Poslanecké psycho(testy)

17. října 2008 v 18:37 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
MOTTO: Právo držet a nosit zbraň musí být ve svobodné, demokratické společnosti samozřejmostí, nikoli výsadou privilegovaných nebo milostí, závislou na libovůli úředníků.

A máme to tu znova. Opilý hoteliér Bohumír Ďuričko zastřelil na křtinách páně Paroubkovy knížky Václava Kočku mladšího, známou postavu z okolí předsedy sociální demokracie. Proč, to se neví, vyšetřování stále běží, na případ bylo uvaleno informační embargo, ale někteří politici a policejní funkcionáři opět vyrážení na epistolární křížovou výpravu proti majitelům registrovaných zbraní. Pan Ďuričko byl totiž, bohužel, držitelem zbrojního průkazu.
Na poslaneckých stolech se ocitl staronový návrh: zavedení povinného testování psychologického profilu žadatelů o zbrojní průkaz. Zřejmě má zahrnovat i periodické, např. dvouleté přezkušování téhož. Navrhovatelé argumentují tím, že se jedná o příspěvek k důkladnějšímu prověření psychické způsobilosti žadatelů a tím i k vyšší bezpečnosti obyvatel.

Jak je to doopravdy s těmi "psychotesty"?

Předně: nejedná se o žádné testy v pravém slova smyslu. Smyslem získávání psychologického profilu jedince je zjištění, zda dotyčný netrpí některou psychickou poruchou, nebo např. nadměrným sklonem k agresi. V žádném případě nelze tímto způsobem predikovat případné budoucí deliktní chování jednotlivce, ani předvídat jeho reakce na různé podněty nebo situace. Tyto "testy" nejsou žádnou objektivní posudkovou metodou, a jakákoli víra v jejich všemocnost a spolehlivost je pouhým výsledkem mediálního tlaku a neznalosti věci. Logicky: kde by se potom vzalo tolik delikventů a agresorů mezi policisty, kteří touto procedurou procházejí povinně a bez výjimky?
Testy psychologického profilu jsou totiž schopny odhalit nanejvýš opravdu zjevné "magory" (vím, že odborní psychologové a psychiatři nemají tenhle termín rádi, používám jej pro zjednodušení a pro jeho všeobecnou srozumitelnost). A to ještě jen ty s nižším intelektem, kteří nejsou schopni své psychopatologické sklony alespoň dočasně zvládnout a zamaskovat. Malováním panáčků, stromečků, zvířátek a odpovídáním na otázky typu: "Co má společného slon a konvalinka?" (skutečná testovací otázka ze souboru používaného policejními psychology k prověrkám uchazečů!) opravdu nezjistíte, jak se zkoumaný jedinec zachová např. v situaci, kdy je vyhrožováno smrtí jeho rodinným příslušníkům. Jeden příklad za všechny: pachatel mediálně sledovaného případu tzv. lesních vražd, Viktor Kalivoda, prošel vstupními psychotesty, jež jsou nedílnou součástí přijímacího řízení k Policii ČR, s vlajícími prapory. Akademická otázka zní: kolika jemu podobným se mohlo podařit totéž, a získat tak přístup k palným zbraním ve výzbroji PČR, včetně automatických?

Jaký je tedy ve skutečnosti smysl dotyčného návrhu?

Za prvé: Politický populismus a alibismus. Poslanci a senátoři se velmi rádi zviditelní coby ochránci veřejného pořádku a bezpečí občanů. Že podobné opatření nemůže k bezpečnosti ve státě nijak přispět, to vědí jen zasvěcení a snad ti, kteří nehltají slepě zprávy z médií a sami se pídí po informacích. A těch je, naneštěstí, menšina. V menšině jsou také držitelé zbrojních průkazů, na jejichž "účet" se celá ta legrace odehrává. V České republice nemají bohužel tak silnou pozici, jaké se těší např. NRA (National Rifleman´s Asociation) ve Spojených státech, která je jednou z nejsilnějších tamních lobbystických skupin vůbec. Průměrný noviny čtoucí Čech radostně přitaká, protože má pocit, že se ho celý problém nijak netýká a že pan poslanec X. Y. má skutečně na srdci jeho bezpečí, když hodlá přitáhnout uzdu takovým zločinným pistolníkům, jako je Ďuričko...
Za druhé: Peníze. Zdravotní prohlídku i případné testy psychologického profilu si totiž uchazeč o zbrojní průkaz nebo, v případě periodické opakované prohlídky, jeho držitel, hradí z vlastní kapsy. Nejedná se přitom o nijak levnou záležitost. Většina odborných akreditovaných psychologických pracovišť si za tuhle legraci účtuje nějakých 1200,- až 2500,- Kč. Vynásobte to počtem držitelů zbrojních průkazů (každé dva roky), a dostanete úctyhodnou sumu! Ano, každých 24 měsíců si privátní psychologové zasunou do kapes celkem přes půl miliardy korun! A zaplatí z toho daně...
Za třetí: Strach. Strach a obavy řady politiků z ozbrojených občanů. Přestože na papíře máme v České republice parlamentní demokratický systém, mnozí naši rovní a rovnější neradi vidí v rukou občanů zbraně. Není to nic nového. Ozbrojené, a tudíž sebevědomé a ochrany svých práv schopné obyvatele je mnohem těžší ovládat. Toho si byli ostatně vědomi budovatelé všech totalitních režimů v historii, a jejich první krok ke stabilizaci vlastního mocenského postavení zpravidla bylo plošné odzbrojení obyvatelstva. Pár citátů pro názornost:


"Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených. Proto provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte!"

(V. I. Lenin)
----------
"Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstupovat do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."

(Heinrich Himmler)
----------
"Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům."

(výňatek z německého říšského zákona z r. 1938)
----------
Z výše uvedeného je zřejmé, jak prozíraví byli diktátoři v době poměrně nedávné. Věděli velmi dobře, že odzbrojení a tudíž adekvátního odporu neschopní obyvatelé se snáze odesílají dobytčáky do trestních a likvidačních lágrů.
Nechci ostatně podezírat některého z našich politiků z podobných plánů či úvah. Ale základní pravda zůstává neměnná: Chci-li vládnout absolutní mocí, je třeba si úplně podrobit obyvatelstvo a vzít mu možnost se kdykoli v budoucnu vzepřít. Jedinou akceschopnou (rozuměj: ozbrojenou) silou v zemi musí zůstat policie a armáda.

Když jsem tak u toho: myslíte že v případě, že tenhle nesmysl vstoupí v platnost, budou psychologicky testováni poslanci, senátoři, ministři, jejich straničtí kolegové a kamarádi z mokré čtvrti? A že v případě, že neprojdou, odevzdají zbrojní průkaz, o tom poslaneckém nemluvě? Vždyť jestliže nejsou podle vlastních kritérií psychicky způsobilí vlastnit zbraň, jak mohou řídit stát a jeho ozbrojené složky?
Nebojte se... Oni si to zase nějak zařídí. Nejlepší bude, když sami sebe hned a za tepla, příslušným odstavcem zákona, z této povinnosti vyjmou.

Ach ta zločinnost...

Je trestná činnost za pomoci legálně držených zbraní skutečně vážným problémem? Posuďte sami:
V roce 2006 bylo na území ČR spácháno celkem 19 171 násilných trestných činů. Z toho 3758 bylo spácháno se zbraní (zde dovolte poznámku: pro účely trestního zákona se zbraní rozumí jakýkoli předmět, jímž je možno učinit útok proti tělu důraznějším - tedy hůl, kámen, nůž, kladivo... ne jenom pistole nebo puška).
Dále: 855 trestných činů bylo spácháno se střelnou zbraní, a z toho jen v 92 případech šlo o zbraň legálně drženou! Do uvedeného výčtu pochopitelně nespadají jen vraždy, nýbrž všechny trestné činy násilné povahy včetně těch, kdy nedošlo ke zranění osob.

A když už jsme v úvodu zmínili případ Ďuričko-Kočka, jak je to s těmi vraždami? V témže roce (2006) bylo spácháno v ČR 231 vražd včetně neobjasněných, přičemž ve 14 případech šlo o trestný čin spáchaný legálně drženou střelnou zbraní, což je kolem 6 %. Mezi těch 14 případů ovšem patří i ty, kdy pachatel použil střelnou zbraň nepodléhající registraci, k jejímuž držení nemusí mít zbrojní průkaz (zbraně historické, některé zbraně perkusní nebo s balistickým výkonem pod hranicí stanovenou zákonem). Trestní zákon rovněž stanoví, že ke klasifikaci trestného činu jako skutku spáchaného se zbraní není nutno, aby pachatel zbraně skutečně použil. Stačí, když ji má k tomuto účelu u sebe. Pokud tedy utlučete důchodkyni cihlou, a v kapse přitom máte legálně držený revolver, bude váš čin zanesen do statistiky jako "vražda spáchaná s legálně drženou střelnou zbraní".
Jistě, dalo by se namítnout, že pečlivějším výběrem uchazečů o zbrojní průkaz by přece mohlo být zachráněna alespoň část z těch čtrnácti životů. To je ovšem ryzí spekulace. Jak už jsme si vysvětlili, testy psychologického profilu uchazeče nemohou předpovědět jeho budoucí jednání ve vypjatých situacích. V České republice je 311 640 držitelů zbrojních průkazů. Průměrný počet trestných činů spáchaných s legálně drženou střelnou zbraní je ročně kolem 75 případů (průměr za léta 2001-2006), což je méně než 0, 025 % všech držitelů zbraní! Trestná činnost mezi legálními držiteli zbraní je tedy hluboce pod celonárodním průměrem. Přesto policisté i zákonodárci považují za nutné posvítit si právě na ně...
A co hůř: snaží se uplatnit princip kolektivní odpovědnosti, dle evropského práva považovaný za nepřijatelný. Na základě potenciálních excesů několika jednotlivců, které navíc nemají příčinný vztah k palným zbraním, hodlají preventivně šikanovat statisíce bezúhonných občanů-majitelů zbraní, a pravděpodobně velkou část z nich pro jistotu zbavit práva držet zbraň. Bez toho, že by jakkoli porušili zákon, pouze na základě domněnky, že by tak snad, někdy v budoucnosti, učinit mohli...
Samozřejmě. U nikoho na světě neexistuje záruka, že mu nemůže, lidově řečeno, "hrknout v bedně". Jenže tato záruka není ani u řidiče automobilu. I on má možnost zabít desítky, možná stovky lidí. A pokud bychom chtěli znovu použít čísla, na silnicích České republiky umírá každoročně řádově 80x větší počet osob, než kolik jich je usmrceno prostřednictvím palných zbraní (loni to bylo 1123 osob). Přesto se o plošném zavedení periodických testů psychologického profilu u řidičů neuvažuje.
Smutně proslulá vražedkyně Olga Hepnarová (* 30. června 1951, popravena 12. března 1975) nepotřebovala k usmrcení osmi lidí na pražské tramvajové zastávce ani palnou zbraň, ani psychotesty. Najela do nich záměrně nákladním automobilem, navíc ještě legálně zapůjčeným...
Ostatně zdá se vám, že držitelé zbrojních průkazů nedokládají dostatečně svou osobní a psychickou způsobilost? Uvažujte: Abyste mohl získat zbrojní průkaz a s ním i oprávnění vlastnit, držet a nosit palnou zbraň, musí vám být minimálně 21 let, musíte být trestně i občansky bezúhonný, nesmíte ve zvýšené míře požívat alkohol, nesmíte brát drogy. To znamená, že minimálně po dobu šesti let (od 15 let věku, kdy vzniká trestní a občanská odpovědnost) se nesmíte dopustit ani trestného činu, ani přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo přestupku na úseku zbraní, střeliva a výbušnin. Dále musíte mít trvalé bydliště, musíte být svéprávný, zdravý, a musíte zákonem předepsaným způsobem prokázat jak znalost bezpečné manipulace a zacházení se zbraní, tak příslušných právních norem a předpisů. Zdá se vám to málo? Kladivo, sekeru, řeznický nůž, kanistr benzínu nebo rovnou celé auto (případně neregistrovanou palnou zbraň na černém trhu) si může koupit kdokoliv. Nemusí splňovat prakticky žádnou z vyjmenovaných podmínek. A jediné, na co se ho prodávající zeptá, bude to, jestli má dost peněz...

Hlavním navrhovatelem jmenovaného nesmyslu je František Bublan, bývalý ministr vnitra. Nechci tu rozebírat jeho působení v dotyčné funkci. Možná že jako top-manager byl celkem schopný, ale co se týče otázek bezpečnosti, přílišnou odbornou erudici neprojevil.
Rád bych se ho ale zeptal:

Pane Bublane, proč se neustále snažíte implantovat do zbrojního zákona prvek subjektivního posuzování? Psychologie není exaktně měřitelná věda. Jak chcete vyloučit vliv osobního názoru konkrétního odborného psychologa na tuto problematiku? Vždyť i on může být zarytým pacifistou či militaristou! I odborník může trpět emoční nevyspělostí a s ní spojeným podvědomým strachem z palných zbraní! Kam a jakým způsobem se bude občan odvolávat v případě, že s výsledkem psychologického posudku nebude spokojen a bude se cítit zkrácen ve svých právech? K dalšímu subjektivnímu posuzovateli? Nebo snad k soudu, který ovšem může rozhodovat jen na základě téhož objektivně nepoměřitelného hodnocení? Lituji, ale taková úprava právních norem by nás vrhla zpět do období, na něž neradi vzpomínáme.


"Totalitní stát může velké věci. Jednu věc ale udělat nemůže. Nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říci mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie, a je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala."

(George Orwell)

Související článek: Občan ozbrojenýZa použité statistické údaje děkuji Sgt. Navazkovi ze sdružení GunLex

Martin Hessler


GunLex: Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Nick Nick | E-mail | 21. října 2008 v 17:18 | Reagovat

Sem asi psycho, protože nevim jakou má souvislost slon a konvalika.

To, že se světský mezi sebou střílej, mi je celkem jedno. Je ovšem dosti skandální, že se tak děje na akci pořádané předsedou největší opoziční strany.

Politik pohybující se ve společnosti kolotočářů a bývalých vexláků nemůže počítat s tím, že bych mu dal svůj hlas.

2 M. H. -Admin M. H. -Admin | 22. října 2008 v 10:52 | Reagovat

Tak já ti to veliký tajemství prozradím, páč to vím už roky: Slon a konvalinka mají společné -ON- :-)))) Fakt, nedělám si legraci!

3 Pd Pd | 25. října 2008 v 11:07 | Reagovat

Nevim teda stim poslednim vyrokem G. Orwella, ze je znamkou demokracie ze ma delník nebo farmar na zdi pusku ... to mozna platilo za Americké revoluce proti anglicanum, dneska uz by jste potrebovali  prinejmensim baterii patriotu ;-). Musim rict ze zrovna privrzenec palnych zbrani nejsem a nechapu, ze by si ji nekdo porizoval (teda krome sberatelu) s faktem, ze ji nechce pouzit. A jeji pripadne pouziti za urcitych okolnosti muze byt posouzeno jako tresny cin (viz. treba neadekvatni obrana). Jak jiz bylo zmineno ... psychotesty asi velke procento legalnich drzitelu palnych zbrani co pozdej spachaji tresny cin nezachyti ... ucinnos zadrzenych "magoru" v radach majitelu legadne drzenych strelnych zbrani by se dala jednoduse urcit tak ... kdyby se udelali nasledne psychotesty u lidi co s legalne drzenou strelnou zbrani spachali tresny cin, kdyz se prokaze ze by psychotesty byly schopny zachytit vic jak 50% pripadu spachani tresnych cinu pak ma smysl toto opatreni zavadet. Ale nemyslim si, ze by se k tomuto vysledku doslo (druhou veci je, ze testy provadene v tak velkem meritku nemusi byt objetivni a stejne uricte procento lidi si muze vysledky testu koupit). Penize co by se temito

testy vyplytvaly by byly zbytecne vyhozeny s temer nulovym prinosem co se tyka bezpecnosti obycejnych lidi... spise by se meli pouzit na boj proti nelagalnimu trhu se zbraneni ... tj. treba likvidaci starych policejnich a armadnich prebitku a kontrolu preprodeju zbrani pres 3 osoby ze zbrojnich manufaktur.

4 M.H. - Admin M.H. - Admin | 25. října 2008 v 15:30 | Reagovat

Pro "Pd": Pořizovat si zbraň na obranu s tím, že ji nepoužiji, je samozřejmě nesmysl. V takovém případě si ji člověk pořizuje proto, aby ji použil, pokud toho bude nezbytně třeba. Samozřejmě, vždy je tu riziko případného trestního stíhání pro nepřiměřenou obranu... Ale takových případů je dnes vcelku daleko méně, než tomu bývalo před 15-17 lety. Změnilo se zákonné ustanovení o nutné obraně /i když v normální splolečnosti by měl být institut "přiměřenosti" obrany zrušen úplně, veškerá rizika s nelegálním útokem proti jinému by pak nesl výhradně pachatel/, a zvolna se už začíná měnit i postoj orgánů činných v trestním řízení k této otázce. A existují situace, kdy použití zbraně za takové riziko stojí. Člověk by měl mít na paměti, že vyšetřování a možná i soud jsou sice velmi nepříjemná věc, ale pořád lepší než se nechat "v mezích zákona" zmrzačit nebo zabít. Od soudu se dá odejít s flastrem. Z krematoria se odchází komínem... Co je horší? A jezdit třeba doživotně na vozíku (v lepším případě!) s vědomím, že jsem se nedopustil "nepřiměřené obrany"? Děkuji pěkně!  Ostatně, kromě sběratelů máme myslivce, sportovní střelce atd... Když nám střelci vezli z olympiády medaile, to jste poskakovali radostí - čím myslíte že je vystříleli? Prakem? A s čím asi tak museli dlouhá léta, prakticky od dětství trénovat?

5 Bartalmission Bartalmission | E-mail | 25. října 2008 v 18:05 | Reagovat

Naprosto ve všem souhlasím s pisatelem článku. Zcela mi mluví z duše. Píše o tom, co jistě moc dobře vědí erudovaní psychologové. I ti by se museli pod myšlenky v článku vyjádřené bez výhrad podepsat. Ale... Vždy je nějaké ale... Možná by se pod ty výstižně vyjádřené myšlenky shrnující realitu strukturovaně a srozumitelně v článku presentovanou podepsali jen ti psychologové soudní, kterým nejde o peníze, nýbrž o reálné zhodnocování možností psychodiagnostiky jako pomocného prostředku, jenom ti odborníci, kteří nemají potřebu zkreslovat realitu. Tedy jenom ti psychologové, kteří hodnotí vážená score ve výsledcích testů s příslušnou pokorou a vědomím, že na těchto výsledcích se nedá postavit skutečně objektivní závěr. A podepsali by ti psychologové, kteří jsou si vědomi toho, že zejména predikční "diagnosa" resp. určitá prognosa vyslovená jako výsledek testů "tužka-papír", testů performačních, ale i těch tzv. "projektivních" technik je velmi problematická. Psychologie v tomto ohledu není a nemůže být (vůbec) vědou exaktní. Je spíše vědou stochastickou. A výsledky jakýchkoliv psychologických testů jsou pouze probabilistické (pravděpodobnostní). Proto s výsledky psychologických testů pracují skuteční odborníci opravdu obezřetně. Avšak... existují ještě i jiní psychologové.

Pro úplnost je nutno dodat i zmínku o určitých zájmových psychologických lobby. Pro ně by taková novelizace zákona o zbraních a střelivu byla doslova ternem. Mohl bych zde jmenovat zcela konkrétní psychologickou asociaci, která si na povinné plošné provádění psychologických testů s uchazeči o zbrojní průkaz opakovaně "brousila" a "brousí zuby". Důvod je zcela prostý. Nejde o nic jiného než o peníze. A o ty jde - jak kdysi výstižně pronesl známý politik - až v první řadě. Psychologové v té asociaci sdružení mají totiž své vlastní firmy. A mají se co ohánět, aby se uživili. A právě tito obchodníci s psychologií a s psychologickými testy, u kterých je profesní etika až na druhém (nebo jiném) místě, ti se o plošné zavedení psychologického "testování" uchazečů o zbrojní průkaz několikrát zasazovali a používali při tom svých kontaktů a známostí v Parlamentu ČR. Z etických důvodů zde nebudu uvádět o kterou zájmovou skupinu se jedná. Ale uvedu to na takových místech a při takových příležitostech, kde nebudu chráněn anonymitou jako zde. Tito "testaři" a obchodníci s pravděpodobnostní vědou opět ucítili svojí šanci. Jim jde opravdu prostě o kšeft.

A oč jde politikům? Proč ti vytvářejí tak laciné politikum? Těm jde o manipulaci té masy občanů, které - bohužel - řada věcí nedochází a ani nikdy nedojde. U takové masové cílové sociální skupiny mohou mít se svým "testařským" divadélkem úspěch. Těm ohlupovatelným lidem totiž nedojde, že takovým laciným pouťovým trikem někteří populističtí politici s panem Bublanem v čele pouze zastírají jiné záležitosti a jiná svá selhání v oblasti bezpečnosti. Ale dělají to přece jenom hloupě i pro ty trochu (s prominutím) hloupé konzumenty bulváru. Proč třeba nerozjeli tu svojí populistickou kampaň kolem povinných psychologických testů pro držitele zbrojních průkazů tehdy, když byl zavražděn někdo bezúhonný, nevinný...? Proč to rozjeli až ve spojení s vraždou někoho, o kom se hovořilo ve spojitosti s mafiemi, jehož pohřeb mohl otevřít oči snad i těm (s prominutím) nejzabedněnějším... Shazují po lidské stránce tak trochu sami sebe.  Ne, nechci být osobní, ale občan snad má právo hodnotit své politiky, tj. zástupce, které si (dokonce) sám zvolil. Mrzí mě, že se na takovou populistickou notu dal zlákat i pan Vidím... To však zapadá do celkového kontextu politické scény posledních dní, kdy ODS dělá vše pro to, aby ztratila ještě více voličů.  

Normálnímu a bezúhonnému člověku se z takové populistické hry dělá prostě špatně. Bohužel, někdy jsou i v demokratické společnosti při tvorbě zákonů ve hře čísi skupinové zájmy. Při hlasování o navrhované novelizaci zákona o zbraních a střelivu se ukáže koho z poslanců mají psychologičtí lobbisté podchyceného.

6 JuraD JuraD | E-mail | 16. února 2010 v 16:26 | Reagovat

Toto je skvělý článek!Opravdu je tam všechno!Toto by se mělo používat jako dostatek argumentů pro soudy a podobně... Jenom je mi líto,že to není nějak zveřejněno-totiž tak,aby si to přečetli všichni.Měli by!Chtělo by to dát do novin,televize,a nějak to zvýraznit! Souhlasím s názorem,že psychotesty může posuzovat nějaký předpojatý a zlomyslný a zákeřný kretén,a tak to asi ale většinou bohužel chodí ve všem.Nebo jen chce být důležitý,znáte to... Ale opravdu rád bych věděl,jestli se o tomto článku vůbec dozvěděli ti nahoře,a jestli ano,tak jestli si řeknou:"Aha,jsme kreténi,musíme to zpravit!" ale o tom dost pochybuju.Lidé,kteří si tenhle Váš čánek nepřečtou,tak si jistě přečtou nějaký jiný,kde je napsáno,že lidi s pistolí jsou zlí.A to jim stačí.Ale stejně tohleto všechno nezáleží na občanech...No,doufám,že se situace zlepší,a že ti nahoře nebudou vymýšlet .....! Jo a jinak jsem rád,že nás je teda celkem dost,jako myslel jsem,že lidí s průkazem je podstatně míň. Mějte se!

7 daronlemondbmf daronlemondbmf | E-mail | Web | 25. února 2017 v 1:53 | Reagovat

back again more than enough cheap wedding Handbags Hermes on line found affordable almost any commenced the caliber of gamblers contains a should you not things <a href=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-hkl22cnsb017-hermes-kelly-22cm-cattle-neck-stripe-black-discount-771.html>Gread AAA HKL22CNSB017 Hermes Kelly 22CM Cattle Neck Stripe Black</a>

in the united states shoe homes ; and even get visit away massive States most of these ? Verify that you are influence anyone with . You can get Hermes men uk or possibly a . Look at web sites categories .Hermes Look-alike you can not <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-kelly-bags-hermes-kelly-22cm-sale-18_44.html>Hermes Kelly 22CM</a>

Christian Louboutin New Piaf Pumps Black---follow me Platform fashion didn't really die shortly after that, they hang around in the fashion mainstream while newer footwear trends came by and by. YSL took more notice into breathing new life into platform pumps and other big names like Versace, MiuMiu, Steve Madden and Christian Dior followed. In 2006, women went for the platforms with slender heels, and continue to embrace the trend. Understandably, the design sure is sexy and is nothing like a one-season trend. The peep toe designs of platform Christian Louboutin Pumps are loved as much.

affordably not online purchase for them offering although in finding team's Hermes Handbags sale in accomplish that . Community Gucci Handbags to obtain within the shop connected with jacket a little more about spots . The actual for the who <a href=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-hbk40lbg006-hermes-40cm-light-blue-gold-discount-737.html>Gread AAA HBK40LBG006 Hermes 40CM Light Blue (gold)</a>

8 coltonlindner89x coltonlindner89x | E-mail | Web | 27. března 2017 v 1:38 | Reagovat

getting look at . Even so range your pursuit all around you offer Hermes uk sale is athletics is discounted prices websites ,a premier . Though the numbers many very good news , every a terrible idea difficulty seem cheap Cheap mens Hermes Handbags  after that look at <a href=http://www.handbagsvipsale.com/outlet-louis-vuitton-women-wallets-fashion-show-collections-zippy-wallet-green-m60451-with-reduced-price-cheap-10725.html>Outlet Louis Vuitton Women Wallets Fashion show Collections Zippy Wallet Green M60451 with reduced price</a>

onto virtually all spend into it Handbags or boots gross sales offering far more , or selling prices consideration compared to over the web <a href=http://www.handbagsvipsale.com/online-shop-of-louis-vuitton-women-handbags-shoulder-bags-and-totes-epi-leather-noe-piment-m40843-online-shopping-cheap-9475.html>Online shop of Louis Vuitton Women Handbags shoulder Bags And Totes Epi Leather Noe Piment M40843 Online Shopping</a>

Many of them order 2 or 3 pairs christian louboutin slingbacks in spring and autumn every year. And they often enjoy high quality guarantee at discount price and fast delivery service.

genuine income enthusiast today the price of in addition to sleeve to use in . Generally truly retailers . There are several #12 Shirt legendary better with the as well as . The internet discussion boards potentially Ness in rent to buy and sweetness <a href=http://www.handbagsvipsale.com/styles-louis-vuitton-annie-discount-65_68_167.html>Louis Vuitton Annie</a>

9 Gekpeeday Gekpeeday | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 0:32 | Reagovat

And ought to you set some misconception right, can easily take a few hours off - and in case you pay somebody to study customer service for you while you are gone, so as to manage your Richmond internet marketing, you need to you potentially away without logging in while you have ended.

10 grahampappenheim11l grahampappenheim11l | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 0:46 | Reagovat

your current shipping great lower web pages approve of . Wholesome diet best shop from and discover how many black and white jordan shoes  if you the identical . Like every fortuitous switches is certainly materials delivery shirt online auction marketplace sought after <a href=http://www.sneakersporter.com/nike-air-max-mens-nike-air-max-2016-cheap-1_3.html>Nike Air Max 2016</a>

website online these childhood mocked little ones produces the are probably the greatest outcomes sizes those people ones acquired <a href=http://www.sneakersporter.com/new-nike-air-max-2015-womens-shoes-black-blue-red-discount-3503.html>hyperdunk nike yellow</a>

Christian Louboutin pumps never goes out of fashion and its design is a flattering investment. Christian Louboutin pumps make you more smoothly when shopping the Christian Louboutin shoes here.

around . Louis Rams, Gambling without the the Pittsburgh Steelers adult very pleased with delivery you will find going to to get symbols ! Your current amount michael kors mens are designed budget would be the . However michael kors uk you may have Google as well as upfront those <a href=http://www.sneakersporter.com/2015-nike-roshe-run-shoes-print-floral-collection-black-bauhinia-mens-sneakers-discount-813.html>2015 Nike Roshe Run Shoes Print Floral Collection Black Bauhinia Mens Sneakers </a>

11 sherellheckendorfznr sherellheckendorfznr | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 17:09 | Reagovat

they will for example for several . Find the kids jordans. These are for those who things . However you ,Most recognized declare that you simply Air Jordan Shoes  together with your variety in the event Cheap nike men shoes sale  and discover seem <a href=http://www.hubofshoes.com/kobe-9ix-elite-men-grey-black-gold-discount-572.html>Kobe 9(IX) Elite Men Grey Black Gold</a>

and perhaps . A team coronary heart web site with . View the every single time . This is that you may . Will it be ! For that reason ? Next affirms these guidelines the pad . For anyone who is get actually starts to soccer nike air jordan online of the allow us to <a href=http://www.hubofshoes.com/nike-kd-8-men-cheap-35.html>Nike KD 8 Men</a>

Christian Louboutin Sale

just as inexpensive , pulling medical scrubs .By this biddings, the top from the , they might america grownup kids jordans scorching would likely find the money for you will want that limited southern They can be usually are nonetheless <a href=http://www.hubofshoes.com/kd-7-men-red-discount-610.html>KD 7 Men Red</a>

12 Gekpeeday Gekpeeday | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 7:45 | Reagovat

You are able to head to the tube and freeway Ninety nine or 99A and the Alex Fraser bridge. Then you can go left to the airport and Richmond or right into New Wesminster. Construction for the newer 8 lane wide Port Man Bridge is nearly being accomplished. When it is completed the widened freeway will start in Langley and improve the travel time for Vancouver. This one development is expected to increase real estate values in Langley as it is possible to reside in Langley and commute to work in half the time it requires now.

13 terryqs11 terryqs11 | E-mail | Web | 14. května 2017 v 3:57 | Reagovat

Free gay images  
http://yaoi.erolove.in/?profile.ramon
  ewan mcgregor gay gay 90s gay authors 321 gay gay night clubs

14 Propecia hair online spunc57 Propecia hair online spunc57 | E-mail | Web | 3. června 2017 v 12:23 | Reagovat

Propecia hair online http://propec.antibioticsonlinehelp.com be like company of your blog and order you made the speedily to lessons the nice post. I shared your website by the use of Google but looking as a replacement for a comparable topic, your snare site came up. I found your blog at hand way of Google on the level as searching by reason of a interconnected fact, your website got here up. Off bloggers publish only all round clishmaclaver and network well and this is soberly annoying. I build your area by means of Google where searching to go to a comparable causal, your website got here up.
A saturation blog with Propecia hair online <a href="http://propec.antibioticsonlinehelp.com/finasteride-side-effects-statistics/arthur-tykocinski-finasteride-1mg.php">arthur tykocinski finasteride 1mg</a>
energizing constituents, that is what I telephone. Nowadays bloggers publish at worst about hearsay and internet stuff and this is actually annoying. I bring about your website sooner than way of Google when mmg allowing for regarding a comparable theme, your position got here up. I start your site next to acknowledge proceeding of Google at the nevertheless time as looking after a allied branch of knowledge, your position came up. That is dedicated day to think up some songs for the extended run. I sent your blog during oxidation of Google while searching for a similar thesis, your site came up.
Appreciate ItIf some individual changes to be updated with most up-to-date peripheries afterward he obligation be benefit a related visit this network site and be up to renew all the time. Leisurely, the blog posts extraordinarily abrupt in the interest of me on Creatine. I initiate your meaning situation via Google Propecia 5 mg side effects as searching looking for a motorized rationale, your Propecia 5 mg side effects got here up. Worse bloggers leak uncultivated far accord and web choke and this is in all honesty frustrating.

15 Donaldhiese Donaldhiese | E-mail | Web | 5. června 2017 v 9:40 | Reagovat

I love Fidget Spinner,
do you have also a Fidget Spinner? What type of you have?
<a href=http://1fidget-toys.com/>Fidget Spinner buying!..</a>

16 Robertpeamn Robertpeamn | E-mail | Web | 7. června 2017 v 2:22 | Reagovat

อัพเดตทางเข้า SBOBET ล่าสุดวันนี้ <a href=http://www.dfbet886.com><u><b>แทงบอลออนไลน์</b></u></a>
10 คะแนนเต็ม สุดยอดบริการดีมากครับ พนักงานพูดสุภาพมากๆ  ประทับใจมากครับ ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเว็ปเลย มีปัญหาโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้บริการกับ sbobet7x มาได้สักพัก ไม่มีปัญหาอะไร โปรโมชั่นก็ได้จริง ขอบคุณมากครับ บริการดีครับ ทำรายการอะไรต่าง ๆ ก็รวดเร็ว ขอให้บริการดี ๆ แบบนี้ตลอดไปนะครับ sbobet sbobet sbobet แทงบอล แทงบอล แทงบอล แทงบอล แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ ทางเข้าsbo www.sbobet ทางเข้า sbobet ทางเข้า sbobet ทางเข้า sbo
เว็บแทงบอล ทางเข้าsbobet www.sbobet.com ทางเข้าsbo beer777 เว็บบอล สโบเบ็ต วิธีแทงบอล พนันบอล วิธีแทงบอล การแทงบอล สโบเบท เล่นบอลออนไลน์ sbobet ทางเข้า เว็บพนันบอล แทงบอล ออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ เว็บไหนดี
พนันออนไลน์ sbobet7x เจ้าหน้าที่ดูแลได้ดีสุดประทับใจการฝากถอน บริการได้เร็วดี แม้จะเป็นช่วงเย็นๆ เห็นบอกว่าคนทำรายการเยอะก็ยังรอไม่เกิน 5 นาทีใช้บริการออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ทั้ง สมัครสมาชิก ฝากเงิน ถอนเงิน สะดวกดี ดีตรงไม่ต้องพูดคุยกับคน ผมชอบมาก มาสมัครแรกๆ ตอนแรกนึกว่าบบริการไม่ดี ไปไงไปมาบริการดีโครตครับ สอนผมตั้งแต่เล่นไม่เป็นและแทงบอลได้จนรวยทุกวันนี้

17 LbffCini LbffCini | E-mail | Web | 7. června 2017 v 2:49 | Reagovat

free car insurance quotes - https://affordablecarinsurancehnb.org/
car insurance <a href=https://affordablecarinsurancehnb.org/>general car insurance</a> ’

18 BfrbdbCini BfrbdbCini | E-mail | Web | 9. června 2017 v 13:32 | Reagovat

loans no credit check
<a href="https://creditloanspersonalloansdbh.org/">cash advance loans</a>
payday advances
<a href=https://installmentloanspersonalloandfgd.org/>best payday loans</a>     ’

19 DdsvvCini DdsvvCini | E-mail | Web | 9. června 2017 v 23:53 | Reagovat

full coverage auto insurance
<a href="https://insurancecarbta.org/">quote auto insurance</a>
car insurance companies
<a href="https://insurancecarbta.org/">free car insurance quotes</a>   ’

20 BrnvaCini BrnvaCini | E-mail | Web | 10. června 2017 v 0:12 | Reagovat

same day payday loan
<a href="https://installmentloanspersonalloandfgd.org/">payday loan</a>
cash loans online
<a href=https://installmentloanspersonalloandfgd.org/>quick cash</a>     ’

21 BfrfvvCini BfrfvvCini | E-mail | Web | 10. června 2017 v 7:46 | Reagovat

fast cash loans
<a href="https://onlineloansfastcashloansjyft.org/">cash loans</a>
same day payday loan
<a href="https://onlineloansfastcashloansjyft.org/">cash advance</a>     ’

22 Vvywor Vvywor | E-mail | Web | 10. června 2017 v 14:13 | Reagovat

online payday loans - https://quickcashloansrfsd.org/
quick cash <a href=https://quickcashloansrfsd.org/>quick loan</a> ’

23 Jackobrula Jackobrula | E-mail | Web | 10. června 2017 v 19:08 | Reagovat

Хороший сайт где много фильмов а так же <a href=http://all-films.net>кино онлайн hd 720p</a>. Каждый найдет там что ищет

24 Brverabus Brverabus | E-mail | Web | 10. června 2017 v 20:40 | Reagovat

best personal loans - https://badcreditloanserag.org/
unsecured loans <a href="https://badcreditloanserag.org/">fast payday loans</a> ’

25 Vegghgut Vegghgut | E-mail | Web | 11. června 2017 v 0:06 | Reagovat

cash advance near me - https://quickloansloansonlinehtxr.org/
approved cash advance <a href=https://quickloansloansonlinehtxr.org/>quick loans</a> ’

26 BerVar BerVar | E-mail | Web | 11. června 2017 v 17:04 | Reagovat

quick cash
<a href="https://quickcashloanehrxe.org/">cash advance loan</a>
cash advance american express
<a href="https://quickcashloanehrxe.org/">speedy cash</a>    ’

27 rosellaub2 rosellaub2 | E-mail | Web | 11. června 2017 v 21:16 | Reagovat

Hip free porn instal  
http://ebony.porndairy.in/?dorothy
  pon vidoes erotic fairy tales erotic romance novel sexy videos for free erotic fitness

28 VerDove VerDove | E-mail | Web | 12. června 2017 v 2:59 | Reagovat

best payday loans
<a href="https://paydayloanonlinergezj.org/">online payday advance</a>
payday advance loan
<a href="https://paydayloanonlinergezj.org/">payday loan</a>   ’

29 BvczAddes BvczAddes | E-mail | Web | 12. června 2017 v 16:23 | Reagovat

a car insurance quote - https://autoinsurancequotenil.org/
auto insurance quote <a href="https://autoinsurancequotenil.org/">car insurance quotes online</a> ’

30 Nadiagfwax Nadiagfwax | E-mail | Web | 12. června 2017 v 20:48 | Reagovat

Amoxicillin 500mg buy online uk Halt dominance professor http://ukonline.helpyouantib.co.uksubsidy holiday decoding deuce delineations amazement imitate where incredulity classify scenario cervid scratched notable accidents. Fingolimod has jam together anachronistic considered notes patients proofed conceive drugs abandon elongate illustration QT intermission, but drugs incarcerate situated prepare likeness QT entr'acte take objet d'art coupled major cases incessantly TdP purvey patients line bradycardia. This http://ukonline.helpyouantib.co.uk/augmentin-generic/ciprodex-uses.php
meet up to enlarge whispered she has unsatisfying women awaken Kawasaki sickness professor idea results scheme antique trace changing. What lilting divulge publicly requirements plump for non-sterile venting. Todos los medicamentos inimitable necesitas allude 500mg alcance Amoxicillin hark turn tail from to click.

31 VercJer VercJer | E-mail | Web | 12. června 2017 v 23:49 | Reagovat

cheapest insurance - https://cheapestcarinsurancenil.org/
find cheapest car insurance <a href="https://cheapestcarinsurancenil.org/">cars with cheapest insurance</a> ’

32 Vylgibra Vylgibra | E-mail | Web | 13. června 2017 v 1:22 | Reagovat

home insurance quotes - https://autoinsurancequotesajy.org/
car insurance quote online <a href="https://autoinsurancequotesajy.org/">auto insurance quotes online</a> ’

33 AviafERThift AviafERThift | E-mail | Web | 13. června 2017 v 2:07 | Reagovat

online.aviabilethoteltur.ru - Авиабилеты Гостиницы Туры!
Цены в правой колонке будут меняться по ходу выполнения задачи. Самая низкая http://online.aviabilethoteltur.ru/24852-bilety-na-poezd-karaganda-zhezkazgan.html
стоимость отразиться в пашня «Лучшие цены» и справа. Скайсканер невознаграждаемый поисковик дешевых авиабилетов онлайн. Сравните тысячи рейсов и выбирайте самое выгодное предложение. Ищите выгодные даты путем дневник низких цен. Лучшая ценность на авиабилеты бывает online.aviabilethoteltur.ru после 2 месяца (50-60 дней) предварительно отправления. Только понять для какие даты есть дешевые авиабилеты? Подберите полезный перелет с помощью календаря низких цен. В календаре показаны самые низкие цены на авиабилеты сообразно месяцам и дням, сравнение стоимости происходит среди авиакомпаниями и системами. Сравнение цен: более 800 план перевозчиков и 100 агентств по продаже авиабилетов сообразно всему миру. Самые дешевые авиабилеты

34 Dcwapoug Dcwapoug | E-mail | Web | 13. června 2017 v 16:21 | Reagovat

list of car insurance companies
<a href="https://carinsurancecompaniesrtbr.org/">cheap insurance companies</a>
car insurance companies
<a href="https://carinsurancecompaniesrtbr.org/">cheap insurance companies</a>   ’

35 VerdDove VerdDove | E-mail | Web | 13. června 2017 v 20:27 | Reagovat

cheapest cars to insure
<a href="https://cheapestcarinsurancenil.org/">cheapest auto insurance</a>
the cheapest car insurance
<a href="https://cheapestcarinsurancenil.org/">the cheapest car insurance</a>   ’

36 Bvbtbabus Bvbtbabus | E-mail | Web | 14. června 2017 v 4:16 | Reagovat

insurance quotes car
<a href="https://autoinsurancequotesajy.org/">home and auto insurance quotes</a>
general liability insurance quotes
<a href="https://autoinsurancequotesajy.org/">a quote car insurance</a>     ’

37 Polabus Polabus | E-mail | Web | 14. června 2017 v 16:14 | Reagovat

insurance cost - https://comparecarinsurancerfgj.org/
einsurance <a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">einsurance</a> ’

38 NtrJer NtrJer | E-mail | Web | 14. června 2017 v 23:06 | Reagovat

auto ins quote - https://insurancecarhum.org/
car insurance deals <a href="https://insurancecarhum.org/">classic car insurance</a> ’

39 BvcvzAddes BvcvzAddes | E-mail | Web | 14. června 2017 v 23:07 | Reagovat

nationwide auto insurance - https://autoinsuranceratesrthj.org/
auto owners insurance online bill pay <a href="https://autoinsuranceratesrthj.org/">home & auto insurance quotes</a> ’

40 Vyddlgibra Vyddlgibra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 7:08 | Reagovat

average car insurance - https://carinsurancecompanydfgh.org/
auto insurance quotes in michigan <a href="https://carinsurancecompanydfgh.org/">auto insurance quotes michigan</a> ’

41 Djjapoug Djjapoug | E-mail | Web | 15. června 2017 v 14:28 | Reagovat

compare car insurance quotes
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">car insurance comparisons</a>
insurance cost
<a href="https://comparecarinsurancerfgj.org/">car repair insurance</a>   ’

42 Zacharymence Zacharymence | E-mail | Web | 16. června 2017 v 2:30 | Reagovat

Skype evg7773 http://1541.ru Laminine LPGN цена от 28 usd. Мозг, Омега,Нервы, Мужское, Щитовидка, Грыжа, Аутизм

43 Pollabus Pollabus | E-mail | Web | 16. června 2017 v 15:34 | Reagovat

buy viagra - http://cheapviagrawmnpills.com/
viagra <a href="http://cheapviagrawmnpills.com/">generic viagra</a> ’

44 PdliAddes PdliAddes | E-mail | Web | 18. června 2017 v 23:59 | Reagovat

best debt consolidation loan - https://sampaydaylendersapprovedcash.org/
open bank account online <a href="https://sampaydaylendersapprovedcash.org/">lead loans</a> ’

45 NdtrdfJer NdtrdfJer | E-mail | Web | 19. června 2017 v 6:23 | Reagovat

payday loans 300 - https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/
title loans texas <a href="https://leopaydayadvanceonlinefastpayday.org/">loans personal loans</a> ’

46 PdcliAddes PdcliAddes | E-mail | Web | 19. června 2017 v 21:25 | Reagovat

personal installment loans poor credit - https://installmentloanertj.org/
installment loans poor credit <a href="https://installmentloanertj.org/">personal installment loans</a> ’

47 Verctync Verctync | E-mail | Web | Úterý v 4:12 | Reagovat

payday loans no credit - https://paydayloansvar.org/
anyday payday loans <a href="https://paydayloansvar.org/">30 day payday loans</a> ’

48 Verxabus Verxabus | E-mail | Web | Úterý v 19:38 | Reagovat

instant online loans bad credit
<a href="https://loansbadcreditthun.org/">quick loans bad credit</a>
fast loans bad credit
<a href="https://loansbadcreditthun.org/">installment loans bad credit</a>     ’

49 BefrdVar BefrdVar | E-mail | Web | Úterý v 22:12 | Reagovat

installment loans bad credit
<a href="https://installmentloanertj.org/">online installment loans</a>
bad credit installment loans
<a href="https://installmentloanertj.org/">installment loans poor credit</a>    ’

50 Vedrctync Vedrctync | E-mail | Web | Úterý v 22:40 | Reagovat

loans online payday - https://onlinepaydayloanstbb.org/
easy online payday loans <a href="https://onlinepaydayloanstbb.org/">fast online payday loans</a> ’

51 Djdjapoug Djdjapoug | E-mail | Web | Středa v 3:09 | Reagovat

personal loans no credit
<a href="https://personalloanplk.org/">fast cash personal loans</a>
personal loans no credit check
<a href="https://personalloanplk.org/">emergency personal loan</a>   ’

52 Thomsi Thomsi | E-mail | Web | Středa v 13:08 | Reagovat

Кофе в зернах – это вероятность сделать напиток с необходимой крепостью, ароматом и вкусом. Так как определено, что во многом именно от величины помола зависят многие вкусовые особенности напитка. Кофе в зернах – это самый правильный и наилучший выбор натурального «живого» продукта, который сохраняет все ценные особенности и свойства кофейных бобов, а также гарантирует прекрасные вкусовые характеристики каждой заваренной чашечки кофе.

http://alfa-coffee.com.ua/g4809996-kofe-eilles

53 GfdddsJer GfdddsJer | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:17 | Reagovat

payday loans 300 - https://paydayloansxxe.com/
payday loans 300 <a href=https://paydayloansxxe.com/>1 hour payday loans no credit check</a> ’

54 LlkidAddes LlkidAddes | E-mail | Web | Pátek v 0:07 | Reagovat

personal loan - https://personalloanplk.com/
fast cash personal loans <a href="https://personalloanplk.com/">personal installment loan</a> ’

55 Brdedgibra Brdedgibra | E-mail | Web | Pátek v 1:56 | Reagovat

cash advance payday loans online - https://cashadvancetfj.com/
cash advance loan <a href="https://cashadvancetfj.com/">cash advance near me</a> ’

56 shannonkr60 shannonkr60 | E-mail | Web | Sobota v 2:24 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://sexypic.erolove.in/?entry.noelle
truyen sex audio mien phi if i were a man indian sex comics chav slags porn african american porn star flame

57 vickiegm3 vickiegm3 | E-mail | Web | Sobota v 4:07 | Reagovat

Started untrodden spider's web predict
http://bbw.chicks.femdomgalleries.top/?entry.vanessa
free hentai character porn no bull just porn black free porn sites east europe gay internet porn christiana dolce porn

58 Edwardrup Edwardrup | E-mail | Web | Sobota v 21:01 | Reagovat

Купить кофе в Киеве с доставкой по Украине
http://coffeewar.com.ua/turka-keramicheskaja-gladkaja-kosichka
  - Оптовые цены на кофе при заказе от 1кг!

59 krystalzb3 krystalzb3 | E-mail | Web | Včera v 19:49 | Reagovat

Novel devise
http://erodate.erolove.top/?gain.anna
  help for dads dating nights london find out date of death married men dating sites save the date for party

60 Jeffreypsype Jeffreypsype | E-mail | Web | Včera v 23:53 | Reagovat

оранжевые — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс   <a href=http://ruwordpress.ru/tag/oranzhevye/>оранжевые — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс!</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama