Aféra Jacques

9. února 2008 v 17:12 |  STALO SE... /komentáře/
Výrok Obvodního soudu
Dne 8.února tohoto roku byl při veřejném projednávání Obvodního soudu v Praze 2 zproštěn viny bývalý policista Tomáš Čermák. Ten se měl podle obžaloby dopustit trestného činu tím, že dne 1. května 2006 údajně "brutálně a bezdůvodně" zbil Kateřinu Jacques, místopředsedkyni Strany Zelených a vládní úřednici.
K incidentu došlo v centru Prahy, kde v rámci prvomájových oslav probíhal ohlášený a řádně schválený veřejný průvod nacionalistů (nikoli neonacistů, jak se snažila veřejnost přesvědčit média). Skupina ultralevicových radikálů v čele s paní Jacques se pokusila tuto akci narušit provokacemi a podněcováním k násilí. Shromáždění v uvedeném prostoru jim sice bylo kompetentními úřady zakázáno, jenže úředních zákazů tito aktivisté zásadně nedbají… Policejní asistence však užšímu kontaktu obou skupin zabránila, přičemž paní Jacques byla zadržena a předvedena ke zjištění totožnosti.

Co se stalo?

Co vlastně předcházelo podání trestního oznámení na nadpraporčíka Čermáka? Čermák coby příslušník PČR patřil k policistům, pověřeným zabránit kontaktu mezi nacionalistickým průvodem a ultralevicovými radikály, kteří se shromáždili za účelem narušení průvodu. V rámci provádění nutných opatření směřujících k zajištění veřejného pořádku a zabránění násilností opakovaně vyzval Kateřinu Jacques (která se dostavila na místo s oběma svými dětmi!), aby opustila prostor kde by mohlo dojít ke kontaktu s průvodem nacionalistů. Učinil tak poté, co se jmenovaná snažila přimět svou skupinu k organizovanému útoku na průvod. Kateřina Jacques nejenže výzev jménem zákona neuposlechla, navíc odmítla prokázat svou totožnost a kladla aktivní, násilný odpor při zadržení.
(Zde si dovolím poznámku: Ve smyslu Zákona o Policii ČR a Zákona č. 200/90 O přestupcích je neuposlechnutí výzvy veřejného činitele přestupkem na úseku veřejného pořádku, a je zákonným důvodem k použití donucovacích prostředků.)
Když se Tomáš Čermák pokusil odvést paní Jacques z dotčeného prostoru, předvedla hysterickou scénu, při níž kopala, ječela, plivala, mlátila kolem sebe a nakonec se svalila na zem, přičemž utrhla policistovi ze stejnokroje služební odznak. Později ovšem před soudem drze prohlašovala, že "…policista byl svévolně bez služebního čísla!" Přestože byla předloženými fotografickými záznamy z místa akce usvědčena ze lži, Inspekce MV ani soudce tento rozpor nebrali vůbec v potaz!
Přes svůj vehementní odpor nakonec skončila v poutech. Na dokumentačních záběrech je zřetelně vidět, že má ruce spoutané před tělem a evidentně nijak fyzicky netrpí. Přesto rozehrála dynamickou, srdceryvnou scénu (nepochybně věděla o přítomnosti kameramana), v níž křičí, sténá a vříská na policistu: "Co si to dovolujete, co si to dovolujete! Okamžitě mě pusťte!"
Vzápětí se obrací na člena své aktivistické skupiny s výzvou: "Zavolejte okamžitě vnitro, televizi, všechny! Podívejte se co mi udělali! Tady normálně neonacisty necháte jít a mě tady budete takhle mlátit…?!" Nikdo ji přitom nebije. Policista klidně stojí a drží ji za pouta, jimiž má spoutané ruce. Nepoužívá vůbec násilí.
Na obušek s příčnou rukojetí dochází až v závěru akce, kdy K. Jacques odmítá sklonit hlavu a aktivně se brání nástupu do připraveného policejního vozu. T. Čermák zde používá obušek s příčnou rukojetí a jedním koncem ji přišťuchuje do auta. Opět hysterický jekot, srdceryvná scéna s výkřiky "…jau - jau - au!" a ohlížení se, zda je kameraman v akci.
V této fázi zákroku jsou policisté napadeni několika aktivisty ze skupiny kolem K. Jacques, mezi nimiž je i její syn. Urychleně tedy nakládají zadrženou do vozu a odjíždějí.
Tomáš Čermák byl v průběhu zákroku zraněn levicovým demonstrantem, jenž ho nakopl do zad takovou silou, že mu způsobil zlomeninu bederního obratle. Přesto to byl právě tento policista, kdo proti vší logice nakonec usedl na lavici obžalovaných, na níž se měl zodpovídat ze zneužití pravomoci veřejného činitele a ublížení na zdraví. Kateřina Jacques totiž vzápětí po svém propuštění přišla s tvrzením, že byla "brutálně zbita a ztýrána". Během krátkého pobytu na policejní služebně se sice ošetření nedomáhala, ale na druhý den se suverénně vytasila s lékařskou zprávou o zranění. V ní se sice píše, že "…ošetřená utrpěla škrábance a povrchová zranění v místech, kam si průměrný člověk sám dosáhne rukama…", ale státnímu zástupci to zjevně nevadilo a zprávu klidně použil coby důkaz o policejní brutalitě. Na kamerovém záznamu přitom není ani náznak toho, že by snad některý z policistů paní Jacques svlékl a drápal jí nehty po kůži.

Kdo je vůbec Kateřina Pajerová - Jacques?

Kateřina Jacques pochází ze zámožné a dobře situované rodiny s (jak si ještě povíme) vlivnými konexemi. Přesto je o ní dostatečně známo, že má za sebou řadu deliktů násilné povahy a nemalou zkušenost s návykovými látkami. V polovině 90. let obývala se skupinou squatterů prázdný činžovní dům na Praze 7, poblíž Strossmayerova náměstí. Narušovali zde veřejný pořádek, vyvolávali pouliční rvačky a napadali kolemjdoucí. Scénář i závěr těchto incidentů byl zpravidla stejný. Jakmile bylo zahájeno vyšetřování a trestní stíhání, objevil se rodinný právník, povolaný rodiči nezdárné dcerušky, a kontroval obviňováním těch, kdo byli přepadeni. Soudce přitom nevynikal žádnou zvláštní nestranností a v jeho snažení mu nepokrytě pomáhal. Neoficiální zdroje uvádějí, že v pozadí těchto právně-soudních intrik stál Jiří Dienstbier, politik, bývalý ministr a rodinný přítel. Přepadení, zbití a často i oloupení občané měli najednou vysvětlovat, proč se dopustili násilí na bezbranné dívce! Fakt, že minimálně čtyři osoby musely po útoku Jacques a jejích kumpánů vyhledat lékařské ošetření, že Kateřina osobně ztloukla násadou od lopaty muže, jenž se pokoušel chránit svou těhotnou manželku, to vše připadalo panu soudci jaksi nedůležité… Bezvýznamné a irelevantní. Všichni oznamovatelé se jako mávnutím kouzelného proutku ocitli v roli podezřelých. O charakteru paní Jacques svědčí i to, že po celou dobu její squatterské "kariéry" se jí o nezletilé potomky starali rodiče. Ona sama totiž jevila větší zájem o drogy, výtržnosti a pouliční rvačky, než o roli milující matky. Orgán péče o dítě se přesto neodvážil zasáhnout, i když se tato skutečnost vícekrát objevila i v průběhu soudního projednávání.
Ostatně, pan Jiří Dienstbier, otec oficiální milenky Martina Bursíka (předseda SZ), nakonec na žádost rodičů pomohl Kateřině Jacques k politické kariéře.

Pochybení Tomáše Čermáka

Policista Tomáš Čermák rozhodně pochybil. Ne však ve smyslu zákona, nýbrž tím, že po létech strávených v řadové policejní službě měl dávno vědět, že "…před zákonem jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější". A že neplatí tytéž paragrafy pro tuctovou hysterku a výtržnici, jako pro zhýčkanou dcerušku bohatých rodičů a protežé vlivného politika. Jednal v rámci svých pravomocí, chránil zákon a veřejný pořádek a konal svou povinnost. Přesto s ním nadřízení vytřeli chodník. Stanul před soudem, musel se zodpovídat z něčeho, co neudělal, a pravda zajímala jen málokoho. Že se po propuštění od policie spřáhl s nacionalisty, účastnil se jejich shromáždění a veřejně na nich vystupoval? Divíte se mu??? Vždyť oni byli jediní, kdo mu naslouchal, jediní ho nechali veřejně mluvit o tom, co se skutečně stalo! Všechna státní i soukromá masmédia byla přeplněna rozhovory s Jacques, opakující donekonečna svou průhlednou lež a vytvářející si tak zdarma publicitu, za niž jiní poslanečtí kandidáti vydávají krvavé peníze... Zvítězila, prodrala se do křesla v Parlamentu. Požívá tedy výhod poslanecké imunity a nemůže být trestně stíhána pro křivé obvinění. Pobírá nemalý plat z peněz daňových poplatníků a vesele se nám směje. Cenou za to zaplacenou je pověst a kariéra bezúhonného řadového policisty, jenž měl odvahu nerezignovat na svou služební povinnost a věřil v sílu zákona, který hájil. Tomáš Čermák byl propuštěn ze služebního poměru, témeř dva roky vláčen po soudech a propírán v médiích, a ještě pořád nemá vyhráno. Státní zástupce se totiž proti výroku prvoinstančního soudu znovu odvolal a stále se snaží, proti vší logice, svědectvím i důkazům, dosáhnout Čermákova odsouzení za skutek, jehož se evidentně nedopustil. Možná by stálo za to, podívat se na zoubek jeho vztahům ke Straně Zelených, rodině Kateřiny Jacques a Jiřímu Dienstbierovi, eventuálně majetkovým poměrům…?
Několik slov…

… z vlastní zkušenosti. Absolvoval jsem celou řadu zákroků proti agresivním výtržníkům a násilně se chovajícím osobám. A dodnes nosím na těle jizvy při těchto příležitostech utržené. Mohu se vší odpovědností prohlásit, že dle dostupných svědectví a dokumentů si Tomáš Čermák počínal sice rozhodně a nekompromisně, avšak zcela přiměřeně a v rámci platných právních norem. Povaha jeho zákroku i způsob provedení byly úměrné situaci, a drtivá většina zkušených policistů by za dané situace postupovala shodně. Obušek s příčnou rukojetí (tonfu) užívá během akce způsobem, jímž prakticky nelze přivodit vážnější zranění - drží jej v ruce za střední část tyče, nikoli za příčnou rukojeť. Takto lze možná poranit malé dítě, ale ne dospělou, zdravou ženu oblečenou do bundy.
Kdo je tedy vinen?

Kateřina Jacuqes nade vší pochybnost porušila zákon. Prokazatelně se aktivně účastnila nepovoleného shromáždění (na které navíc přivedla své nezletilé potomky - opravdu zodpovědná matka!), vyzývala ke skupinovému násilí, neuposlechla zákonné výzvy veřejného činitele, odmítla na výzvu zakročujícího policisty prokázat svou totožnost, kladla odpor při zadržení a napadla veřejného činitele. Navíc se dopustila křivého obvinění, nepravdivě vypovídala před soudem a nárokovala si nemalé odškodné za újmy, které vůbec neutrpěla.
Pokud si Jacques odnesla ze zákroku přece jen nějakou modřinu či šrám, není pochyb o tom, že se o ně zapříčinila v první řadě sama. Tomáš Čermák použil donucovacích prostředků po opakované předchozí marné výzvě, tudíž z právního hlediska naprosto opodstatněně. Kterýkoli výtržník nemůže za dané situace očekávat nic jiného. Podobá se pravdě, že Jacques s popsaným vývojem událostí předem počítala jako s vítanou příležitostí k vlastní medializaci před volbami do Poslanecké sněmovny. Reakce předních politicky činných osobností na celý incident, prezidenta Klause nevyjímaje, tomu nasvědčují. Nikdo z nich se nepozastavil nad tím, co pohledávala vysoká státní úřednice na nezákonné demonstraci, ani nad tím, že se rvala s policisty a odmítla se legitimovat.

Celá "aféra Jacques" jako by byla věrným zrcadlem, nastaveným naší politické garnituře. Mocní této země, bez ohledu na proklamovanou politickou orientaci, žijí v sebevědomé jistotě že zákony pro ně neplatí, spravedlnost je na jejich excesy krátká a každý, kdo by se odvážil dotknout jejich veleváženosti, bude tvrdě ztrestán. Tak jako policista Čermák. Je až zarážející, kolik lidí jej dnes považuje za násilnický dobytek s praktikami bývalých esenbáků, zamindrákovaného primitiva vyžívajícího se v mlácení žen, nebo za něco ještě horšího. Josef Goebbels, Hitlerův ministr propagandy a světový velmistr lhaní a manipulací, by si radostí zamnul ruce při spatření tak zářného příkladu opodstatněnosti svého rčení, že "stokrát opakovaná lež stává se pravdou"! Kdykoli si uvědomím, že v zákonodárných sborech by měli zasedat ti nejprozíravější, nejlepší, nejmorálnější a nejváženější z nás, dělá se mi (nejen) z Kateřiny Jacques špatně od žaludku. Vám ne…?

Martin Hessler

P.S.: Pokud nevěříte, otevřete si následující odkaz:



A nebo se podívejte
na snímek jmenované političky coby aktivní účastnice pouličních násilností v průběhu zasedání MMF v Praze, v roce 2000.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vojtech vojtech | 13. února 2008 v 12:52 | Reagovat

bezny priklad toho, ze policajti keri delaj to co maj, nekonci zrovna dobre...

2 Zdeněk Zdeněk | 6. března 2008 v 12:19 | Reagovat

Tohle svinstvo dělají lidi, za to nemůže zřízení, doba ani paragrafy. Pana Čermáka je mi líto. Proč toto nezajímá bulvár? Nejhorší je ta nemohoucnost, nemožnost se bránit, malost obyčejného člověka. To je svinstvo. A pak jsou tu lidi, kteří toto svinstvo trpí, vědí o něm a přestože mohou, nic neudělají. Těm bych s odpuštěním "rozbil držku". Boží mlýny sice melou, ale pomalu a nestihaj.

3 M. H. - Admin M. H. - Admin | 14. března 2008 v 8:11 | Reagovat

Na tomto místě byl komentář návštěvníka, který se podepsal jako "HELAX". Návštěvník si patrně nepřečetl, že "provokativní a sprosté komentáře budou odstraněny". Nebráním se negativní kritice a priori, ale nevidím důvod nechat se na svém vlastním blogu urážet. Pane či paní "HELAX": Jen pro vaši informaci, veřejná shromáždění a pochody v tomto státě podléhají ohlašovací povinnosti, pokud tak organizátor neučiní, shromáždění není považováno za legální. Že tato povinnost bohužel platí jen pro některé, není věcí zákona, nýbrž jeho uplatňování v praxi.

4 sandy sandy | 17. března 2008 v 23:29 | Reagovat

Podle mě se do toho neměli policajti vůbec motat.... Mohl jí pořádně rozbít hubu nějaký "hodný nacionalista" a byl by pokoj...

Nechápu, proč ji vůbec Tomáš Čermák zatýkal.... Ohrožovala snad někoho ze slušných občanů? Bezmocná maminka na procházce s dětmi?

Zaplatili si snad nacionalisté policii jako ochranku? Já platím daně a Mě by takhle polda před cikánama nechránil... :-(

5 M.H. - Admin M.H. - Admin | 18. března 2008 v 18:06 | Reagovat

Pro SANDY: "Bezmocná maminka na procházce s dětmi", jak jsi ji nazval/a, tam rozhodně nebyla na náhodné procházce, nýbrž zcela cíleně přivedla své nezletilé děti na neohlášenou demonstraci. A policie jí začala věnovat pozornost poté, co se pokoušela vyvolat konflikt obou skupin (ostatně patrně pravý důvod, proč se zde ultralevicoví demonstranti shromáždili), a opakovaně se snažila zorganizovat své příznivce k útoku na průvod. Tedy nikoli procházka s dětmi, nýbrž výtržnost a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Policie zde (v ideálním případě) není proto, aby někomu stranila či dělala ochranku, nýbrž aby zajistila veřejný pořádek a zabránila komukoli v násilném útoku na řádně OHLÁŠENÉ a POVOLENÉ shromáždění. A jako v řadě jiných případů to i tentokrát bohužel byli ultralevičáci, kdo se snažil vyprovokovat bitku.

6 janicka janicka | 18. března 2008 v 19:30 | Reagovat

Zdravím Vás pane Hesslere a děkuji za otevřený a objektivní článek, který nehraje na city, ale pracuje s fakty. Komentáře některých (Sandy) jsou opravdu smutné a zoufalé. Sandy buď nemumí číst nebo čte mezi řádky jiný příběh ... Kateřina Jaques je bezcharakterní člověk bez svědomí, zásad a morálky a je ohavné, že někdo plný falše a nezodpovědnosti patří do naší politické scény. Zjednodušeně rečeno: její vlivní rodiče ji měli naučit, že zlo nezůstane nepotrestáno, ale udělali pravý opak. Kateřina není bezmocná maminka, ale zrůda .... Pana Čermáka je mi líto, ale lítost nikomu nepomůže. Lidé by se měli ozvat a zapojit se do procesu, ne pouze litovat a soucítit. Děkuji.

7 Luborix Luborix | E-mail | 19. března 2008 v 10:22 | Reagovat

Pracuji taky jako policista a nad tím co se děje v tomto státě mi zůstává rozum stát. Podle záběrů co jsem měl možnost vidět byl zákrok naprosto adekvátní a přiměřený a neviděl jsem tam žádné pochybení ze strany policie. Sám moc dobře vím jaké to je provádět služební zákrok ( vždy se jedná o stresovou situaci ) a pod televiznímu kamerami a pan Čermák určitě věděl proti jakému "člověku" zasahuje tak tato stresová situace musela být dvojnásob stresující - klobouk dolů jak se v této situaci zachoval. To že se s policisty, který ochraňuje veřejný pořádek a postupují podle platných právních norem tohoto státu se dělá nakonec ten špatný je opravdu smutné. Ještě jsem nezažil, aby policista "udělal něco někomu" ( od blokové pokuty, předvedení, zajištění, zadržení atd. ), někomu kdo nic neprovedl - myslím si že toto ani nezažiju. Paní Jacque je epizoda sama pro sebe a ještě lže před soudy a nic jí za to nehrozí pro imunitu, to mi připadá hodně smutné. Vždy jsem věřil ve svou práci, ale po tom jak vidím co se děje se mi chce od sboru odejít - taky už jsem byl párkrát před inspekcí ( vyšel jsem be úhony ), ale už to že policistu někdo vylýchá jako největšího parchanta je smutné. Držím panu Čermákovi palce. Díky za váš čas

8 M.H. - Admin M.H. - Admin | 27. března 2008 v 13:44 | Reagovat

Na tomto místě byl komentář návštěvníka, který se podepsal jako "MHAUAHH". Návštěvník si patrně nepřečetl, že "provokativní a sprosté komentáře budou odstraněny". Pane či paní "MHAUAHH": Stejně jako kdokoli jiný v demokratické společnosti máte právo na vlastní názor. Nemusíte se mnou souhlasit, můžete si i myslet že jsem "kretén", jak jste se vyjádřil/a. Ale naučte se laskavě své myšlenky prezentovat společensky únosným způsobem.

9 nonazi nonazi | 28. března 2008 v 14:56 | Reagovat

Otazkou je proc maji byt pochody neonacistu chraneny.....Udelala jen to, ze se jim postavila. Ostatne kazdej nacek se pana policajta zastane.Jak pruhledne :))) Stejne zabavne jako reci o udajne nevine pana Pechance :))

10 nonazi nonazi | 28. března 2008 v 15:00 | Reagovat

2 M.H.: Ostatne levicaci vzdycky provokuji.Pravice to je vykvet krasnych ideologii. Ale pak mi nende na rozum proc tihle plesati panove bezduvodne mlati slusne lidi...p.s. Nejsem levicak , jsem clovek...

11 sanjames sanjames | E-mail | 29. března 2008 v 11:33 | Reagovat

Video je dost zajimave.

Doporucim shledovat urcite i konec.

Spis bych rek ze vsechni policajti byli ze situaci pretizeny protoze jim chybelo training rozhodnout co delat jak jakym spusobem.

S pozdravem SJ

PS: Myslim si ze clanek je dost subjektivni.

12 M.H. - Admin M.H. - Admin | 31. března 2008 v 13:26 | Reagovat

Pro NONAME - Patrně si také pletete nacionalismus s nacismem, jako většina Čechů považujete každého nacionalistu za "plešatého pána". Alois Jirásek a T. G. Masaryk byli také nacionalisté, víte o tom? Ostatně pokud je mi známo, účastníci průvodu nikoho nemlátili a policie zde nebyla pro jejich ochranu, nýbrž pro zajištění veřejného pořádku. Dlužno podotknout, narušení veřejného pořádku nehrozilo až do příchodu levicových extremistů.

13 Dingous Dingous | 3. dubna 2008 v 11:06 | Reagovat

Předem musím říct, že podobné průvody (pravičáků) mě vždy vyvolají úsměv na tváři. V zásadě proti nim nic nemám, v zásadě mají v hodně věcech pravdu, ale to že se za ni zřejmě stydí a schovávají se v kuklách a kapucích to mě přijde úsměvné. Ale neberu jim právo se projevit a zapochodovat si v uspořádaném takřka vojenském šiku. Což ovšem neplatí o (levičácích), co do studu za své názory jsou na tom tak asi stejně, jenže žijí v nějakém přeludu, že oni jsou ti jediní správní a že pochod (pravičáků) je pochodem proti lidskosti. No a s tímto poblouzněným vědomím se snaží vyvolávat konflikty o kterých se domnívají, že jsou jejich morálními výtězi. A tyhle (levé) akce mi přijdou ještě krapet úsměvnější.

Závěrem chci říct, že nefandím ani levičákům ani pravičákům, rozhodně ne způsobu jakým se projevují.

Omlouvám se za možná trochu offtopic, ale ke Katušce opravdu nemám co řict. Z té karikatury se mi opravdu zvedá kufr, bohužel se velká část našeho národu nechá tupě oblbovat medii, protože vlastní názor vyžaduje přemýšlení a to jak známo bolí.

14 nonazi nonazi | 4. dubna 2008 v 23:52 | Reagovat

M.H.: Ja bych byl rad kdyby byli nacionaliste proti nacistum, ale v praxi,se spis setkame s propojenim techto "kruhu" ,coz jak se doufam shodnem, odradi spoustu lidi od projevu vlastnectvi...Muze byt i prece liberal vlastencem.Dokonce i  clovek co neuznava rasismus...

15 M.H. - Admin M.H. - Admin | 5. dubna 2008 v 11:04 | Reagovat

Pro NONAZI: Souhlas. Pod slovo "nacionalismus" spousta lidí bohužel ukrývá nejrůznější darebáctví. Já sám se považuji za nacionalistu a velmi špatně snáším nacisty a různé podobné tupce. Tihle omezení hlupáci by si měli uvědomit, že kdyby se dějiny ubíraly podle šílených představ jejich "idolu" Adolfa Hitlera, nebylo by dnes na koho mluvit česky...

16 strm strm | 10. dubna 2008 v 11:56 | Reagovat

nonazi, 28.3.2008 14:56: "Otazkou je proc maji byt pochody neonacistu chraneny....."

Mají být "chráněny", aby byl zajištěn veřejný pořádek. Pokud by se na to policie vykašlala, může dojít k bitkám s rizikem úrazu i jiných osob, k poškození majetku a jiným výtržnostem = zkrátka byl by bordel.

"Udelala jen to, ze se jim postavila..."

Když si to mezi sebou potřebují radikálové vyříkat, tak ať se sejdou někde v poli a dají si do držky. Ale ať do toho netahají nás ostatní (což ona chtěla - vyprovokovat rvačku a dělat bordel ve městě). A ať do toho netahají malé děti.

Chtěl bych vidět, jak by Jacques reagovala kdyby ji nějaký ten pravicový extrémista přetáhl obuškem po hlavě, když i jemný zákrok policisty tak těžce nesla. Chtěl bych taky vidět, jak by reagovala kdyby její dítě trefil do hlavy hozený kámen nebo lahev...

17 ... ... | 16. dubna 2008 v 15:13 | Reagovat

naprosty souhlas s autorem, zajimalo by me jelikoz noviny nectu, jestli se nekde objevil podobny clanek resp. jestli nake noviny upozornovali na to ze Jacuqes je shrnme to krava ...?

18 rychly.snek rychly.snek | E-mail | 16. dubna 2008 v 15:25 | Reagovat

Čánek postavený na faktech a konkrétních údajích. Škoda, že je nerespektuje naše soudnictví. Doufejme, že se někdy soudci naučí poznávat pravdu.

19 Kuba Kuba | 16. dubna 2008 v 15:33 | Reagovat

Zas až tak objektivní tento článek nebyl. Každopádně souhlasím s názorem na Kateřinu:-)

20 Dikuter007 Dikuter007 | 16. dubna 2008 v 16:04 | Reagovat

Bohužel ztrácím iluze o tom, že soudce by měl mít soudnost. U některých rozsudků se opravdu jenom těžko dá uvěřit tomu, že v nich nehrály roli peníze nebo jiný vliv. Když jsem nedávno na Nově  v Johnově pořadu viděl, že podvodník může dělat soudce tak se můžeme dočkat prakticky čehokoliv.

21 cech.obecny cech.obecny | E-mail | 16. dubna 2008 v 17:20 | Reagovat

m.h. napsáno pěkně...já jsem levicově zaměřený a proti nacionalismu v rozumné míře nic nemám, nacionalismus necítím jako pravicovou ideologii...ale co jsem chtěl napsat...nevadí mi nacionalismus, vadí mi dnešní nacionalisté, kteří si na nacionalisty v převážné míře pouze hrají a pokud pominu jejich univerzální řešení připomínající svou demagogií bolševické návody na rovnou společnost, pak se opravdu nedokážu přenést přes skutečnost, že řada "nacionalistů" vzešla z neonacistů a jedná se pouze o nemyslící (?) individua s potřebou patřit do silného stáda...jak jinak si vysvětlit třeba letošní pochod plzní, jehož termín "omylem" kolidoval s výročím jisté události...pokud by tuto akci zaštiťovali čeští nacionalisté, pak první, kdo zakusí jejich težké boty, nebude zdivočelá antifa, ale zahraniční odpad, který jel oslavovat ono výročí...místo toho demonstrují svorně, chtělo by se napsat ruku v ruce...plivu na takové "vlastence"

22 Bajras Bajras | 19. května 2008 v 18:53 | Reagovat

Pro M.H.: sice nesouhlasím s rozdělováním lidí na uvedeném shromáždění (bylo tam přitroublých vyznavačů nacismu až až), ale v podstatě se nedá nesouhlasit. Úkolem policie v tomto případě je zajistit bezpečí a veřejný pořádek vůči všem, kteří by řádně ohlášenou a organizovanou akci narušovali. O organizovanosti nacistů a jim podobných skupin se není třeba dohadovat a jejich celkový postup na "většině" akcí je v souladu se zákonem. Lidé jsou bohužel tak jednoduší, že uvěří raději kdejakému žbleptu proklamovaného a propagovaného "objektivními" (to slovo nemám rád) médii a politiky k tomu. Zákrok proti Jacques resp. dění po něm bylo klasickou ukázku toho, jak se nemá a nesmí politika zatahovat do policie. Pokud se policisté v naší zemi budou s obavou dívat, proti komu mají, nebo by měli zakročit a budou zvýhodňovat protekční jednotlivce, tak balím kufry i já.

23 Eva Eva | E-mail | 26. června 2008 v 15:00 | Reagovat

!!!!!!!!!!!!!!!! Věřte... po dlouhé době můžu jen ztěží vydechnout, prostě mi najednou chybí slova...!!! Článek dokonalý, sloh perfektní, vzácně rozumný pohled, věcné, logické, nestranné,  prostě... úžasné, to se opravdu běžně nevidí... Není k tomu co dodat, vše bylo řečeno. Autor má můj veškerý obdiv...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 JUDr.Jaroslav Janeček-advokát T.Čermáka JUDr.Jaroslav Janeček-advokát T.Čermáka | E-mail | Web | 7. října 2008 v 12:32 | Reagovat

Vážený pane,

velice si Vás vážím, za Váš otevřerný  podložený důkazy názor.

Je očividné, že vnitro nemůže cpát policisty kteří přepadnou benzínovou pumpu do stejného pytle jako případ T.Čermáka.Je vidět že ministr neví co dělá a že je nekompetentní!

Volme lidi, kteří to chtějí radikálně změnit!

JUDr. J.Janeček , kandidát do senátu ČR, obhájce T. Čermáka

25 Santer Santer | 10. října 2009 v 14:39 | Reagovat

Krásně a objektivně napsáno,moc benga nemusím ale kdo nedodržuje zákon musí počítat s tím že bude bit at je to kdokoliv!!

26 krysodlak krysodlak | 15. prosince 2010 v 9:06 | Reagovat

Ta kriminálnice Jaj-Jau se zase cpe do vládní funkce - tentokrát po Kocábovi! Nemohla by se jí konečně přihodit nějaká ošklivá nešťastná náhoda? Třeba jí upadnout na hlavu tramvaj od Siemense?

27 converged converged | Web | 15. ledna 2016 v 15:46 | Reagovat

rychlá pujcka online velké hamry 8-O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama