Občan ozbrojený - část 1.

11. října 2007 v 12:34 | Martin Hessler |  O ZBRANÍCH A LIDECH
MOTTO: Je lépe mít zbraň a nepotřebovat ji, než potřebovat zbraň a nemít ji.
/Střelecká revue/
O civilních zbraních v soukromém držení se doslýchá veřejnost relativně často. Bohužel ponejvíce v negativních souvislostech, což ovšem pohříchu není vinou naší střelecké veřejnosti, nýbrž v první řadě bulvárních médií a politiků, jimž legálně držené zbraně slouží jako vděčné téma pro skandální, lživá a zavádějící tvrzení, popřípadě coby vděčné téma při honbě za "politickými body".
Zde je třeba také vidět kořeny všeobecné démonizace zbraně coby symbolu smrti, násilí, zločinu a hrůzy. Je až s podivem, kolik lidí bez hlubší znalosti problematiky nebo alespoň důkladnějšího zamyšlení přijalo za svou jednoduchou, leč smysl nedávající rovnici "Kdo má zbraň, je zločinec - nebo alespoň zakomplexované, násilnické individuum ducha mdlého". A pokud se jim snažíte vysvětlit, že zdaleka ne každý majitel pušky, pistole či revolveru je mafián, lupič, případně bestiální vrah, mávnou rukou a odbudou vás prohlášením, že slušný člověk přece ve 21. století nic takového nepotřebuje. Myslivce a správce honiteb nevyjímaje, ti jsou pro ně jen další odrůdou duševních chudáků, ukájejících se vražděním zvířat! Takovéto jednoduché, ale nelogické uvažování je ovšem živnou půdou pro politický populismus a snahy státních úředníků přiřknout legálně drženým zbraním nálepku kriminogenního faktoru, tedy problému jenž je nutno radikálně řešit drastickými zákazy a důsledným pronásledováním. Jak napsal svého času Miloš Zeman: "Každý problém má alespoň jedno jednoduché, leč nesprávné řešení". Pokusme se podívat na problematiku civilních zbraní zblízka, předložit si sami nejobvyklejší argumenty jejich odpůrců a sami si na ně odpovědět.
Argument 1.
Zbraně jsou špatné, protože zabíjejí
(Otázka autora: Jestli zbraně zabíjejí, kam tedy ta moje schovává mrtvoly?)
Zásadní omyl. Zbraně nezabíjejí, zabíjí člověk. Žádná zbraň na světě ještě nikoho sama o sobě nezabila. Prvotním a základním je zde úmysl zabít, a ten žádná zbraň nevygeneruje. Mezi tichou představou, jak by se asi tvářil váš neoblíbený soused (který vám chodí třebas v noci močit na rohožku), kdybyste na něj vybafli s revolverem v ruce, a prostřílenou krvácející mrtvolou je veliký rozdíl. Jen mizivé procento lidí, kteří nesnášejí svého souseda, by bylo reálně schopno něco podobného udělat. Vystřelit na člověka totiž není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Průměrný středoevropan, potomek lidí po generace vychovávaných v úctě k lidskému životu, dokáže většinou něco takového buď ve stavu nepříčetnosti, nebo ve stavu silného stresu - kupříkladu strachu o svůj život. Je dokonce zdokumentována řada případů, kdy ozbrojení obránci v situaci, kdy byli sami bezprostředně ohroženi, nedokázali v důsledku morálních zábran včas vystřelit na útočníka a raději se stali obětmi, než by se smířili s faktem, že možná někoho zabijí. Tak hluboce je v postkřesťanské Evropě zakořeněna představa lidského života coby absolutní, s ničím nepoměřitelné a za jakýchkoli okolností nedotknutelné hodnoty. Pokud se však přece jen někdo skálopevně rozhodne někoho zabít, prostý zákaz držení zbraní mu v tom nedokáže zabránit. Buď si opatří zbraň ilegálně, nebo se chopí tyče, nože, sekery, kamene... Statisticky nejčastější zbraní v případech vražd, kdy oběť i pachatel sdíleli před vraždou společnou domácnost (kriminalisté jim říkají s notnou dávkou černého humoru "domácí zabijačky"), je - kuchyňský nůž. Uvažuje snad někdo o plošném zákazu vlastnictví kuchyňských nožů, a podepírá svůj nesmyslný návrh argumentem, že uvedené násilné trestné činy takovým opatřením vymizí?
Shrnuto: Zbraň nezabíjí. Kdo zabíjí své bližní jsou lidé, a činí tak s úspěchem už od dob, kdy ještě neuměli ani říci "BUM-BUM", natož aby dokázali vyrobit pušku.
Argument 2.
Zbraně v soukromých rukou slouží zločincům
(Otázka autora: Jak to, že mne ještě nezavřeli? Vždyť mi zbraň slouží spolehlivě už řádku let!)
Ano, tato souvislost skutečně existuje. Zločinci, ať už příležitostní, nebo profesionálové, se takřka v každé době snažili ozbrojit. Jenomže... Málokdy se takový nájemný vrah, lupič nebo gangster dostaví k přepážce na oddělení Služby správních činností OŘ PČR a žádá o vydání zbrojního průkazu. Jednak ze zcela pochopitelných důvodů vůbec nestojí o to, aby policie věděla, že nějakou zbraň má, jednak ví, že se jí hned po činu bude muset zbavit, což by následně úřadům obtížně vysvětloval. Člověk připravující se spáchat zločin, a opatřující si za daným účelem palnou zbraň, se tudíž obrátí na některého z nelegálních překupníků a obstará si uvedenou komoditu tajně, rychleji, snáze a zpravidla i levněji než v obchodě. S nějakým zákonem předepsaným postupem si hlavu neláme. Proč také? Samou podstatou přípravy zločinu je přece neúcta k zákonu a odmítání jej respektovat. Koupit zbraň na černém trhu není v ČR vůbec nic těžkého, zejména když znáte ty správné lidi. A nemyslete si, že se tu bavíme o nějakých rezavých relikviích "po Němcích". Chyba lávky. Řeč je o moderních, spolehlivých, výkonných zbraních z výzbroje východo- i západoevropských armád. Časy, kdy zlaté české ručičky opravovaly někde v kůlně nebo v garáži prastarou mannlicherovku, co si přinesl děda z italské fronty, jsou nenávratně pryč. Chystáte-li se vstoupit na dráhu zločinu a jste-li přesvědčeni, že bez pistole, samopalu, granátu nebo pro mě za mě třebas odstřelovačské pušky to nepůjde, žádný problém. Je to jen otázka peněz.
Shrnuto: Zločinci zbraně mají a vždycky mít budou. Jakýkoli zákaz či omezení se jich v tomto ohledu nedotkne, neboť si své zbraně opatřují ilegálně a úřady nad nimi nemají žádnou kontrolu. Případné legislativní odzbrojení tudíž postihne jen ty, kdo respektují zákon a na trestnou činnost nepomýšlejí.
Argument 3.
Zbraně patří do rukou policii, ta má občany chránit
(Otázka autora: Tak proč to, u všech všudy, nedělá?)
Názor rozšířený především mezi policisty. Policisté jsou vůbec zvláštní lidé, velice hákliví na svá zákonná oprávnění a společenská privilegia. Těm českým je pak z velké části vlastní nepřehlédnutelný pocit elitářství a výjimečnosti. Mnoho z nich má tendenci považovat ostatní občany za nesvéprávné stádo, jemuž nesmí být dovoleno běhat bez honáka a karabáče. Jaképak zbraně občanům? Beztak by s nimi jen napáchali nějakou neplechu. My jsme policie, my jsme ozbrojený sbor. My víme nejlépe, co je pro lidi dobré a co ne, to by tak scházelo, aby se občané začali bránit násilí sami! Ještě by mohli nabýt sebevědomí a s ním souvisejícího dojmu, že nás už nemusejí poslouchat! Nestojíme o žádné civilisty s revolvery na zadcích...
Podobné uvažování samozřejmě má reálný základ jen zčásti. Sebevědomí občanů skutečně roste úměrně s rozsahem jejich občanských práv a svobod. A právo držet a nosit zbraň by mělo být v demokratické společnosti samozřejmostí, nikoliv výsadou poměrně úzké privilegované skupiny. Minulý režim kladl obrovský důraz na brannou přípravu obyvatel, ať již prostřednictvím prezenční vojenské služby, Svazarmu, Pionýrské organizace nebo různých sportovních či zájmových svazů. Paradoxně se ale bál svěřit občanům zbraně do rukou. Prakticky každý dospělý muž uměl střílet z vojenské pušky, ale vystřelit si mohl maximálně na pouti, z roztřesené vzduchovky na papírové růže. O něco lépe na tom byli svazarmovci, sportovní střelci a myslivci, ale ani ti nemohli použít zbraň k obraně své země, natož při pokusu chránit sebe nebo své bližní. Policejní složky (Sbor národní bezpečnosti) však v prostředí uzavřených hranic a tvrdého politického režimu alespoň jakž takž zvládaly boj s násilnou trestnou činností. Dnes je podobný stav pochopitelně pustou iluzí. Ostatně, neidealizujme si příliš léta socialistická. Různou pochybnou sebrankou se Václavské náměstí i jiné destinace hemžily již v 70. a 80. letech, a SNB v boji s veksláky, výrobci drog a všelijakými jinými, trestnou činností se zabývajícími individui postupně zaostával čím dál více. A koneckonců, ani tvrdý socialistický "pořádek" nedokázal podsvětí odzbrojit. Zbraně nejrůznějších typů, od pozůstatků 2. světové války, přes pestrou paletu civilních modelů pistolí a revolverů, nejrůznější pokoutní výrobky (někdy vysloveně amatérské, jindy na zcela profesionální úrovni) až k pistolím a samopalům odcizeným ze zbrojních skladů armády a Lidových milicí, se vynořovaly na světlo zcela pravidelně a nepřetržitě od roku 1948 až do počátku devadesátých let.
V dnešní době se sice policie snaží držet se zločinem krok, ale ve valné většině případů jí připadne pouze role dokumentační - tedy zjistit, popsat a zaznamenat následky trestného činu. A pokusit se (s větším či menším, ale spíše menším) úspěchem vypátrat a usvědčit pachatele. Policisté nemohou být všude, a jak sami rádi zdůrazňují, ochrana majetku občanů je především věcí občanů samotných. To vám řeknou na kterémkoli policejním oddělení, když se jich zeptáte, cože vlastně dělali, když vám tamhle na náměstí někdo vykrádal byt. Dobrá. Ochrana majetku... A jak je to se zdravím a životem? Loupežné přepadení nebo znásilnění už není věcí občana samotného? A čí tedy? Vybafne-li na vás za bílého dne někde na předměstí pochybné individuum s nožem v ruce a zahuláká "Daváj děňgy, i tělefón tóže !!!", máte mu snad v představách policie vydat svou peněženku i mobil, tiše doufat, že vás tím nožem nepodřízne, a spolehnout se na policii, že vám váš majetek vypátrá? Také se smějete takové naivitě?
Před pár lety jsem se na pražské Královské cestě zastal jakési mladé holandské turistky a hlasitě okřikl snědou ženu středního věku, která se jí nepozorovaně hrabala v batůžku. Ruku sice z útrob zavazadla okamžitě vytáhla, ale kde se vzalo, tu se vzalo asi šest nebo sedm jejích společníků, něco na mne křičeli jeden přes druhého, zběsile hrozili rukama a považovali za nutné mi ukazovat své vyhazovací nože. Také mne před něčím varovali, i když jsem dobře nerozuměl před čím. Ale asi to bylo velké nebezpečí, když tak hlasitě volali, abych "...vypadnul a dal si bacha". Nakonec jsem považoval za rozumnější vycouvat s namířenou pistolí v pravé a s Holanďankou v levé ruce. Za celou tu dobu se na dohled neukázal ani jeden policista, ačkoliv prostor je střežen městským kamerovým systémem, a nikdo z desítek kolemjdoucích mi také na pomoc nepospíchal. Zato jsem si vyslechl rozhořčenou poznámku: "Podívejte se na něj, na nácka...! Snad byste nechtěl střílet na lidi!". Zbraň v ruce a krátký sestřih vlasů zřejmě oné paní vnukly myšlenku, že se patrně hodlám dopustit nějaké genocidy. Měl jsem chuť jí odpovědět, že střílet bych sice nechtěl, ale možná k tomu budu nucen, jenže na konverzaci právě v tu chvíli nebyl čas.
Shrnuto: Policie za současného stavu věcí není (v drtivé většině případů) schopna ochránit občany, jejich životy, zdraví a majetek před zločinci. A na obzoru se ani nerýsuje žádná perspektiva, že by tomu tak v budoucnu mohlo být. Jakékoli odzbrojení občanů tudíž prospěje pouze a jedině zločincům.
pokračování ZDE
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 vojtech pasovsky vojtech pasovsky | Web | 27. října 2007 v 20:14 | Reagovat

Clanek je trefny... zejmena to ze zbran je jen prostredek a cinitel zabiti je clovek...a to prehnane tvrzeni ze pistole je zbran a ze pistoli se jen zabiji je take daleko od pravdy, vzdyt rozhlednete se kolem sebe a v okruhu deseti metru zkuste najit neco cim by se dal clovek zabit...ted bych rad pripomenul prislovi: kdo chce psa bit hul si vzdycky najde... a jinak, dnes kdyz jdu po ulici tak si nekdy rikam uz abych mel zbrojak, zvlaste kdyz mijim skupinu ne zrovna dobre smyslejicich spoluobcanu...

2 Marty05 Marty05 | 13. listopadu 2007 v 1:50 | Reagovat

Zbrań není vrah ale člověk tak si ty keci nech!!!

3 vojtech pasovsky vojtech pasovsky | Web | 20. listopadu 2007 v 14:38 | Reagovat

for marty05, nevim zda-li vas komentar je urcen mne... jestli ano, nechapu vas...jestli ne, taky vas asi nechapu, protoze tu neni nikdo ke komu by pasovala vase reakce...

4 S474N S474N | Web | 21. května 2008 v 20:41 | Reagovat

Častokrát můžeme číst nebo slyšet o tom, jak "zbraně zabíjejí", "zbraně způsobují násilí" a další podobná hesla. Využijme sílu Internetu a hlídejme zbraň společně!

http://zbrane-zabiji.mujglock.com/

5 Občan ČR Občan ČR | 27. dubna 2012 v 13:42 | Reagovat

Zbraně má mít jen policie a armáda, ne samozvaní amatéři. Jsem pro naprostý zákaz VŠECH zbraní mimo ozbrojené složky. Místo ozbrojování civilních občanů, kteří se zbraněmi stejně neumí zacházet(kde by se to měli jako naučit?), by se měl zvýšit počet policistů.

6 Jana Jana | E-mail | Web | 26. června 2014 v 11:16 | Reagovat

Pokud máte pocit, že se všechno otočilo proti vám, jste v právu a bojíte se ozvat. Mně pomohla má advokátka http://www.advokathershey.cz/

7 Eric Eric | Web | 18. června 2015 v 21:21 | Reagovat

půjčka na účet ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama