Co tím chtěl politik říci? - část 2.

2. července 2008 v 12:06 | Martin Hessler |  SVĚT KOLEM NÁS
/pokračování/:
O vybudování nadzemních či podzemních parkovišť vážně neuvažujeme, protože jednak by to stálo peníze, jednak by zabírala místo, na němž lze postavit mnohem lukrativnější obchodní a komerční centra, hotely, kancelářské budovy a jiné podobné vymoženosti. Komu se to nelíbí, ať si pronajme přízemní byt a přebuduje ho na garáž. Jinak bude muset nechávat své auto nejlépe v Hostivicích či Klánovicích a dojíždět k němu hromadnou dopravou. Objemné nákupy, malé děti a nemohoucí osoby vozte tramvají, autobusem a vlakem. Nebo si za dlouhé peníze zavolejte taxi - taxikáři jsou totiž veličina, se kterou nic nesvedeme.)
Pro parkování servisních vozidel údržbářů a řemeslníků v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy máte možnost využít časově omezené parkování u parkovacích automatů pondělí až pátek 8.00-18.00 hodin, mimo uvedenou dobu je zde možnost zpravidla parkovat zdarma. Pro krátkodobé opravy je možné pořídit si dvouhodinovou parkovací kartu, která opravňuje ke stání ve všech zónách placeného stání na území hl. m. Prahy. Kartu je možné zakoupit pouze ve výdejně parkovacích karet úřadu městské části prahy 1, 2, 3, a 7. Také je možné bezplatného parkování v době od 6.00 do 8.00 hodin ve všech vymezených zónách placeného stání na území hl. m. Prahy, které využívají především zásobovací firmy. Stejné možnosti mají i občané nevlastnící parkovací kartu.
Další možností pro servisy a řemeslníky je po předložení např. platné objednávky, smlouvy o provedení servisních prací apod. zakoupení, dle platného ceníku, parkovací karty týdenní, měsíční, čtvrtletní, dle doby trvání zakázky.
V neposlední řadě mají vlastníci nemovitostí ve vymezených oblastech hlavního města Prahy možnost zakoupit přenosnou parkovací katru týdenní, měsíční nebo roční, která je vystavena na jméno vlastníka (nikoliv na SPZ/RZ vozidla) a umožňuje jakémukoliv vozidlu s touto kartou stání ve vymezené oblasti Prahy 1, 2, 3 a 7, tedy třeba i vozidlům řemeslníků a údržby.
(Systém je složitý, přesložitý, a jeho další zkomplikování je na obzoru. Pod tím vším se ale skrývá jediná, prajednoduchá idea: Občane, plať! Ať zvolíš možnost tu či onu, vždycky z tebe peníze dostaneme, vždycky jsme připraveni tě odrbat, přiživit se na tvé práci a tvém úsilí.)
Reakcí na podněty a připomínky občanů k parkovacím zónám představiteli hlavního města je, že je připravováno další rozšíření možností parkování v zónách placeného stání, zejména pro občany, kteří pečují o osoby staré, nemocné, zdravotně postižené či jinak potřebné. Součástí těchto rozšířených parkovacích nabídek bude i tzv. desetihodinová parkovací karta, která umožní parkování v době od 8.00 do 18.00 ve všech zónách provozovaných na území hl. m. Prahy.
(Co jsem říkal? Rozšířený výběr možností! Buď můžete zacálovat, nebo zacálovat!)
Mohu Vás ujistit, že dohledu na veřejný pořádek strážníci městské policie věnují minimálně stejnou péči jako před zprovozněním zón placeného stání. Váš opačný dojem je možná způsoben avizovaným podstavem strážníků pražské městské policie. Tímto nepříznivým jevem se společně s představiteli hlavního města dlouhodobě zabýváme a snažíme se ho řešit v rámci nabídky pracovního trhu.
(Nejprve jsem tak zjevnou a průhlednou lež vůbec nechtěl komentovat… Ale přece jen: V dobách svého vzniku a krátkou dobu poté se pražští strážníci věnovali skutečně tomu, nač byla jejich organizace uvedena v život. Patrolovali v ulicích, dohlíželi na stánkaře, pouliční prodavače, taxikáře, měli v merku drobné zlodějíčky. Nasazování tzv. botiček na nesprávně parkující vozidla bylo jen jedním z mnoha odvětví jejich činnosti. Valná většina se jich pohybovala po Praze pěšky, takže měli čas si všímat dění okolo sebe. Řešili výtržníky, opilce, rušitele nočního klidu. Čas od času uspořádali zátah na bezdomovce a vyháněli je z bezprostředního okolí turistických lokalit, úřadů a nádraží. Personální výběr MP Praha byl, s výjimkou požadavku na dosažené vzdělání (maturita nebyla podmínkou), prakticky stejně náročný jako u PČR.
Dnešní strážník jezdí v automobilu a na takové podružnosti, jako je pořádek v jeho rajónu, nemá vůbec čas. Taxikáře nekontroluje, mohli by ho žalovat. Kapsáře také neprohání, to by byla rasová diskriminace. Bezdomovci ho nezajímají, protože z nich nelze vyrazit ani doklad totožnosti, ani peníze na pokutu. Zato musí, nucen přísným nařízením shora, za dvanáctihodinovou směnu vyřešit minimálně 6 přestupků, jinak nevykazuje dostatečnou činnost a hrozí mu krácení mzdy. Kde je vzít? Na parkovištích, samozřejmě! Při očumování stojících aut nehrozí žádné riziko a výsledek je takřka jistý.
A protože je strážníků nedostatek a těch kvalifikovaných a vzdělaných zvláště - kdopak kvalifikovaný a vzdělaný by to za ty peníze dělal a ještě si nechal nadávat od obyvatelstva - , rozhodli se páni radní tento problém radikálně řešit pracovními nabídkami. K Městské policii hl. m. Prahy přijmou napříště prakticky kohokoliv, počet uniformovaných obecních drábů vzroste, a to teprve uvidíte, milí Pražané, to čóromóro!
Takže, pane Blažku, z koho děláte blbce...?)
Prováděné odtahy vozidel ze zóny placeného stání a s ním spojené administrativní úkony jsou prováděny Správou služeb městské policie hl. m. Prahy na pokyn strážníků městské policie, a to vždy v rámci platných právních norem. Nutno podotknout, že každý účastník silničního provozu je povinen řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích, dopravními značkami a dopravními zařízeními.
Placené stání na místních komunikacích patřících hlavnímu městu je zpoplatněním za jejich používání, obdobně jako jsou stanoveny např. poplatky za užívání vybraných pozemních komunikací formou dálničních známek nebo mýtného. Všechny uvedené způsoby plateb za používání silniční sítě mají samozřejmě oporu v zákoně.
(Správa služeb hl. m Prahy není součástí Městské policie hl. m. Prahy a není jí ani podřízena. Jedná se o zcela civilní, podnikatelský subjekt fungující na základě koncesního oprávnění, jehož zřizovatelem a provozovatelem je obec. Pan Blažek tedy trpí přímo tragickou neinformovaností o organizacích jím řízených, nebo prostě lže. Osobně se přikláním k možnosti B. Důvodem by mohlo být všeobecné a usilovné předstírání, že Správa služeb hl. m. Prahy je úředním orgánem. Ve skutečnosti tomu tak ovšem není, a její zaměstnanci nemají žádná jiná oprávnění než kterýkoli jiný pracovník soukromé společnosti. Veškeré jejich úkony na úseku veřejné správy musejí být zaštítěny činností MP Praha, ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. O obecní policii. V opačném případě pozbývají právní opory.
Z výroku pana Blažka však vyplývá ještě něco jiného. Něco, co se dá shrnout asi takto:
"Pravidla hry určujeme my. My máme právo vymýšlet si na vás rozličné šikany, my máme právo dohlížet na dodržování pravidel, a dokonce i právo rozhodovat o tom, jakým způsobem tak budeme činit. My máme právo vás prohánět a trestat. Vy máte právo držet hubu! Pravidla námi stanovená totiž platí pro vás - pro nás ne!"
Nebo si snad myslíte, že limuzína pana Blažka bude při nesprávném zaparkování odtažena?)
Na tom, že doprava v centru Prahy je neúnosná se jistě shodneme (Mám vám věřit, že vám to opravdu leží na srdci? To je snad vtip…!). Současný stav přináší především negativa, a to jak místním obyvatelům v podobě snižování kvality životního prostředí, tak i podnikatelům, kteří jsou nuceni trávit dlouhé hodiny popojížděním v dopravních kolonách (A co je nejhorší - po Praze si jezdí takových aut, a městské pokladně z toho neteče ani koruna! Z téhle myšlenky se pražským radním opravdu musí dělat nevolno!) Proto jsme občanům Prahy ve volebním programu předložili návrh řešení, spočívající v zavedení ekonomického nástroje regulace dopravy v centru města - tzv. mýtného systému. Občané Prahy nám poté svými hlasy udělili legitimitu k přípravě tohoto opatření (Ve volebním programu pro minulé komunální volby v Praze nebyla o ničem podobném ani řeč, dokonce jste se oháněli tvrzením, že již existující zóny placeného stání nebudou rozšiřovány. Další nestydatá lež.) Mýtný systém jsme vybrali na základě zkušeností z Londýna a Stockholmu, které jsou vesměs pozitivní. Nevím co Vás vede k prohlášení, že situace v Londýně se zhoršila. Nezávislá konzultační firma (Která? Pokud si za peníze daňových poplatníků najmete konzultační firmu, nebylo by slušné zmínit alespoň její jméno?) nám potvrdila, že rychlost a plynulost dopravy ve zpoplatněné části Londýna i Stockholmu se po zavedení systému zpoplatnění zvýšila. (Je veřejným tajemstvím, že komerční konzultační společnosti vám za vaše peníze dodají takové posudky, jaké si přejete slyšet. Obyvatelé Londýna to vidí přesně opačně - nebylo by lepší zeptat se přímo jich? Možná by to v době internetu a satelitních telefonů vyšlo i levněji…) Přitom si plně uvědomujeme, že každé město má jiné podmínky. Uvedení mýtného systému v Praze do plného provozu bude vázáno na zprovoznění severozápadní části městského okruhu v takové podobě, aby zpoplatněná část města mohla být bezpečným a rychlým způsobem objeta. Toto opatření podle mého názoru přispěje jak ke zvýšení kvality životního prostředí v centru města, tak i ke zlepšení dopravní situace v centrálních částech Prahy. (Především však prospěje naší kapse a ziskům firmy, která bude mýtný systém provozovat. Tahanice kolem "průhledného" výběrového řízení, v němž zvítězila společnost Kapsch, máme ještě v živé paměti.) Výše a systém poplatků za vjezd se připravuje v takové podobě, aby donutil řidiče přemýšlet, zda nezbytně potřebují vjet do zpoplatněné oblasti vozidlem, ale přitom jim nezabránil vjet v případě skutečné potřeby. (Zde si pan Blažek poněkud protiřečí. Pokud se věci mají tak, jak říká, k čemu tedy ono proklamované úsilí uvolnit ulice centra systémem regulovaného parkování pro plynulejší průjezd? Prosté omezení vjezdu vozidel do centra by bylo možno ošetřit vhodným dopravním značením. Snaha vymačkat z lidí další korunky je zde více než zřejmá.) Je tedy mnohem pružnější než jiné systémy například v Itálii, které umožňují vjezd do centrální oblasti města pouze rezidentům, popřípadě pouze v určitých hodinách. (Pane Blažku, já jsem v Itálii byl - a ne letadlem, jako turista na pláži, ale služebně, autem, jako řidič. A popravdě řečeno, takový bordel v pouliční dopravě, jaký panuje ve velkých italských městech, se hned tak někde nevidí.)
Věřím, že současný způsob provozování zón placeného stání a související připravována regulační opatření na území hl. m. Prahy přijmete s pochopením. (Na tomto místě jsem pronesl několik slov tak sprostých, že se je neodvažuji reprodukovat. Vesměs se nějak týkala vyměšování a reprodukčních orgánů.)
S pozdravem
Mgr. Rudolf Blažek
1. náměstek primátora hl. m. Prahy
Poznámka na závěr: Původní text byl přepsán písmeno od písmene, tedy i s překlepy a mluvnickými nejasnostmi. Pokud se tedy místy musíte domýšlet, "co tím chtěl politik říci", nejste sami.
Ostatně, celkem nedávno jsem obdržel v jisté pracovní záležitosti úřední dopis od pana Ludvíka Klemy, náměstka ředitele Městské policie hl. m. Prahy. Některé pasáže a celková stylizace obou textů jsou tak pozoruhodně shodné, že se nemohu ubránit dojmu, že oběma pánům vyřizuje poštu jeden a tentýž koncipista...
Martin Hessler
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama