reagovat

cialis mexican pharmacy
<a href="http://cialisofkl.com/">cheap cialis</a>
buying cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis</a> ’

240 VqvqGrifs VqvqGrifs | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:49 | Reagovat

cialis daily cost
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis dosage 40 mg
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

241 FsvUnandy FsvUnandy | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:43 | Reagovat

cheap cialis australia
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis for sale in canada
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

242 Ffvgpazill Ffvgpazill | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:24 | Reagovat

cialis online canadian pharmacy
<a href="http://veucialis.com/">cialis online</a>
cialis canada online
<a href=http://veucialis.com/>cialis online</a> ’

243 Kbtyjchiend Kbtyjchiend | E-mail | Web | 24. září 2017 v 23:44 | Reagovat

brand name viagra on line
<a href="http://viagracnar.com/">cheap viagra</a>
natural substitute for viagra
<a href=http://viagracnar.com/>cheap viagra</a> ’

244 summercn4 summercn4 | E-mail | Web | 25. září 2017 v 9:52 | Reagovat

New kick ass photo blog
http://sexypic.erolove.in/?entry.jaime
keri hilson - hey girl lyrics ns black metal lisa matthews playboy water filled eye mask legs world xxx

245 Bhnjspeacy Bhnjspeacy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:40 | Reagovat

cheap viagra for sale
<a href="http://viagracekan.com/">cheap viagra</a>
buy viagra in canada
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

246 Bbnhpoimut Bbnhpoimut | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:40 | Reagovat

discount viagra online
<a href="http://viagrakjkmn.com/">cheap viagra</a>
viagra alternatives
<a href=http://viagrakjkmn.com/>generic viagra</a> ’

247 arthurug16 arthurug16 | E-mail | Web | 25. září 2017 v 17:12 | Reagovat

Emancipated porn galleries    
http://femdom.xblog.in/?tweet-bridget
   erotic love letter erotic statue playboy erotic erotic excerpts

248 Bhnjspeacy Bhnjspeacy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 20:54 | Reagovat

viagra coupons
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
cheapest generic viagra
<a href=http://viagracekan.com/>buy viagra</a> ’

249 Bbnhpoimut Bbnhpoimut | E-mail | Web | 25. září 2017 v 20:54 | Reagovat

brand viagra
<a href="http://viagrakjkmn.com/">generic viagra</a>
purchase female viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>viagra online</a> ’

250 Lewfhfilky Lewfhfilky | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:28 | Reagovat

viagra use
<a href="https://viagrawasdc.com/">generic viagra</a>
viagra buy online
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a> ’

251 AzsvCrorry AzsvCrorry | E-mail | Web | 26. září 2017 v 5:05 | Reagovat

buy viagra soft
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a>
viagra information
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra online</a> ’

252 Dcvralkari Dcvralkari | E-mail | Web | 26. září 2017 v 6:20 | Reagovat

cialis discount
<a href="http://cialisoakdm.com/">buy cialis</a>
cialis 40 mg pills
<a href=http://cialisoakdm.com/>buy cialis</a> ’

253 Pameembace Pameembace | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:06 | Reagovat

payday loan company
<a href="https://installmentsvfacr.com/">instant payday loans</a>
loans
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment loans bad credit</a> ’

254 FvthsIdealf FvthsIdealf | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:16 | Reagovat

payday loans with bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
az payday loan laws
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance america</a> ’

255 Steveninima Steveninima | E-mail | 29. září 2017 v 2:45 | Reagovat

Дженерик дапоксетин является аналогом дапоксетина <a href="http://viagrasila.helpstoyak.life/dzhenerik-sialis/dzhenerik-sialis-kupit-perm.php">дженерик сиалис купить пермь</a>   Он не отличается от оригинала ни составом, ни свойствами, всетаки стоит гораздо дешевле. Благодаря дапоксетину мужчина способен продлить свое услада и дотла удовлетворить партнершу, сколько существенно повышает его самооценку, наделяет уверенностью в мужской силе, избавляет от нервозности и повышает настроение.
Создан произведение в Германии, изготовляется в Индии. Интересно, который производился дапоксетин, ради высвобождать пациентов вследствие депрессии. С этой целью он предварительно и использовался. Лишь со временем были замечены его уникальные свойства, позволяющие продлевать сексуальный контакт и медлить наступление семяизвержения и оргазма.
В 2006 году к помощи <a href="http://viagra.helpstoyak.life/prodazha-dzhenerika-levitri/levitra-tsena-v-aptekah-novocherkasska.php">левитра цена в аптеках новочеркасска</a>  дапоксетина в борьбе с преждевременной эякуляцией стали приходить жители Западной Европы и Америки. С недавних пор появилась возможность дапоксетин покупать.
Действующим веществом лекарства является дапоксетин <a href="http://edru.helpstoyak.life/dzhenerik-sialis/kupit-sialis-pionerskiy.php">купить сиалис пионерский</a> .
Выпускается детище в таблетках по 60 миллиграмм активного вещества в каждой. В одном блистере содержится 10 таблеток.
Таблетки дапоксетин предназначены заранее только для молодого поколения, <a href="http://viagra.helpstoyak.life/indiyskie-dzheneriki/sildenafil-instruktsiya-vidal.php">силденафил инструкция видаль</a>  беспричинно вроде в раннем возрасте преждевременной эякуляцией страдает каждый дальнейший человек.

256 Rogerbef Rogerbef | E-mail | Web | 29. září 2017 v 13:50 | Reagovat

It has free transport and thirty times return coverage. For the time they want to exercise or just unwind, they will usually have some great sneakers. They are a favorite yr following yr, period following season.online shopping shoes for men.

257 Sharonnew Sharonnew | E-mail | 29. září 2017 v 16:13 | Reagovat

Get $ 25 for You girl now.
http://2track.info/MXKj

.

258 tiffanyxv11 tiffanyxv11 | E-mail | Web | 29. září 2017 v 20:16 | Reagovat

New sissy girls blog website
   poverty in north america herbal menopause men to men sexy video  
http://feminisation.xblog.in/?post.yuliana
  online keyholder service little sissies chloè sevigny men panty hose male to female panties ivory ballerina shoes how do you do makeup women sex drives

259 SpencerFaing SpencerFaing | E-mail | Web | 30. září 2017 v 2:44 | Reagovat

Все о моде, красоте и здоровье женщин читайте на сайте <a href=http://juliy.info/>juliy.info/</a>

260 Fvteameple Fvteameple | E-mail | Web | 30. září 2017 v 18:22 | Reagovat

check into cash
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loans bad credit</a>
american advance payday loans
<a href=https://loansonlinevaec.org>same day payday loan</a> ’

261 FebbIdealf FebbIdealf | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:44 | Reagovat

bad credit loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a>
payday loan in texas
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a> ’

262 Fvteameple Fvteameple | E-mail | Web | 1. října 2017 v 0:02 | Reagovat

cash loan
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loan</a>
backers for payday loan opperations
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans</a> ’

263 DrbecDyemah DrbecDyemah | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:54 | Reagovat

effects side viagra - http://viagraoplws.com/
viagra online prescription <a href="http://viagraoplws.com/">viagra</a> ’

264 LvvodTwitle LvvodTwitle | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:54 | Reagovat

viagra brands - http://viagrapfhze.com/
does viagra work <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

265 Rickybem Rickybem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 20:51 | Reagovat

Все о моде, красоте и здоровье женщин читайте на сайте <a href=http://rusbetonplus.ru>rusbetonplus.ru</a>

266 Kmmirmisawl Kmmirmisawl | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:48 | Reagovat

I love this site - its so usefull and helpfull.

267 Jammeesfex Jammeesfex | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:54 | Reagovat

Оригиналы и Дженерики медицинских препаратов со всего света - достанем для вас по приемлемой цене!

<a href=http://india-med.net>ledipasvir sofosbuvir ru</a>

<a href=http://india-med.net>купить hepcinat lp в питере отзывы</a>

268 Muntrfilky Muntrfilky | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:24 | Reagovat

viagra alternative
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a>
viagra shipped overnight
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

269 JtnbClourl JtnbClourl | E-mail | Web | 3. října 2017 v 22:11 | Reagovat

quick cash loans
<a href="https://paydayloamec.com/">payday loans online</a>
unsecured loans
<a href=https://paydayloamec.com/>pay day loans</a> ’

270 Muntrfilky Muntrfilky | E-mail | Web | 4. října 2017 v 2:02 | Reagovat

order female viagra
<a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a>
india generic viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a> ’

271 RaisaTab RaisaTab | E-mail | 5. října 2017 v 2:49 | Reagovat

<a href=http://www.s-volvo.ru./> метро медведково, свао у нас ремонт автомобилей вольво C30 </a>

272 DebxDyemah DebxDyemah | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:12 | Reagovat

viagra discount online - http://sexviagen.com/
viagra overnight delivery <a href="http://sexviagen.com/">viagra</a> ’

273 Robertseids Robertseids | E-mail | 5. října 2017 v 19:32 | Reagovat

You girl now...
http://2track.info/MXKj

.

274 Sidbak Sidbak | E-mail | 9. října 2017 v 1:01 | Reagovat

[url]http://politikym.net/vuboru/socialistu_prosat_podderjat_tsyshko.htm    [/url]

275 DerrickRah DerrickRah | E-mail | Web | 12. října 2017 v 18:10 | Reagovat

<a href=https://foodbooksocial.com/class/other.asp?iii=161-Viagra-Generico-Sin-Receta-Venta-Viagra-Contrareembolso-Viagra-Sin-Receta-Medica-España/>Viagra Generico Sin Receta</a>
If you discover yourself dealing with dreary, long-term migraines, allergy symptoms could be responsible for your pain. Search for feasible sources of contaminants at your home just before looking for a much more apparent lead to. Typical enviromentally friendly handles involve removing feather special pillows and straight down comforters and swapping pillowcases with hypoallergenic covers. It can also help to clean your home bedding every week.
  <a href=http://www.me-cards.com/banner/header.php?page=152/>Viagra Italiano Naturale</a>
To help manage your stress and anxiety, think about getting together with having a therapist who concentrates on intellectual behavioral treatment method. These kinds of treatment can assist you attack specific fears or problems by determining and changing distorted styles within your thinking. By exploring the total picture of methods your anxieties have an effect on you, you may with any luck , decrease your general anxiety when individuals contemplating styles are wiped out.
  <a href=http://www.pwniversity.com/Scripts/biller.php?p=78-Cialis-Online-Bestellen-Schweiz-Cialis-20mg-8-Stück-Cialis-Österreich-Bestellen.html>Cialis Online Bestellen Schweiz</a>
Physical exercise for excellent looking skin area. You will get that after work out glow. Doing exercises increases your circulation of blood and air amounts which increases the o2 in your skin. This is certainly important for skin area mobile revival. So load up your bags and hit the fitness center to make again the hands of your time.
  <a href=http://www.dmgeventspecialist.com/plugins/get.php?id=84-Kamagra-Kopen-Den-Haag-Kamagra-Bestellen-Ervaringen-Kamagra-Pil-Kopen/>Kamagra Kopen Den Haag</a>

276 InrcBlealo InrcBlealo | E-mail | Web | 16. října 2017 v 19:08 | Reagovat

Neat Site, Keep up the very good job. Thanks for your time!

277 MiichaelPew MiichaelPew | E-mail | Web | 17. října 2017 v 0:10 | Reagovat

Новости Башкирии всё самое интресное. новости 2017 года

<a href=https://rb-str.ru>новости Башкирии</a>

<a href=https://rb-str.ru>происшествия</a>

278 dinazk60 dinazk60 | E-mail | Web | 20. října 2017 v 14:04 | Reagovat

New sissy girls blog website
   surgery price list 42a bra sexy wear girl  
http://sissies.purplesphere.in/?profile.aryanna
  gay cartoon for free xxx old in women in 50s free trivia quizzes online harley davidson saddlebags trans makeup tips gay butt plugs older man gay sex

279 KristinaWal KristinaWal | E-mail | Web | 20. října 2017 v 14:14 | Reagovat

<a href=https://kwa-gold.ru/kategorii/stvolnye-yolki/><img>https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/09/a2beb2205db3ca7c11f1562025c5c6ce.jpg</img></a>

Здесь будут описаны преимущества мебели из искусственного ротанга, способы ее изготовления и цены на типовые модели Если вам не подошёл цвет, то это не проблема Садовый диван из поддонов Мебель и декор задают стиль всему интерьеру Сначала сделайте тканевую основу Малышам, только-только научившимся переставлять как следует свои нижние две, впору покататься на качелях-маятнике Каждая модель отличается не только материалом, формой столешницы или размером, но и формой ножек Например, при изготовлении журнального столика, они могут использоваться как каркас, а столешница будет деревянной или стеклянной В нашей компании широкий ассортимент, производство окон под заказ и любой сложности, высокое качество, оперативность выполнения заказа и приемлемая стоимость  <a href=https://kwa-gold.ru/pletenaya-mebel/>плетеная мебель со скидкой</a> ну и не без изделия из тика на заказ. До начала работы защитите окружающее пространство пластиковой пленкой, еще лучше работать на улице.

280 milagroslo69 milagroslo69 | E-mail | Web | 22. října 2017 v 3:13 | Reagovat

Alluring self shots    
http://strapon.erolove.in/?page_jalyn
   poren sex xxx adult dvd free adult games video xxx prono

281 Annabak Annabak | E-mail | 24. října 2017 v 0:15 | Reagovat

<a href=http://solo-project.com/articles/category/5/message/101/>     http://solo-project.com/articles/category/5/message/101/    </a>

282 guadalupedv4 guadalupedv4 | E-mail | Web | 26. října 2017 v 21:52 | Reagovat

Hi reborn website
http://erodate.erolove.top/?stage.zoey
  affiliate page top 20 dating sites fuck budys online dating in south africa find a friend uk

283 JamesMew JamesMew | E-mail | Web | 29. října 2017 v 12:19 | Reagovat

<a href=http://www.geschenke-glossar.de/adidas-original-350-148.html>Adidas Original 350</a>
Will not place whatever you would not need your workplace to see on the web. If you utilize sociable internet sites such as Facebook be sure that they can be set up to private. You will by no means want your employer to come throughout unacceptable photographs or listings. Regardless of whether your site is private, continue to don't set points up until you want the globe to discover.

<img>https://www.westernroses.dk/images/wes2/14357-oakley-twitch-polarized.jpg</img>

Don't neglect lettuce with regards to juicing! It's loaded with fiber and lots of other nutrients and vitamins that happen to be key in order to keep your overall health and excess weight in equilibrium. Trying to get rid of a few pounds? Equally lettuce and cabbage will help by giving you with a complete feeling from the fibers information, as well as being a poor caloric food items which requires more energy to absorb than it provides.

<img>https://www.49liczb.pl/images/49l2/32470-roshe-run-damskie-czarne.jpg</img>

284 SsdfbfBlealo SsdfbfBlealo | E-mail | Web | 30. října 2017 v 18:18 | Reagovat

poor credit loans - http://paydayloanscerv365.org/
no credit check mortgage <a href=http://paydayloanscerv365.org/>small loans</a> ’

285 Angelabak Angelabak | E-mail | 31. října 2017 v 12:51 | Reagovat

<a href=http://advschool.ru/articles/article4093.htm> тут    </a>

286 Ldbgtrouth Ldbgtrouth | E-mail | Web | 31. října 2017 v 15:43 | Reagovat

bad credit payday loans no faxing - https://cashcevth.com
1 hour payday loan lenders <a href=https://cashcevth.com>same day payday loans</a> ’

287 JamesMew JamesMew | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 8:28 | Reagovat

Аренда квартиры на час в Балашихе ради романтических встреч доступна для всех жителей и гостей города.
В вашем распоряжении комфортабельные однокомнатные квартиры со всеми удобствами, бытовой техникой, посудой и свежим бельем.
<a href=https://vk.com/kvartiry_posutochno_balashiha>квартиры в балашихе на час</a>

288 rosalyntv4 rosalyntv4 | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 15:48 | Reagovat

Delivered pictures  
http://femdom.adultnet.in/?regan
  erotic mp3 erotic hotel erotic breastfeeding erotic fantasy books erotic novel online

289 StephenFum StephenFum | E-mail | 4. listopadu 2017 v 5:45 | Reagovat

Волонтер - Джиголюк Наталья, проводит сбор средств на приобретение вещей, которые обеспечат безопасность и выживаемость Солдат:

Бронежилеты
Термобелье
Теплая обувь
Дождевики и перчатки
Фонари
Приборы ночного виденья
Рации
Генераторы
Бинокли
Медикаменты

Мы за мир. Мы за жизни тех Солдатов, которые выбрали своей миссией спасение Украины – Украины единой и неделимой.
Помните о том, что хотят у нас забрать: помните о нашей значимости. Нас не лишат того, что принадлежит нам с рождения. Мы не позволим за нас вершить наше будущее.
Главное – быть вместе. Равнодушие рождает тех, кто готов за Вас принимать решения, оно позволяет управлять Вами. Только вместе мы справимся с тиранией тех, кто не уважает нас и наш выбор.
И стоя за спинами наших защитников, мы сделаем все, чтобы они остались живы.
Никогда нельзя сдаваться. Мы верим в каждого.
Борітеся — поборете!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Контакты :

E-mail - shpilya@online.ua
Viber - +380633529515
Vk - https://vk.com/id13296440

Номер карты Приватбанка для пожертвования:
5168 7423 4401 8357

Bitcoin адресс для пожертвования:
17GoKzdA21aH8gXVeGmvLCQk45K1FpLpyK

Яндекс деньги для пожертвования : shpilya@online.ua

290 Gachimkal Gachimkal | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 5:48 | Reagovat

<a href=http://nexusrp.ru/>Русский SCP Breach 37.230.162.245:27015</a>
<a href=http://yousteam.ru/>STEAM и Origin keys</a>

291 Gachimkal Gachimkal | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 16:20 | Reagovat

<a href=http://nexusrp.ru/>GMOD STALKER RP Project</a>
<a href=http://yousteam.ru/>STEAM и Origin keys</a>

292 KmexObsece KmexObsece | E-mail | Web | 9. listopadu 2017 v 23:33 | Reagovat

cialis tadalafil
http://ccsialisonl.com/
cheap cialis online
<a href="http://ccsialisonl.com/">cialis online without prescription</a>

293 CharlesQuiny CharlesQuiny | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 19:24 | Reagovat

Последние новости  Армении здесь <a href=http://lratvakan.com/>lratvakan.com</a>

294 Leticialoals Leticialoals | E-mail | Web | Pondělí v 5:38 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/><b>Aliexpress</b></a> is Star shopping...

295 Gachimkal Gachimkal | E-mail | Web | Pondělí v 14:33 | Reagovat

<a href=http://nexusrp.ru/>NexusRP GMOD STALKER RP Server</a>
<a href=http://yousteam.ru/>STEAM и Origin keys</a>

296 CarrollGrode CarrollGrode | E-mail | Web | Čtvrtek v 5:27 | Reagovat

Waarbij voor mij dekbed.sapjesdieet.nl de kennis en vakmanschap, uitvoering werkzaamheden, betrouwbaarheid en communicatie.a.v. Eerste ervaring met Klusheeren

297 effiebc4 effiebc4 | E-mail | Web | Včera v 12:30 | Reagovat

My contmeporary time
http://cupid.dating.hotblog.top/?post.karli
  email sex contacts smooch dating search single white women best hookup sites for free best online dating site canada

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama