Pistole Alfa-Proj.

20. ledna 2008 v 11:36 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
Série ALFA

Přestože velkorážní pistole brněnské firmy Alfa-Proj. existují na našem trhu již několik let, informací o nich je v odborném tisku i mezi střeleckou veřejností poskrovnu. Uvítal jsem tedy před loňskými Vánoci možnost si dvě z nich vyzkoušet v praxi.
Výrobce inzeruje ucelenou modelovou řadu velkorážních samonabíjecích pistolí ve dvou velikostech (Alfa Combat - plnorozměrová služební zbraň, a Alfa Defender - pistole kategorie "compact") a ve třech rážích: 9mm Luger, .40 S&W a .45 ACP. Fyzicky jsem se setkal jenom se zbraněmi ráže 9mm a .45. K vyzkoušení jsme měli k dispozici pistole obou velikostí, ale pouze v ráži 9mm Luger.

Alfa Combat 9x19

Alfa Defender 9x19
Konstrukce

Pistole Alfa jsou na první pohled odvozeny od konstrukce CZ 75. Není divu, uherskobrodská pětasedmdesátka patří mezi nejúspěšnější a nejkopírovanější poválečné pistole. Protože popisovat konstrukci a funkční principy CZ 75 je v Čechách nošením dříví do lesa, soustředím se na odlišnosti obou zbraní.

CZ 75
Nejmarkantnějším rozdílem je plastový rám Alfy. Už při zběžném pohledu nezapře příbuznost s pistolemi italské firmy Tanfoglio, uznávaného producenta služebních a sportovních pistolí na konstrukční bázi CZ 75. Alfa-Proj. se tím ostatně ani netají. Výroba plastových rámů pistolí je co do přípravy technicky i finančně náročná, její technologické zvládnutí trvá dlouho a koneckonců - proč vymýšlet vymyšlené. Nákup komponent u subdodavatelů není ve zbrojní výrobě nic výjimečného, již v polovině 19. století se v londýnské zbrojovce montovaly revolvery Colt Navy ze součástí, vyrobených v USA.
V rámu z odolného polymeru, zpevněného skelnými vlákny, jsou vsazeny dva ocelové kontejnery. Přední z nich nese mechanismus spouště a střelecké pohotovosti a slouží zároveň jako doraz zpětnorázového celku. V zadním je uložen bicí mechanismus, pojistné ústrojí a bicí pružina. Oba kontejnery jsou v rámu zajištěny příčnými kolíky typu "roll-pin" a zároveň čepy mechanismů - u předního je to čep spouště a střelecké pohotovosti, u zadního hřídel pojistky. V kontejnerech jsou zároveň vytvořeny vodicí drážky závěru. Závěr tedy není veden v plastovém rámu (jako např. u CZ 100/110), nýbrž v ocelových kontejnerech, což dává předpoklad vyšší životnosti.
Dalším rozdílem oproti předloze je konstrukce pojistky. Zatímco manuální pojistka pistolí řady CZ 75 umožňuje zajištění pouze při napnutém bicím mechanismu, pojistku Alfy lze zajistit v jakékoli poloze kohoutu. Jaký to má půvab, netuším. Osobně jsem názoru, že "nejlepší pojistka je žádná". Pistole není pojišťovna, pistole je na střílení. Pojistné ústrojí pistole Alfa neblokuje při zajištění pohyb závěru, takže pokud je kohout v napnuté poloze, je možné nabíjet a vybíjet zajištěnou zbraň, což by možná vyhovovalo vojákům. Na druhou stranu, pistoli lze zajistit i s kohoutem v klidové nebo pojistné poloze, a pokud je střelec sklerotik, ale fyzicky zdatný, může při nabíjení prudkým škubnutím za závěr poškodit zajištěný bicí mechanismus a zbraň tak vyřadit z činnosti.
Brněnská pistole má také jinak vyřešené odpružení spoušťového táhla a záchytu zásobníku. Zatímco u CZ jsou použity jednoduché drátové pružiny, které mají po čase výraznou tendenci podléhat únavě (byl jsem v roce 1995 svědkem události, kdy se můj kolega dostal vinou této vady do velice ošemetné situace - při tasení pistole proti skupině agresivních útočníků mu vypadl zásobník a se žbluňknutím zmizel v kaluži vody), Alfa má obě zmíněné součástky odpruženy pomocí pružin vinutých. Znamená to sice větší počet součástí, ale zároveň vyšší spolehlivost mechanismu.
Poslední důležitější rozdíl oproti uherskobrodské předloze je konstrukce vodítka předsuvné pružiny. Místo krátkého vodítka pistolí CZ je použita mnohem delší vodicí tyčka, procházející vpředu otvorem v čele závěru. Její povrch je pravděpodobně tvrdě chromován.
Pistole Alfa jsou vybaveny automatickou blokovou pojistkou úderníku. Její chod je opačný než u CZ 75B, pojistka je tedy při doběhu závěru do přední úvrati vytlačena vzhůru a tím je znemožněn dopředný pohyb úderníku až do okamžiku, kdy je spoušť plně stisknuta. Teprve v poslední fázi spouštění poklesne výstupek záchytu kohoutu, uvolní místo svislému posuvnému bloku pojistky a umožní tak odblokování úderníku. Výhodou tohoto řešení je jeho jednoduchost oproti tzv. pozitivní úderníkové pojistce u CZ 75B: není třeba přidávat další součásti do spoušťového a bicího mechanismu (konkrétně ovládací člen úderníkové pojistky), a úderník může být v závěru zajištěn jednoduchou opěrnou destičkou namísto pružného "roll-pin" čepu. Jeho vyjímání při čištění nebo výměně je tedy snazší a nevyžaduje použití nářadí. Vytahovač je výkyvného typu, odpružený vinutou pružinou uloženou šikmo v závěru.

Zpracování

První dojem z pistolí brněnské zbrojovky byl pozitivní. Zpracování hlavní je čisté, precizní a důkladné, vývrt zrcadlově lesklý. Závěr je podle všeho třískově obráběn z výkovku, drobné součásti s výjimkou pružin, úderníku a vytahovače jsou buď vysekávané z plechu, nebo spékané ve formě práškovou metalurgií. Všechny součásti mají kvalitně provedenou povrchovou úpravu černěním. Zásobník je dvouřadý s jednořadým vyústěním, vyrobený z ocelového plechu s leskle černěným povrchem a polymerovou botkou, tvořící spodní část rukojeti. Ačkoliv je signován logem firmy Tanfoglio (písmenem T v trojúhelníku se zaoblenými rohy), celkové provedení a některé detaily zpracování vyvolávají dojem, že skutečným výrobcem je firma Mec-Gar, specializovaný subdodavatel zásobníků ke všem možným typům ručních zbraní. Na pravé straně pláště je označen ráží (9mm). Vývodky zásobníku jsou paralelního typu.
Polymerový rám je rovněž solidně zpracován, kromě téměř neznatelné spáry v dělící rovině formy a několika malých kroužků po pečlivě oddělených vtocích nenese žádné nežádoucí technologické stopy. Uložení hlavně v závěru je bez podélných vůlí, právě tak jako vsazení ocelových kontejnerů v rámu. Závěr sice vykazuje mírné vůle ve vodicích drážkách, ty ale u zbraní s tímto systémem uzamčení nemají vliv na přesnost. Naopak, mechanismus s výraznějšími vůlemi zpětnorázového celku je odolnější vůči znečištění prachem a povýstřelovými zplodinami. Základní rozborka je zcela shodná s pistolemi řady CZ 75.

Alfa Combat rozebraná k čištění

Značení

Výrobky Alfa-Proj. jsou značeny následovně: Na levé straně závěru se nachází modelový popis (ALFA COMBAT / DEFENDER), provedený sice úhledně, leč poněkud nenápadně, nejspíše strojním vyjiskřením (technologie používaná k číslování karoserií automobilů). Hned za ním je gravírované výrobní číslo, zvýrazněné stříbrolesklou barvou. To je ostatně vyvedeno i na kovové destičce, zalité do plastového rámu pod páčkou manuální pojistky. Kutily na hranici zákona, kterým právě teď zazářily oči, však musím zklamat. Odstranění této destičky není možné bez masivní destrukce rámu, která by vedla k úplnému zničení pistole. Za výrobním číslem se nachází zkušební značka s vročením tormentační zkoušky. Zcela dole na rukojeti, nad botkou zásobníku, je malý ovál s popiskem BRNO ALFA.
Pravá strana závěru nese označení ráže (9x19). Ve výhozním okénku je při uzavřeném závěru viditelné výrobní číslo hlavně spolu s otiskem raznice státní zkušebny. Na rámu pod vyhazovačem se skví v oválném rámečku typické "americké" varování: READ WARNINGS BEFORE USING GUNS, a pod ním další, menší ovál s označením země původu (CZECH REPUBLIC). Na spodní části rukojeti je shodný popisek jako na opačné straně: BRNO ALFA.

Obsluha a střelba

Musím se přiznat, že pistole Alfa mne doslova uchvátily svou ergonomií. Mám poměrně velké ruce a držení uherskobrodské CZ 75 pro mne nepředstavuje žádný problém. Naopak, padne mi do ruky jako ulitá. Ale u brněnské Alfy byl dojem ještě lepší. Zbraň má navzdory velkokapacitnímu zásobníku poměrně štíhlou, elegantní rukojeť s výrazným hřbetem a plochými boky, která skvěle vyplňuje ruku a poskytuje pocit jistoty úchopu. Ten je navíc umocněn výraznou ostruhou rámu, promyšleně provedeným, funkčním zdrsněním všech úchopových ploch a výstupkem na předním hřbetu rukojeti, na nějž plynule navazuje plastová botka zásobníku. Lučík je dostatečně prostorný i pro střelbu v kožených rukavicích. Postrádá sice zdrsnění přední hrany, ale od výcviku střelby s ukazovákem slabé ruky položeným zpředu na lučík spouště se ve většině zemí již ustupuje. Celkově navzdory svým souměrným a ladným tvarům působí pistole Alfa mohutným dojmem. Snad je to dáno výraznějšími hranami oproti CZ 75, možná k tomu přispívá fakt, že závěr Alfy je v přední části zúžen mnohem méně než u CZ. V každém případě, po důkladném srovnání pistolí Alfa Combat a CZ 75B jsem byl poměrně překvapen, že se od sebe rozměrově nijak markantně neliší. V porovnání s Alfou dělá CZ 75 z pohledu střelce dojem útlé, štíhlé pistolky. Ostré, nezaoblené hrany čela závěru Alfy však zdaleka nepředstavují ideální řešení - při dotyku jsou nepříjemné a nejspíše budou rozdírat vnitřek pouzdra.
Konstatoval jsem, že ačkoliv jsou oba modely brněnských pistolí (vyjma rozměrů rámu, hlavně a závěru) prakticky shodné, většina dílů mechanismu je zaměnitelná a obě zbraně (Combat i Defender) jsou po stránce ergonomie velmi dobře propracované, větší Combat se mi držel lépe. Postrádal sice opěrku pro palec střílející ruky, která u Defenderu byla, ale kratší rukojeť Defenderu mne nutila poněkud více smáčkout a "poskládat" prsty na předním hřbetu. Vešly se tam sice všechny, ale uchopení pistole nebylo tak rychlé, pohodlné a pohotové jako u její větší sestry. Dlužno ovšem poznamenat, že stejný rozdíl jsem zaznamenal už před lety u pistolí CZ 75 a CZ 75 Compact z uherskobrodské produkce.

Naplnění zásobníků dalo více práce, než jsem očekával. Výrobce sice inzeruje kapacitu 16 nábojů u Combatu a 13 u Defenderu, a skutečně se tam vejdou, ale zejména poslední dva náboje jdou již dosti ztuha a je třeba za to pořádně vzít. Dáma s křehčími prstíky a menším fyzickým potenciálem by možná měla smůlu.
Totéž do jisté míry platí o ruční manipulaci se závěrem. Jeho chod je sice hladký (podotýkám, že obě pistole byly již zaběhnuté), ale předsuvná a bicí pružina kladou slušný odpor a nízká konstrukční výška závěru nad hranou rámu znamená omezený prostor k uchopení rukou. Poněkud jej kompenzují povedené hmatníky se širokými drážkami, které kupodivu nekloužou ani v ruce mastné od oleje.
Spodní část zásobníkové šachty je rozšířená a zavádění zásobníku tudíž pohodlné a snadné. Po stisknutí tlačítka záchytu zásobník hladce vyjíždí (prázdný i plný), střelci kteří si neradi otloukají zásobníky o zem tudíž musí "chytat". Botka zásobníku je nepatrně širší než spodek rukojeti. Na první pohled to není patrné, ale tento detail umožňuje, aby se střelec krátkým potažením za botku přesvědčil, zda je zásobník správně doražen a zachycen.

Spoušťový jazýček je hladký, výrazně zakřivený. Samotný chod spouště se vyznačuje třístupňovým narůstajícím odporem ve dvojčinném režimu, zatímco v režimu SA je odpor spouště plynulý až do vypuštění. Funkční plochy kohoutu, táhla a záchytu by zasloužily více péče, při pozorném spouštění bylo cítit zřetelné, třebaže nijak zásadní, drhnutí. Ale mám-li být upřímný, chod spouště porovnávané CZ 75B (rok výroby 1994, cca. 12 000 ran) měl k ideálu také dost daleko.
Mířidla jsou tvořena hranolovou muškou, vyfrézovanou z materiálu závěru, a otevřeným hledím s pravoúhlým zářezem, vsazeným do rybinové drážky. Změna nastavení je tedy možná (posunem hledí) pouze v horizontální rovině, při úpravě výškového nástřelu přijde ke slovu pilník. Zvýraznění záměrného obrazce je provedeno třemi bílými body, dvěma na hledí a jedním na zadní ploše mušky. Osobně bych uvítal o nějakou tu desetinku milimetru širší zářez hledí, "světla" po stranách mušky jsou poměrně úzká a vhodná spíše pro stacionární, mířenou střelbu než pro dynamické disciplíny - včetně bojového použití. Stříleli jsme na vzdálenost 15 metrů, průměrná pětiranná nástřelka se u modelu Combat pohybovala okolo 60mm, s použitím kratšího Defenderu se průměr kružnice pochopitelně mírně zvětšil - asi na 75-80 mm. Lepší střelec by ale zřejmě dokázal více. Obě Alfy střílely zřetelně asi 6-7 cm nad záměrný bod. Bylo použito střelivo Sellier&Bellot POLICE, s poloplášťovou střelou o hmotnosti 100 grs. (6,5 g) tvaru komolého kuželu. Každá pistole spolykala bez protestů a se zjevnou chutí po 100 nábojích. Na závěr jsem vyzkoušel funkci Alfy Combat zhruba třicítkou postarších nábojů firmy Norinco - klasické ogivální celopláště s osmigramovou střelou. Náboje byly suché, poněkud odřené a "ocvakané" vícenásobným plněním do zásobníků. Zajímala mne spolehlivost při střelbě opotřebovanou municí podobnou té, jaká se běžně najde snad na všech policejních služebnách. Opět žádný problém. Jen střední bod zásahu se posunul poněkud dolů a rozptyl byl mírně větší. Vypálené nábojnice vyhazují pistole Alfa bez obtíží a poměrně razantně.

Tanfoglio FORCE 99 - podobnost čistě náhodná...?

Závěrem

Pistole vyráběné Alfa-Proj. si nehrají na luxusní zbraně. Jsou vyráběny s ohledem na ekonomičnost a efektivitu výroby, což se však nijak zásadně neprojevuje na jejich kvalitě. Pro řadu uživatelů mohou být zajímavé i vzhledem ke své ceně, která se pohybuje okolo 11 - 12 000 Kč u nových zbraní a cca. 7500 - 9000 Kč u komisních. Taková pořizovací cena snese srovnání s cenami čínských pistolí Norinco - Alfy ale představují podle mne nejméně o třídu vyšší kvalitu. Nezapírají sice blízkou příbuznost s CZ 75, ale nejde rozhodně o bezduché kopie, a jejich zpracování je zcela "nečínské". Norinca jsou kromě toho nechvalně proslulá obtížemi při obstarávání originálních náhradních součástek.
Vzhledem k pohodlnějšímu držení se mi íce zamlouvá větší model Combat (který jsem se nakonec rozhodl zakoupit), ale kompaktní Defender zase představuje lepší volbu pro skryté nošení. Nejsem sportovní střelec a netroufám si hodnotit použitelnost pistolí Alfa pro tyto účely, ale domnívám se, že jako služební či obranné zbraně jsou zcela vyhovující. Pokud někdo shání pistoli pro obranu nebo jako spolehlivé "pracovní nářadí", přičemž nechce či nemůže investovat desetitisíce korun do nákupu zbraně renomované značky, nebo prostě upřednostňuje moderní polymerové rámy, pravděpodobně neudělá velkou chybu, když sáhne po některém typu pistole Alfa. Celoocelové výrobky CZ Uherský Brod jsou sice skutečným fenoménem co do kvality a životnosti, ale ani ony nejsou bez chyby. A na tuzemské zboží se mi zdají poslední dobou poněkud předražené.

Martin Hessler


Technická data (podle údajů výrobce)

Alfa Combat / Defender

Délka: 210mm / 190mm
Délka hlavně: 113mm / 93mm
Výška: 145mm / 135mm
Šířka: 35mm / 35mm
Hmotnost: 850g / 750g (s prázdným zásobníkem)
Kapacita zásobníku: 16 / 13 (platí pro ráži 9 Luger)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 orwell orwell | 24. ledna 2008 v 4:32 | Reagovat

Tenhle článek by slušel Střelecké revui. Perfektně napsáno, děkuji. Mám jedinou poznámku. Už asi 5 let vlastním pistoli čínské provenience. Jedná se o kopii Sig-Sauer (und Sohn) P 226. Ujišťuji Tě, že nemá nic společného se zoufalstvím starých klonů Colt M 1911/A1 a podobných hrůz. Perfektní zpracování nejen funkčních ploch, bez jakékoli stopy po třískovém obrábění, všechny díly záměnné jak s originálem (cca 35.000.-), tak s klonem od Llamy (cca 25.000.-). Jako bonus tvrdochrom v hlavni, což nemá ani originál. Finální cena 11.200.- Jediný problém-naprosto příšerné plastové střenky s téměř neviditelnou rybinou, které klouzaly i v naprosto suché ruce, což mne donutilo si na místě dokoupit anatomické pryžové střenky Hogue za 1.200.-. Čistě z pudu sebezáchovy. Zbraň samotná, ač jsem a priori skeptický k čemukoli, co pochází z Číny, nemá žádnou chybu.

2 M.H. - Admin M.H. - Admin | 24. ledna 2008 v 8:28 | Reagovat

To "orwell": Ano, znám... Pěkná věcička. Také bych o ní chtěl časem něco napsat, ale čekám až bude šance si ji pořádně vyzkoušet. Párkrát jsem střílel z těchhle zbraní, z velké NP-226 i z kompaktu (NP-228), a jsou opravdu dobré. Možná také proto, že neslouží jen jako levné exportní zboží, ale (minimálně v případě NP-226) jde o služební model čínské státní policie a speciálních jednotek. Uvažoval jsem o ní jeden čas, ale SIG-y mi moc nesedí z uživatelského hlediska. Je to věc čistě subjektvní.

3 jarda jarda | E-mail | 16. dubna 2008 v 22:51 | Reagovat

budete zde také jednou psát o desert eagle 357 magnum? a jeji silnejsi sestre? desert eagla 457?

4 Vito Vito | E-mail | 7. března 2012 v 19:44 | Reagovat

napiš temi prosím jak se mám stát mafianem.
Vito

5 erridge erridge | Web | 17. června 2015 v 18:58 | Reagovat

Крута noční stolek :-|

6 online online | E-mail | Web | 15. prosince 2015 v 6:38 | Reagovat

Hello!

7 Yuri Yuri | E-mail | 26. března 2016 v 7:28 | Reagovat

Koupil jsem Alfa Combat a vřele doporučuji všem.Zbraň je neuvěřitelně přesná a střelba je klidnější,než z Glock i Heckler Koch.Článek je skvělý a ani v nejmenším nepřehání.Díky za parádní počtení.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama