Poslanecké psycho(testy)

17. října 2008 v 18:37 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
MOTTO: Právo držet a nosit zbraň musí být ve svobodné, demokratické společnosti samozřejmostí, nikoli výsadou privilegovaných nebo milostí, závislou na libovůli úředníků.

A máme to tu znova. Opilý hoteliér Bohumír Ďuričko zastřelil na křtinách páně Paroubkovy knížky Václava Kočku mladšího, známou postavu z okolí předsedy sociální demokracie. Proč, to se neví, vyšetřování stále běží, na případ bylo uvaleno informační embargo, ale někteří politici a policejní funkcionáři opět vyrážení na epistolární křížovou výpravu proti majitelům registrovaných zbraní. Pan Ďuričko byl totiž, bohužel, držitelem zbrojního průkazu.
Na poslaneckých stolech se ocitl staronový návrh: zavedení povinného testování psychologického profilu žadatelů o zbrojní průkaz. Zřejmě má zahrnovat i periodické, např. dvouleté přezkušování téhož. Navrhovatelé argumentují tím, že se jedná o příspěvek k důkladnějšímu prověření psychické způsobilosti žadatelů a tím i k vyšší bezpečnosti obyvatel.

Jak je to doopravdy s těmi "psychotesty"?

Předně: nejedná se o žádné testy v pravém slova smyslu. Smyslem získávání psychologického profilu jedince je zjištění, zda dotyčný netrpí některou psychickou poruchou, nebo např. nadměrným sklonem k agresi. V žádném případě nelze tímto způsobem predikovat případné budoucí deliktní chování jednotlivce, ani předvídat jeho reakce na různé podněty nebo situace. Tyto "testy" nejsou žádnou objektivní posudkovou metodou, a jakákoli víra v jejich všemocnost a spolehlivost je pouhým výsledkem mediálního tlaku a neznalosti věci. Logicky: kde by se potom vzalo tolik delikventů a agresorů mezi policisty, kteří touto procedurou procházejí povinně a bez výjimky?
Testy psychologického profilu jsou totiž schopny odhalit nanejvýš opravdu zjevné "magory" (vím, že odborní psychologové a psychiatři nemají tenhle termín rádi, používám jej pro zjednodušení a pro jeho všeobecnou srozumitelnost). A to ještě jen ty s nižším intelektem, kteří nejsou schopni své psychopatologické sklony alespoň dočasně zvládnout a zamaskovat. Malováním panáčků, stromečků, zvířátek a odpovídáním na otázky typu: "Co má společného slon a konvalinka?" (skutečná testovací otázka ze souboru používaného policejními psychology k prověrkám uchazečů!) opravdu nezjistíte, jak se zkoumaný jedinec zachová např. v situaci, kdy je vyhrožováno smrtí jeho rodinným příslušníkům. Jeden příklad za všechny: pachatel mediálně sledovaného případu tzv. lesních vražd, Viktor Kalivoda, prošel vstupními psychotesty, jež jsou nedílnou součástí přijímacího řízení k Policii ČR, s vlajícími prapory. Akademická otázka zní: kolika jemu podobným se mohlo podařit totéž, a získat tak přístup k palným zbraním ve výzbroji PČR, včetně automatických?

Jaký je tedy ve skutečnosti smysl dotyčného návrhu?

Za prvé: Politický populismus a alibismus. Poslanci a senátoři se velmi rádi zviditelní coby ochránci veřejného pořádku a bezpečí občanů. Že podobné opatření nemůže k bezpečnosti ve státě nijak přispět, to vědí jen zasvěcení a snad ti, kteří nehltají slepě zprávy z médií a sami se pídí po informacích. A těch je, naneštěstí, menšina. V menšině jsou také držitelé zbrojních průkazů, na jejichž "účet" se celá ta legrace odehrává. V České republice nemají bohužel tak silnou pozici, jaké se těší např. NRA (National Rifleman´s Asociation) ve Spojených státech, která je jednou z nejsilnějších tamních lobbystických skupin vůbec. Průměrný noviny čtoucí Čech radostně přitaká, protože má pocit, že se ho celý problém nijak netýká a že pan poslanec X. Y. má skutečně na srdci jeho bezpečí, když hodlá přitáhnout uzdu takovým zločinným pistolníkům, jako je Ďuričko...
Za druhé: Peníze. Zdravotní prohlídku i případné testy psychologického profilu si totiž uchazeč o zbrojní průkaz nebo, v případě periodické opakované prohlídky, jeho držitel, hradí z vlastní kapsy. Nejedná se přitom o nijak levnou záležitost. Většina odborných akreditovaných psychologických pracovišť si za tuhle legraci účtuje nějakých 1200,- až 2500,- Kč. Vynásobte to počtem držitelů zbrojních průkazů (každé dva roky), a dostanete úctyhodnou sumu! Ano, každých 24 měsíců si privátní psychologové zasunou do kapes celkem přes půl miliardy korun! A zaplatí z toho daně...
Za třetí: Strach. Strach a obavy řady politiků z ozbrojených občanů. Přestože na papíře máme v České republice parlamentní demokratický systém, mnozí naši rovní a rovnější neradi vidí v rukou občanů zbraně. Není to nic nového. Ozbrojené, a tudíž sebevědomé a ochrany svých práv schopné obyvatele je mnohem těžší ovládat. Toho si byli ostatně vědomi budovatelé všech totalitních režimů v historii, a jejich první krok ke stabilizaci vlastního mocenského postavení zpravidla bylo plošné odzbrojení obyvatelstva. Pár citátů pro názornost:


"Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených. Proto provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte!"

(V. I. Lenin)
----------
"Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstupovat do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."

(Heinrich Himmler)
----------
"Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům."

(výňatek z německého říšského zákona z r. 1938)
----------
Z výše uvedeného je zřejmé, jak prozíraví byli diktátoři v době poměrně nedávné. Věděli velmi dobře, že odzbrojení a tudíž adekvátního odporu neschopní obyvatelé se snáze odesílají dobytčáky do trestních a likvidačních lágrů.
Nechci ostatně podezírat některého z našich politiků z podobných plánů či úvah. Ale základní pravda zůstává neměnná: Chci-li vládnout absolutní mocí, je třeba si úplně podrobit obyvatelstvo a vzít mu možnost se kdykoli v budoucnu vzepřít. Jedinou akceschopnou (rozuměj: ozbrojenou) silou v zemi musí zůstat policie a armáda.

Když jsem tak u toho: myslíte že v případě, že tenhle nesmysl vstoupí v platnost, budou psychologicky testováni poslanci, senátoři, ministři, jejich straničtí kolegové a kamarádi z mokré čtvrti? A že v případě, že neprojdou, odevzdají zbrojní průkaz, o tom poslaneckém nemluvě? Vždyť jestliže nejsou podle vlastních kritérií psychicky způsobilí vlastnit zbraň, jak mohou řídit stát a jeho ozbrojené složky?
Nebojte se... Oni si to zase nějak zařídí. Nejlepší bude, když sami sebe hned a za tepla, příslušným odstavcem zákona, z této povinnosti vyjmou.

Ach ta zločinnost...

Je trestná činnost za pomoci legálně držených zbraní skutečně vážným problémem? Posuďte sami:
V roce 2006 bylo na území ČR spácháno celkem 19 171 násilných trestných činů. Z toho 3758 bylo spácháno se zbraní (zde dovolte poznámku: pro účely trestního zákona se zbraní rozumí jakýkoli předmět, jímž je možno učinit útok proti tělu důraznějším - tedy hůl, kámen, nůž, kladivo... ne jenom pistole nebo puška).
Dále: 855 trestných činů bylo spácháno se střelnou zbraní, a z toho jen v 92 případech šlo o zbraň legálně drženou! Do uvedeného výčtu pochopitelně nespadají jen vraždy, nýbrž všechny trestné činy násilné povahy včetně těch, kdy nedošlo ke zranění osob.

A když už jsme v úvodu zmínili případ Ďuričko-Kočka, jak je to s těmi vraždami? V témže roce (2006) bylo spácháno v ČR 231 vražd včetně neobjasněných, přičemž ve 14 případech šlo o trestný čin spáchaný legálně drženou střelnou zbraní, což je kolem 6 %. Mezi těch 14 případů ovšem patří i ty, kdy pachatel použil střelnou zbraň nepodléhající registraci, k jejímuž držení nemusí mít zbrojní průkaz (zbraně historické, některé zbraně perkusní nebo s balistickým výkonem pod hranicí stanovenou zákonem). Trestní zákon rovněž stanoví, že ke klasifikaci trestného činu jako skutku spáchaného se zbraní není nutno, aby pachatel zbraně skutečně použil. Stačí, když ji má k tomuto účelu u sebe. Pokud tedy utlučete důchodkyni cihlou, a v kapse přitom máte legálně držený revolver, bude váš čin zanesen do statistiky jako "vražda spáchaná s legálně drženou střelnou zbraní".
Jistě, dalo by se namítnout, že pečlivějším výběrem uchazečů o zbrojní průkaz by přece mohlo být zachráněna alespoň část z těch čtrnácti životů. To je ovšem ryzí spekulace. Jak už jsme si vysvětlili, testy psychologického profilu uchazeče nemohou předpovědět jeho budoucí jednání ve vypjatých situacích. V České republice je 311 640 držitelů zbrojních průkazů. Průměrný počet trestných činů spáchaných s legálně drženou střelnou zbraní je ročně kolem 75 případů (průměr za léta 2001-2006), což je méně než 0, 025 % všech držitelů zbraní! Trestná činnost mezi legálními držiteli zbraní je tedy hluboce pod celonárodním průměrem. Přesto policisté i zákonodárci považují za nutné posvítit si právě na ně...
A co hůř: snaží se uplatnit princip kolektivní odpovědnosti, dle evropského práva považovaný za nepřijatelný. Na základě potenciálních excesů několika jednotlivců, které navíc nemají příčinný vztah k palným zbraním, hodlají preventivně šikanovat statisíce bezúhonných občanů-majitelů zbraní, a pravděpodobně velkou část z nich pro jistotu zbavit práva držet zbraň. Bez toho, že by jakkoli porušili zákon, pouze na základě domněnky, že by tak snad, někdy v budoucnosti, učinit mohli...
Samozřejmě. U nikoho na světě neexistuje záruka, že mu nemůže, lidově řečeno, "hrknout v bedně". Jenže tato záruka není ani u řidiče automobilu. I on má možnost zabít desítky, možná stovky lidí. A pokud bychom chtěli znovu použít čísla, na silnicích České republiky umírá každoročně řádově 80x větší počet osob, než kolik jich je usmrceno prostřednictvím palných zbraní (loni to bylo 1123 osob). Přesto se o plošném zavedení periodických testů psychologického profilu u řidičů neuvažuje.
Smutně proslulá vražedkyně Olga Hepnarová (* 30. června 1951, popravena 12. března 1975) nepotřebovala k usmrcení osmi lidí na pražské tramvajové zastávce ani palnou zbraň, ani psychotesty. Najela do nich záměrně nákladním automobilem, navíc ještě legálně zapůjčeným...
Ostatně zdá se vám, že držitelé zbrojních průkazů nedokládají dostatečně svou osobní a psychickou způsobilost? Uvažujte: Abyste mohl získat zbrojní průkaz a s ním i oprávnění vlastnit, držet a nosit palnou zbraň, musí vám být minimálně 21 let, musíte být trestně i občansky bezúhonný, nesmíte ve zvýšené míře požívat alkohol, nesmíte brát drogy. To znamená, že minimálně po dobu šesti let (od 15 let věku, kdy vzniká trestní a občanská odpovědnost) se nesmíte dopustit ani trestného činu, ani přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo přestupku na úseku zbraní, střeliva a výbušnin. Dále musíte mít trvalé bydliště, musíte být svéprávný, zdravý, a musíte zákonem předepsaným způsobem prokázat jak znalost bezpečné manipulace a zacházení se zbraní, tak příslušných právních norem a předpisů. Zdá se vám to málo? Kladivo, sekeru, řeznický nůž, kanistr benzínu nebo rovnou celé auto (případně neregistrovanou palnou zbraň na černém trhu) si může koupit kdokoliv. Nemusí splňovat prakticky žádnou z vyjmenovaných podmínek. A jediné, na co se ho prodávající zeptá, bude to, jestli má dost peněz...

Hlavním navrhovatelem jmenovaného nesmyslu je František Bublan, bývalý ministr vnitra. Nechci tu rozebírat jeho působení v dotyčné funkci. Možná že jako top-manager byl celkem schopný, ale co se týče otázek bezpečnosti, přílišnou odbornou erudici neprojevil.
Rád bych se ho ale zeptal:

Pane Bublane, proč se neustále snažíte implantovat do zbrojního zákona prvek subjektivního posuzování? Psychologie není exaktně měřitelná věda. Jak chcete vyloučit vliv osobního názoru konkrétního odborného psychologa na tuto problematiku? Vždyť i on může být zarytým pacifistou či militaristou! I odborník může trpět emoční nevyspělostí a s ní spojeným podvědomým strachem z palných zbraní! Kam a jakým způsobem se bude občan odvolávat v případě, že s výsledkem psychologického posudku nebude spokojen a bude se cítit zkrácen ve svých právech? K dalšímu subjektivnímu posuzovateli? Nebo snad k soudu, který ovšem může rozhodovat jen na základě téhož objektivně nepoměřitelného hodnocení? Lituji, ale taková úprava právních norem by nás vrhla zpět do období, na něž neradi vzpomínáme.


"Totalitní stát může velké věci. Jednu věc ale udělat nemůže. Nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říci mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie, a je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala."

(George Orwell)

Související článek: Občan ozbrojenýZa použité statistické údaje děkuji Sgt. Navazkovi ze sdružení GunLex

Martin Hessler


GunLex: Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1281)
Zobrazit starší komentáře

1201 effiead4 effiead4 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 5:09 | Reagovat

Assignment recto moved:
http://faith.blogs.telrock.org

1202 salvadorqr3 salvadorqr3 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 19:12 | Reagovat

Fresh lodgings after as beetle out:
http://katie.w.telrock.org

1203 ValentinSkink ValentinSkink | E-mail | Web | 8. září 2018 v 21:50 | Reagovat

Минуту назад осматривал содержание сети интернет, неожиданно к своему удивлению открыл поучительный сайт. Посмотрите: <a href=http://k-logist.ru/i456.html>доставка Спб - Мск</a> . Для нас вышеуказанный ресурс произвел незабываемое впечатление. Всего наилучшего!

1204 Sergiosoync Sergiosoync | E-mail | 9. září 2018 v 1:42 | Reagovat

Награди своего врача! http://spaszhizny.ru/ Лично Вы принимаете решение о награждении и награждаете. По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена. Варианты наград - Звезда лучевая, Звезда лучевая со стразами, индивидуальные грамоты на основе латунированной стали с лазерной гравировкой в фоторамке. Кавалером ордена может стать любой человек, которого спасенный считает своим спасителем: врач, пожарный, летчик, успешно совершивший аварийную посадку и т.д..  Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1205 DouglasVub DouglasVub | E-mail | Web | 9. září 2018 v 7:05 | Reagovat

<a href=https://www.appmsr.com/how-to-hack-whatsapp>How to hack WhatsApp?</a> - Telegram Hack Online, How to hack Snapchat by a phone number?

1206 anthonylo11 anthonylo11 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 12:06 | Reagovat

My up to date network outline:
http://isabelle.web.telrock.net

1207 ValeriyFat ValeriyFat | E-mail | Web | 10. září 2018 v 1:26 | Reagovat

Весь день просматривал содержимое сети интернет, неожиданно к своему удивлению открыл актуальный ресурс. Вот он: <a href=http://dchess.ru/spravka-095-u/>справка 095 купить</a> . Для нас этот ресурс произвел яркое впечатление. До свидания!

1208 Jasonzes Jasonzes | E-mail | Web | 10. září 2018 v 2:37 | Reagovat

Hi! <a href=http://fluoxetineusprozac.com/>prozac</a> beneficial web page

1209 elizawq11 elizawq11 | E-mail | Web | 10. září 2018 v 6:14 | Reagovat

Assignment attendant moved:
http://terry.blogs.telrock.org

1210 Careldaync Careldaync | E-mail | Web | 10. září 2018 v 14:19 | Reagovat

Ключи, пин-коды к играм, базы данных и многое другое >>>>>> <a href="http://www.plati.market/?ai=811501">Plati.market</a>

Keys, codes to games, data bases and much more >>>>> http://www.plati.market/?ai=811501

Тэги:garry s mod team fortress 2 скачать торрент,как построить телепорт в институт fallout 4,dark souls 2 scholar of the first sin xbox 360 скачать торрент freeboot,как играть в arma 3 dayz на пиратке по сети,need for speed rivals deluxe edition скачать через торрент,скачать бесплатно mortal kombat x на xbox 360,need for speed на ps4 на двоих на одном экране,скачать комментаторов для fifa 14 на андроид,скачать call of duty modern warfare 1 через яндекс диск,spore скачать торрент на русском полная версия бесплатно 2009,battlefield hardline 32 bit скачать торрент,dark souls prepare to die edition очень большой уголь,etc.

1211 Aarontem Aarontem | E-mail | Web | 11. září 2018 v 3:17 | Reagovat

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "НАУКА и БИЗНЕС"
представляет

БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКУ - https://образование-здесь.рф

Множество книг в свободном доступе.

1212 elvirakn11 elvirakn11 | E-mail | Web | 11. září 2018 v 4:28 | Reagovat

Updated contrive sheet:
http://jeannine.projects.telrock.org

1213 tufugDow tufugDow | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:07 | Reagovat

При варикозе способ хирургической других факторов стенки вен становятся менее эластичными и упругими.
[URL=http://aqvarik.ru/varikoz-nog-lechenie-v-permi.html]Варикоз ног лечение в перми[/URL]

1214 Aarontem Aarontem | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:43 | Reagovat

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "НАУКА и БИЗНЕС"
представляет

БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКУ - https://образование-здесь.рф

Множество книг в свободном доступе.

Только проверенные и качественные образовательные курсы РУНЕТА

https://магазин-вебкурсов.рф

1215 VanoWed VanoWed | E-mail | Web | 14. září 2018 v 10:27 | Reagovat

Ici est la cartographie pour la date: Toute aide apprГ©ciГ©e merci! PS: Cette question et de la rГ©ponse (4) vient d'une maquette de test pour la ZCE j'ai achetГ© sur Ebay. libphonenumber/libphonenumber 4 Salut s'il vous PlaГ®t utiliser cette fonction pour transmettre votre numГ©ro de tГ©lГ©phone et le code de pays comme l'inde 91 2 compiler 'com. Le curseur se trouve juste Г  l'avant de l'espace, donc, de suppression et d'insertion Г  l'emplacement du curseur est O(1). PossibilitГ© de rГ©-Г©crire la vГґtre Г  quelque chose de semblable: Je suggГЁre de jeter un oeil sur le document que j'ai liГ© ci-dessus.  <a href="https://askcodez.com/supprimer-les-fichiers-ds_store-dans-le-dossier-actuel-et-tous-les-sous-dossiers-a-partir-de-la-ligne-de-commande-sur-mac.html">Supprimer les fichiers .DS_STORE dans le dossier actuel et tous les sous-dossiers Г  partir de la ligne de commande sur Mac</a>
Voir certains de la qualitГ© tutoriels pour en savoir plus. 1 Ou d'essayer: draw9patch semble ГЄtre trГЁs gГЄnant. Ce que je faire Г  la place est pour obtenir la longueur du tableau de donnГ©es elle-mГЄme avant faire la selectAll(). Vous pourrait plutГґt faire un tout d'abord, avant que votre "rГ©el" de la requГЄte -- que vous indiquera le nombre de lignes que vous allez obtenir de la vraie requГЄte.  
https://askcodez.com/system-out-print-naffiche-rien-dans-les-methodes-de-test.html
IdГ©alement, il serait bien d'avoir accГЁs Г  collecte dans le cadre de la composant, semblable Г ! 15 Bien, si vous ГЄtes simplement dГ©sireux de trouver chaque base de donnГ©es contient une table en particulier, et ne vont pas Г  l'interrogation de la table, alors vous pouvez simplement faire: (Si vous n'ГЄtes pas Г  l'aide de plusieurs schГ©mas dans vos bases de donnГ©es, vous n'aurez pas besoin de spГ©cifier dbo dans le appel, sinon je l'utiliser pour Г©viter de trouver des tables dans le mauvais schГ©ma) 14 Cela devrait faire ce que vous ГЄtes Г  la recherche pour: Inclure le nom de la base de donnГ©es actuelle dans la sortie d'utilisation: 6 2 Je sais que c'est un vieux thread mais Г©tait en haut de ma recherche sur google. 299, et que le Type de Contenu de l'en-tГЄte de la rГ©ponse correspond Г  l'en-tГЄte Accept de la demande si l'on est. 0 Si vous lisez le comme tableau de la documentation, champ a une note qui dit : Ces post Id doit ГЄtre interrogГ©e Г  partir du flux FQL table. La mГ©thode d'actualisation a Г©tГ© ajoutГ©, qui est plus robuste et fonctionne dans ce cas Г©galement.

1216 Anthonybep Anthonybep | E-mail | Web | 18. září 2018 v 7:30 | Reagovat

揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 https://mic-shop.com/

1217 WayneInfab WayneInfab | E-mail | Web | 18. září 2018 v 11:16 | Reagovat

Владимир Эдуардович Скигин: ценового взрыва на жилье в Петербурге не будет
Миграционный поток населения постепенно сворачивает в сторону Севера. Так, по данным Росстата, в 2011 году Санкт-Петербург «побил» саму столицу России по количеству приезжих. Среди новоприбывших жильцов в северник все чаще встречаются и москвичи. Одной из причин такого наплыва мигрантов в Питер является сравнительно невысокая стоимость жилья.

Более подробно вопрос разницы в цене на недвижимость Петербурга и Москвы был рассмотрен 7 ноября 2012 года на конференции. Одним из приглашенных экспертов стал Владимир Эдуардович Скигин (УК «Сателлит Девелопмент»).

Раньше приоритет в плане миграции отдавался столице. Как правило, выбор людей основывался на возможности трудоустройства и карьерного роста. Сегодня, по словам Владимира Скигина, в Москве, как и раньше, работы и денег больше. Правда, теперь люди стали больше задумываться о жилплощади. Эксперты считают, что большой приток мигрантов в столицу вызвал взрыв цен на недвижимость. Арендовать квартиру в столице – удовольствие не из дешевых, а ездить на работу из пригорода достаточно дорого и неудобно. Именно поэтому мигранты все чаще рассматривают другие города для переезда.

Если говорить о Петербурге, цены на недвижимость здесь однозначно ниже. Так, аренда в городе начинается с отметки в 18 тыс.руб. в месяц, также Владимир Скигин обратил внимание на пригороды, где можно пробрести недвижимость значительно дешевле. По сравнению со столицей, ценовая планка северника намного меньше: за ту же жилплощадь на окраине Москвы попросят 25 тыс.руб. В историческом центре Санкт-Петербурга снять квартиру можно за 25-30 тыс.рублей.

Покупка жилья также обойдется в меньшую сумму. На ранней стадии строительства, стоимость квартиры примерно равна 1,5 млн.руб. Наиболее дорогим районом Питера считают Петроградский. В нем, по словам Владимира Скигина, на вторичном рынке цена 1 кв.м составит около 112 тыс.руб.

Также стоит отметить количество уже переехавших в Москву и тех, кто только собирается мигрировать в столицу. Девелоперы всегда стремятся заработать побольше денег, поэтому, неудивительно, что с таким спросом на жилую площадь, ценовая планка на недвижимость резко поднялась и стоимость квартир упорно продолжает расти.

В отличие от столицы, отмечает Владимир Эдуардович Скигин, в Санкт-Петербурге есть множество замороженных проектов. Это связано с сомнениями с постоянным спросом на жилье. Питерские девелоперы будут только рады новым покупателям. Поэтому такого ценового взрыва, как в Москве, в севернике быть не может, утверждает Владимир Скигин.

Рассматривая вопрос о миграции москвичей в Питер, Владимир Эдуардович Скигин отметил, что они скорее переезжают в Северную Пальмиру не сколько по причине «дешевой жилплощади», сколько из-за более высокого уровня жизни. Ведь если рассматривать именно доходы, в Москве денег больше, хотя и людей, выставляющих эти деньги на всеобщее обозрение также не мало.

Поэтому напрашивается вывод, что жители столицы отдают предпочтение Питеру из-за лучшего качества и образа жизни, считает Владимир Скигин.

http://home48.ru/forums/topic/populyarnye-plastikovye-karty-sberbanka-rossii/
http://coffeetime.iobloggo.com/
http://grifis.iobloggo.com/archive.php
http://pgsgd.com/home.php?mod=space&uid=644626
http://ipokeristi.iobloggo.com/

1218 OrlandoGrarl OrlandoGrarl | E-mail | Web | 18. září 2018 v 11:32 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾                       https://www.sidofu.net/

1219 TimothyDug TimothyDug | E-mail | Web | 18. září 2018 v 12:39 | Reagovat

Journal of marriage and the family. This is for three reasons:So, the site is not trying to scam you, and the users are unable to, or if they try they are caught almost immediately. Start creating your profile, it's easy, quickly and free. To patiently wait on others first and ask questions from the other person in the mean while to formulate and discern when the best equal timing to move forward. Most secured hookup app. I guess as punishment? Alle Produkte auf einen Blick. It is important to decide how much you can afford to pay before committing to a site. Read more Free Teen Chat Rooms Unlike other teen chatting sites, our teen chatting website or chat teens is totally free to use and does not require any registration or login... People who are not interested in meeting with others through social events or parties can rely on the services of FriendFin. We are convinced that free and quality go well together. The science may be a little iffy, but it's certainly a fun way to meet people. Most thirty are more a focused with. What more can I say? It's a creature that could handle and adapt to various settings.  http://atia.engelaxil.pp.ua  But Hopkins realised that any true poet requires an audience for criticism and encouragement. The internet wants to help you find love. Online dating gives you a quick alternative and introduces you to loads of single people in your area that you may have never met otherwise.  http://acsy.davis-inc.pp.ua  Helpful 40 people found this review helpful Connie of Los Angeles, CA Verified Reviewer Verified Buyer Original review: May 7, 2018There is an elaborate process of registration, tons of personal information: physical appearance, photos, likes, dislikes, what kind of dating possibilities might be available out there, huge lists of prospects: "favorites," people you have chosen out of many, many people , "flirting" - that's when you advise someone that you are interested in them, "favorites" - those whom you've chosen for further potential association. Free Christian singles newsletter Enter email to get our opt-out singles newsletter. Want a better experience on your mobile phone?  http://pbeb.croesoicaernarfon.pp.ua  We have shared our future plans and ideas and noticed that they are just the same. This is a no-nonsense app for efficient, fast-moving singles. But my experience has been that ladies 54- 59 are not ready for a relationship.  http://diqb.windsurf.pp.ua  Nach langer Suche haben wir uns hier getroffen, Gott sei Dank denn ich war umgezogen und mein Herzblatt wohnte 5 Jahre neben mir im gleichen Haus.... These reports, combined with their basic information and what they wrote about themselves in the available text boxes, give you a highly detailed look into what these people are like. Tinder reasons that 20-somethings are less likely to dish out their cash, because, well, they don't have any, while 30-somethings are likely to be more established in their lives and their careers and have a higher disposable income.

1220 Jeremyden Jeremyden | E-mail | Web | 19. září 2018 v 7:53 | Reagovat

http://www.sinderella.tw/    SINDERELLA

1221 MariSoype MariSoype | E-mail | 19. září 2018 v 8:54 | Reagovat

Hello! look at my pictures http://officialles.com/mari

1222 Larrysam Larrysam | E-mail | Web | 19. září 2018 v 17:44 | Reagovat

<a href=http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395011>bestwebcam</a>

1223 JustinLah JustinLah | E-mail | Web | 20. září 2018 v 2:48 | Reagovat

極道光碟屋 http://avgood-store.com/

1224 evgaragemenstoyo evgaragemenstoyo | E-mail | Web | 21. září 2018 v 2:55 | Reagovat

Hello. I want to date with you - http://your-sexydream11.com/?u=r3nweky&o=9hq2ucc

1225 Anthonybep Anthonybep | E-mail | Web | 21. září 2018 v 7:06 | Reagovat

揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器 https://mic-shop.com/

1226 marniedal marniedal | E-mail | Web | 21. září 2018 v 16:31 | Reagovat

Hi, I am Marnie a professional in content writing.

I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My interest has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing books and have helped people from countries like Australia.
I work with a company whose mission is to provide quality papers and make people happy. In fact, many clients come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert academic writer - Marnie - [http://www.kulturaplus.com/]Kulturaplus[/url] Team

1227 Morrislor Morrislor | E-mail | 21. září 2018 v 21:37 | Reagovat

Женщины СНГ. Вы можете получить Гражданство Израиля. Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

1228 Derbupe Derbupe | E-mail | Web | 23. září 2018 v 4:06 | Reagovat

payday loans memphis tn
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance usa</a>
payday loan companies
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance online</a>

1229 bessiedh1 bessiedh1 | E-mail | Web | 23. září 2018 v 6:50 | Reagovat

Revitalized network programme:
http://ebony.web.telrock.net

1230 beatricero1 beatricero1 | E-mail | Web | 23. září 2018 v 7:31 | Reagovat

My up to date effect:
http://suzanne.projects.telrock.org

1231 ChesterStoli ChesterStoli | E-mail | Web | 24. září 2018 v 18:14 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com

1232 accurn accurn | E-mail | Web | 26. září 2018 v 18:51 | Reagovat

younger men are better than retin a cialis pills
<a href=http://cialisplrx.com/#>best place to buy cialis online</a>
generic cialis usa
<a href="http://cialisplrx.com/#">buy cialis online</a>

1233 JerryOwnef JerryOwnef | E-mail | Web | 27. září 2018 v 5:17 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

1234 Jeffreyken Jeffreyken | E-mail | Web | 28. září 2018 v 4:50 | Reagovat

極道光碟屋 V女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止) http://avgood-store.com/

1235 MichaelOvest MichaelOvest | E-mail | Web | 28. září 2018 v 4:50 | Reagovat

時尚拜金女 http://womans-fashion.com/

1236 WilliamVen WilliamVen | E-mail | Web | 28. září 2018 v 4:59 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

1237 Nelsonmutle Nelsonmutle | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:01 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com/

1238 Scottfub Scottfub | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:01 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題 http://xyz.net.tw/

1239 Sergiosoync Sergiosoync | E-mail | 29. září 2018 v 11:53 | Reagovat

Гражданство женщинам из СНГ через Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

1240 Robertdah Robertdah | E-mail | Web | 29. září 2018 v 12:01 | Reagovat

Отличный результат, убирает напасть локальных жировых участков. Имеется опастность затруднений, не требуется в виде средства для стройной фигуры. Идея применить липосакцию зародилась во мне еще лет 8 тому и на протяжении последних 3-х лет она мне не давала жить. Я ложилась и подымалась с данной мыслью, с мыслью о том, что возможно все поменять в один день и дальше жить совершенно иной жизнью.

http://topotzovik.ru/centr-ruchnaya-plastika-tela-otzyvy-volynkin/
http://topotzovik.ru/dr-sculptor-armoplastika-realnye-otzyvy/

1241 Jimmyfex Jimmyfex | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:03 | Reagovat

台北市-萬華【禾云室內設計│台北城市工程】─萬華室內設計│萬華裝潢統包│萬華木作工程 http://interior-plan.com/

1242 Rogerstype Rogerstype | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:04 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

1243 PatrickIniLl PatrickIniLl | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:04 | Reagovat

綠屋家居: GREEN HOUSE 北歐傢俱-台中家具 http://www.greenhouse.net.tw/

1244 Scottfub Scottfub | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:05 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題 http://xyz.net.tw/

1245 WilliamVen WilliamVen | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:11 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

1246 Travislof Travislof | E-mail | Web | 2. října 2018 v 5:41 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好

http://www.people-eye.com.tw/

1247 chiext chiext | E-mail | Web | 2. října 2018 v 18:32 | Reagovat

no doc personal loans
<a href=http://badinstallmentonline.com/#>installment loans bad credit</a>
emergency cash now
<a href="http://badinstallmentonline.com/#">online installment loans</a>

1248 Braprita Braprita | E-mail | Web | 2. října 2018 v 21:46 | Reagovat

<a href=http://rotamalacbet.com/>rotamalacbet.com</a>

1249 RichardCeree RichardCeree | E-mail | Web | 2. října 2018 v 23:51 | Reagovat

Legal Dianabol http://bestanabolsupl.com/  site

1250 Braddy Braddy | E-mail | Web | 3. října 2018 v 7:56 | Reagovat

<a href=http://boarren.com/>boarren.com</a>

1251 accurn accurn | E-mail | Web | 4. října 2018 v 13:37 | Reagovat

cialis online cheap
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy generic cialis</a>
generic cialis fast shipping
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">cialis online</a>

1252 Oscise Oscise | E-mail | Web | 4. října 2018 v 15:16 | Reagovat

price for cialis online pharmacy
<a href=http://cialisbgo.com/#>generic cialis online</a>
buy cialis generic drugs
<a href="http://cialisbgo.com/#">buy cialis online</a>

1253 RomanTwida RomanTwida | E-mail | Web | 4. října 2018 v 22:04 | Reagovat

http://oknaideal.com/products2/okna-pvh/okna-aluplast/

1254 immelay immelay | E-mail | Web | 5. října 2018 v 15:52 | Reagovat

<a href=http://vilangranrx.com/>vilangranrx.com</a>

1255 Reelpvab Reelpvab | E-mail | Web | 5. října 2018 v 17:46 | Reagovat

what do you need to get a loan
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>payday express</a>
personal loan online apply
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday express</a>

1256 RibAppek RibAppek | E-mail | Web | 6. října 2018 v 2:47 | Reagovat

<a href=http://cialislfrx.com/>cialislfrx.com</a>

1257 Shawnbum Shawnbum | E-mail | Web | 6. října 2018 v 11:32 | Reagovat

USAUK <a href="http://bestanabolsupl.com/">legal steroids</a> online

1258 JamesBex JamesBex | E-mail | Web | 6. října 2018 v 15:08 | Reagovat

I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing.

1259 Shawnbum Shawnbum | E-mail | Web | 6. října 2018 v 16:58 | Reagovat

USAUK <a href="http://bestanabolsupl.com/">best legal steroids</a> cheap

1260 RobertFlicS RobertFlicS | E-mail | Web | 6. října 2018 v 21:25 | Reagovat

More info: https://coub.com/clenlegal  share

1261 Oliverameta Oliverameta | E-mail | Web | 7. října 2018 v 6:13 | Reagovat

USAUK https://www.kaggle.com/alexfirmandd cheap

1262 Brandonmouse Brandonmouse | E-mail | Web | 7. října 2018 v 6:15 | Reagovat

More info: https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/61013  store

1263 RobertHeags RobertHeags | E-mail | Web | 7. října 2018 v 15:12 | Reagovat

More info: <a href="http://bestanabolsupl.com/">steroids for sale</a>  store

1264 Geralddak Geralddak | E-mail | Web | Úterý v 1:13 | Reagovat

Amateurs italianos con mГЎscaras
Follando en la baГ±era con mi asiГЎtica
Schwule eine Party nackt, ein Homosexuell Partei
https://porno-canal.com/ver/polla-gigante-penetrando-su-culo-una-y-otra-vez/?utm_campaign=embed&utm_medium=embed-link&utm_source=embed-link Polla gigante penetrando su culo una y otra vez - Canalporno.com
Herrliche Webcam Babe hart in der Badewanne,
Chica sexy recibe dos pollas grandes por el culo
A cuatro patas es mГЎs divertido

1265 Pay Day Loan Pay Day Loan | E-mail | Web | Úterý v 3:19 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans direct lenders</a> same day payday loans no credit check <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>poor credit loans guaranteed approval</a>

1266 nstiaKah nstiaKah | E-mail | Úterý v 9:54 | Reagovat

25 июня 2014 года известный в Кунгуре предприниматель Анатолий Осьмушин оставил бывшую жену Светлану Мачаин с тремя детьми и без всего: участка, денег,с кредитом(она выступала залогодателем Анатолия Осьмушина).
Суд присудил ей как поручителю по кредиту не только долг Анатолия Осьмушина, но еще и неустойку в размере 3 млн рублей.
Все имущество Светланы забрали как залоговое.
Анатолий Осьмушин г. Кунгур остался безнаканным.

1267 BrandonChorb BrandonChorb | E-mail | Web | Úterý v 10:24 | Reagovat

Damisela checa rubia brilla mientras es follada sin piedad
Chica asiГЎtica con grandes tetas se masturba
Follando en el sofГЎ con una puta francesa
https://nur-xxx.com/nxv/LY3BDoMgEES_Bm4YWNC0Bw5NGn-jQdiqtSgVqPr3xaTJZHbyJtl5auASGiEF_WgQtWqAxhIEDVqAom89pBQikTcCbdG2bRXuaUWPKXdY2cUX2puj-Hd0uJQbcT9Y9zZ2Yi47ZD2myGYzoWPBrEmyWnIBV0Fkm5N_eHRj9kTebSi_mhNZ44MZ-7lA4OLCgcO_iUteLRZ-rtsXw0QHrdQP Sexy black dude gets naked part3
Jovencita rubia chupando polla y follando como loca
Verrückte Amateur schwul clip
POV con una morena vestida con una lencerГ­a negra sexy

1268 Matthewvor Matthewvor | E-mail | Web | Úterý v 23:58 | Reagovat

USAUK https://maubuy.com/user/profile/27833 get

1269 Everettwaw Everettwaw | E-mail | Web | Středa v 0:02 | Reagovat

More info: https://lookbook.nu/user/6538552-Bd79cfc214  share

1270 Timothysig Timothysig | E-mail | Web | Středa v 19:57 | Reagovat

USAUK https://www.instructables.com/member/bd79cfc214/ online

1271 DarrylNup DarrylNup | E-mail | Web | Středa v 22:41 | Reagovat

USAUK https://www.deviantart.com/bd79cfc214 online

1272 Sergiosoync Sergiosoync | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:46 | Reagovat

Рассылка по свежим базам. Реальное Размещение 1-го Вашего объявления http://www.1541.ru/cms/reklama.php на любом языке Минимум на 10 000 Досок объявлений, форумов, гостевых за 10 usd за месяц круглосуточной рассылки. Обучаю интернет рекламе. Или Помогу продать Ваш товар, услугу. Платно или Бесплатно. Опыт 25 лет. Все, что не Запрещено, разрешено. Частникам или Гос. Предприятиям. Обсуждение в Скайп evg7773 или Viber +380976131437 Страна Любая. Металл, оборудование, продукты химии, медицины, бады, витамины,пищевые добавки, продукты питания и так далее

1273 oksanakolffh oksanakolffh | E-mail | Web | Čtvrtek v 1:27 | Reagovat

Алексей Аветисов
http://www.mzk1.ru/2018/07/aleksej-avetisov-i-rosmolodezh/

1274 Qfwqarah Qfwqarah | E-mail | Čtvrtek v 3:52 | Reagovat

bumdoor190289viagra.com
http://bumdoor190289viagra.com/
where can i buy vegetal vigra

1275 accurn accurn | E-mail | Web | Čtvrtek v 10:30 | Reagovat

avamigran
<a href=http://viagrakr.com/#>buy generic viagra online</a>
nizagara vs viagra
<a href="http://viagrakr.com/#">buy viagra</a>

1276 RaymondDiume RaymondDiume | E-mail | Pátek v 1:44 | Reagovat

http://100yearsofloss.ca/?p=2018

1277 shpigzed shpigzed | E-mail | Sobota v 2:16 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович победил в номинации человек года
Шпигоцкий Сергей Александрович является одним из наиболее креативных предпринимателей в своем крае
Биография Шпигоцкого Сергея Александровича является кристально чистой и в ней отсутствуют судимости и уд
По Шпигоцкому Сергею Александровичу не обнаружено негативных данных и судимостей

1278 Gawphrah Gawphrah | E-mail | Web | Sobota v 19:51 | Reagovat

aciclovir tablets 400mg how to buy

1279 RaymondDiume RaymondDiume | E-mail | Sobota v 20:32 | Reagovat

http://mediafordevelopment.bbcmediaaction.org/?p=19220

1280 Nikkasew Nikkasew | E-mail | Web | Včera v 18:07 | Reagovat

Hello! I need to contact Administration of this wonderful site.
Thank you.
fbn333tygr55fe4

1281 RaymondDiume RaymondDiume | E-mail | Dnes v 10:38 | Reagovat

http://www.badacas24.com/?p=3884

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama