Radaroviny

3. července 2007 v 20:00 | Martin Hessler |  SVĚT KOLEM NÁS
Americká radarová základna u nás?
Vláda USA požádala loňského roku o možnost umístění základny vojenského vyhledávacího radaru včasné výstrahy na našem území. Rozhovory o této možnosti zahájil ještě kabinet pod taktovkou Jiřího Paroubka, ale mediálně přetřásanou se celá záležitost stala až po opadnutí vzrušení z těsně vyrovnaných parlamentních voleb.
Nová, pravicová vláda s těsnou podporou v parlamentu se postavila k americké žádosti v zásadě kladně a nijak se netajila ochotou vyhovět. Ovšem... Jak se dalo očekávat, levicová (nyní) opozice, tvořená sociálními demokraty a komunisty rázem otočila o 180 stupňů a spustila farizejský křik. Mezi nejčastěji slýchanými výroky byly poněkud brožurkové fráze o americké rozpínavosti a imperialismu, o snaze přenést válku na cizí území (oni k nám Američané přenášejí nějakou válku?), o škodlivosti radaru pro lidské zdraví a o zbytečném poskytování cílů teroristům. Korunu všemu nasadil rezolutně odmítavý postoj Moskvy a víceméně nepokryté výhrůžky vojenskou silou, bude-li základna umístěna na území ČR.
Spolu s nedostatkem seriózních informací ohledně základny a systému, který by měla skrývat, a s obvyklou snahou českých masmédií o výrobu senzací to vše vedlo k rozsáhlé dezinformaci a hysterizaci široké veřejnosti. Je s podivem kolik lidí prostě uvěřilo opozici a vůbec se nenamáhalo obstarat si nějaké bližší údaje - nebo se alespoň logicky zamyslet.
Jak se věci mají
Pokusme se tedy probrat jeden argument proti základně po druhém a popřemýšlet o jejich reálném základu:
1. Nejdřív nás okupovali Rusové, teď to zkoušejí Američané....
O něčem podobném nemůže být ani řeč. Vláda USA nás slušně žádá, jestli přijmeme na své svrchované území jejich vojenské zařízení a lidi nutné k jeho obsluze, údržbě a ostraze. Jednání jsou vedena rovnocennými partnery a bez jakéhokoli ozbrojeného nátlaku. V případě odmítnutí nehrozí ani represálie, ani válka s USA. Američtí vojenští specialisté nebudou a nemohou ovlivňovat vnitřní politiku v ČR a jejich pravomoci jsou striktně omezeny na území základny.
Hlasatelé tohoto argumentu patrně nechápou rozdíl mezi slušnou žádostí a ozbrojenou intervencí. Vláda SSSR se nás v roce 1968 na nic neptala, dala příkaz armádě aby k nám vtrhla a obsadila ČSSR vojenskou mocí. Přitom tzv. Pražské jaro nebylo příčinou a důvodem, nýbrž pouhou záminkou k intervenci. Logicky vzato, vždyť ideoví vůdci Pražského jara byli všichni bez výjimky komunisté! Nepředstavovali pro sovětskou hegemonii žádné reálné nebezpečí. Proč by Kreml posílal obrněné divize tam, kde stačilo pouze varovně zahrozit prstem? Ten pravý důvod - L. Brežněv si přál mít rozmístěné vojenské posádky a raketová sila na našem území, ale československá vláda nesouhlasila - existoval dávno před tím.
Takže nezbývá než opravdu upřímně politovat ty, kdo nechápou a nevidí rozdíl mezi cca. 200 - 300 vzdělanými a civilizovanými profesionály z armády demokratické země, obsluhujícími složité a sofistikované zařízení, a statisíci pologramotnými mužiky s tanky, raketami a automatickými puškami, rabujícími, znásilňujícími a bezohledně střílejícími do civilistů.
2. Záření z radaru ohrozí obyvatelstvo v okolí mnoha kilometrů
Také vám vstávají hrůzou vlasy na hlavě z té představy? Nuže: Toto tvrzení se opakuje mezi argumenty odpůrců radaru poměrně často, nikde jsem však neslyšel ani nečetl žádné seriózní výsledky lékařského, statistického či jiného průzkumu, které by dokazovaly jeho opodstatněnost. Použijme tedy selský rozum. Zařízení, které by vláda USA ráda umístila v ČR, je vysoce výkoný přehledový a vyhledávací radiolokátor dalekého dosahu. Podobné, i když mnohem menší přístroje se zcela shodnou funkcí a principem (varovat před přilétajícími letouny a balistickými raketami a sledovat dráhu jejich letu) pracují už takřka 20 let na válečných lodích US Navy. Antény jsou umístěny na stožárech nad velitelskými můstky, tedy nad hlavami posádek a v těsném sousedství velícího centra lodi. Není nic známo o tom, že by posádky amerických křižníků a torpédoborců, vybavených systémem AEGIS či obdobným, houfně umíraly na jakési "paprsky smrti" z vlastních radiolokátorů, a procento nádorových onemocnění mezi členy posádky je dlouhodobě mírně pod obvyklým populačním průměrem.
Žádné podobné příznaky nebyly zpozorovány ani u personálu letišť, který tráví drtivou většinu pracovní doby v těsné blízkosti výkonných letištních radarů, a dokonce ani u členů posádek letounů, které mají radary přímo na palubě. Ani jim obvykle nerostou dvě hlavy.
3. Základna poskytne cíl mezinárodním teroristům
Nejprve si povězme něco o terorismu jako takovém. Teroristické organizace jsou vlastně nátlakové skupiny, které se snaží násilím, hrozbou násilí a šířením strachu dosáhnout cílů, o něž jiné nátlakové skupiny usilují politickými cestami - lobbingem, stávkami, demonstracemi, peticemi, ekonomickým tlakem. Obvyklým prostředkem teroru je nečekaný, zákeřný a krvavý útok s následnou masivní publicitou. Podstatný přitom není cíl útoku ani škody způsobené protivníkovi, ale množství či význam případných obětí a atmosféra strachu, který taková akce vyvolá u široké veřejnosti. Terorista se nesnaží z principu své činnosti o frontální útok na vojenský cíl, jaké provádí pravidelná armáda či partyzánské jednotky. Jeho nejmocnější zbraní je panika, strach, pocit omnioprezence a neustálého ohrožení. Touto cestou na sebe jednak upozorňuje, jednak se prostřednictvím veřejného mínění snaží o samotný tlak na své politické odpůrce.
Pro teroristu (ať už islámského či jiného) tedy není silně střežená, opevněná a profesionálními vojáky obsazená radarová základna vhodným cílem. Proč by raději nevyhodil do vzduchu školu nebo nemocnici? Riziko předčasného odhalení je nesrovnatelně menší, počet potenciálních obětí vyšší, školní děti nebo ležící pacienti nebývají ozbrojení a nezmohou se na účinný odpor ani na odvetu. Připomeňme si poměrně nedávné teroristické útoky v Beslanu a Madridu. Ač provedené různými organizacemi a rozdílnými způsoby, základní myšlenka zůstala stejná - velký počet nic netušících civilních obětí vyvolal šok u celosvětové veřejnosti. Objektem útoku nebyla ani kasárna, ani jiný objekt vojenské povahy, nýbrž základní škola a nádraží. Teroristům je úplně jedno, čí krev při akci poteče, stačí když jí bude velká spousta a když se to tom bude hodně mluvit a psát. Ostatně pohled na explozí roztrhané dítě či ženu šokuje veřejnost mnohem více než pohled na roztrhaného vojáka v cizím stejnokroji.
Proč se tedy Česká republika dosud nestala cílem teroristického útoku? Patrně a nejspíše proto, že v rámci Severoatlantické aliance nejsme zrovna nejvýznamnějším spojencem, a naše angažovanost ve středo- a blízkovýchodních konfliktech také není z největších. Snad proto dostali pochybnou "přednost" jiní - Velká Británie a Španělsko. Zde bych si dovolil poznámku: Španělsko nemá na svém území žádné americké vojenské základny, přesto tekla krev španělských občanů při teroristickém útoku. Ostatně mimo nebezpečí rozhodně nejsme, a pokud se islámští fundamentalisté rozhodnou začlenit naši zemi do svých vražedných plánů, učiní tak jistě i bez radaru.
4. Radarová základna je jen dalším krokem americké rozpínavosti a snahy USA o světovládu
Nevím jak vám, ale mě tahle slova připomínají léta nedávno minulá, kdy řečníci na stranických sjezdech hřímali ohnivé projevy na téma "Rozpínavost amerického imperialismu". Je s podivem, že někdo aspirující na označení Homo sapiens ještě dnes používá podobné žvásty (pokud se vám zdá označení "žvásty" urážlivé, nemýlíte se).
Kdo se přitom alespoň trochu zajímá o politologii a dějiny, nemůže si nevšimnout že USA ve své moderní historii (na rozdíl od Ruska) nikdy trvale neokupovaly ani neporobovaly jiné země či národy. Není to totiž v jejich zájmu. Americká ekonomika stojí na volném trhu a s ním by i padla. Základní zásadou americké zahraniční politiky tedy je, v přeneseném významu, Mare liberum apertum (Moře svobodné a otevřené). Jinými slovy: Chovej se tržně, prodávej, kupuj, nepodváděj, udržuj obchodní cesty otevřené pro všechny a hlavně nám nezotročuj kunčofty, protože oni pak myslí na svobodu místo na kšeft, vznikají z toho války a konflikty, což ohrožuje volný obchod a umrtvuje prosperitu oblasti. Kdyby tohle Saddám Hussajn pochopil, a respektoval v rámci zahraničního obchodu zásady tržních mechanismů, mohl ještě dnes vládnout pevnou rukou celému Iráku a jediný kdo by po něm štěkal by byla Amnesty International. Komunistická čínská vláda pochopila. Navenek se chová tržně, čímž si zajistila americké nevměšování do své vnitřní politiky a rostoucí vliv na mezinárodní obchodní i politické scéně. Saddám Hussajn naproti tomu bláhově věřil, že může dlouhodobě držet prst na tepně světového obchodu s ropou a vydírat tak celý civilizovaný svět, čímž si neodvratně přivodil svůj neslavný pád. Ostatně američtí vojáci nešli do Iráku vybojovat pro USA nějakou kolonii. Od začátku celé kampaně bylo rozhodnuto, že správa Iráku bude předána řádně zvolené irácké vládě (stejně jako byla správa Německa po 2. světové válce předána demokraticky volenému německému kabinetu), nikoli Bílému domu. Jediný důvod proč americké jednotky setrvávají na iráckém území je politická nestabilita a hrozící občanská válka, jež by ohrozila investice OPEC do těžebního průmyslu. Peníze získané těžbou ropy však proudí do iráckých rukou, a kruté vraždění civilnáích osob mají na svědomí - zase Iráčané...
5. Americký radar v ČR rozzlobí Rusko
To by skutečně mohlo vypadat jako pádný argument. Ruský prezident Putin opakovaně vyjádřil svou nespokojenost a nesouhlas, a dokonce se (zcela v ruském stylu) rozhodl vyhrožovat nukleárními raketami TOPOL. Ruské zdroje uvedly, že jich byl určitý počet nasměrován na naše území. Část českého obyvatelstva od té chvíle samozřejmě užuž vidí atomové hřiby nad Prahou.
Jako pádný argument to ovšem vypadá jen do okamžiku, kdy pronikneme hlouběji do problému a zjistíme že:
a) Stacionární přehledový a vyhledávací radar je bodový cíl, jehož poloha je přesně známa. Ostřelovat takový cíl balistickým raketami s nukleární hlavicí by bylo jednak nezodpovědné plýtvání jejich potenciálem, jednak zhola zbytečné riziko případného jaderného protiúderu, popřípadě zanesení radioaktivního spadu (při v našich podmínkách převládajících západních větrech) na vlastní území. Na likvidaci radiolokačních stanic, které jsou relativně zranitelné a nelze je uspokojivě skrýt, se používají řízené, popř. samonaváděcí střely s konvenční hlavicí a přesností zásahu v řádu metrů, jakou je například americká Raytheon SS-109 TOMAHAWK. Eventuálně speciální protiradarové střely (stejné by ovšem byly v případě válečného konfliktu použity proti našim vlastním radarům protivzdušné obrany), odpalované z letounů, v žádném případě však nukleární.
b) Ruské balistické rakety s nukleárními hlavicemi byly na území ČR nasměrovány dávno předtím, než USA vůbec začaly uvažovat o nějaké radarové základně ve střední Evropě. Byly k nám nasměrovány nepřetržitě od konce 50. let a míří sem dodnes. Ruská vojenská doktrína totiž počítala s tehdejším socialistickým Československem (a Polskem) jako s obrannou nárazníkovou zónou, kam měly v případě vojenského konfliktu s armádami NATO vstoupit elitní prvosledové jednotky protivníka, načež se počítalo s jejich likvidací sérií taktických jaderných úderů. Československá armáda a civilní obyvatelstvo tvořily jednoduše "předem započítané oběti", statistiku mrtvých, kteří měli být obětováni.
Poslední ruská výhrůžka v tomto směru zní, že část jejich útočných balistických raket bude přesunuta k polským hranicím. Kreml je ochoten od tohoto plánu upustit za podmínky, že ve střední Evropě nevznikne žádná americká základna protiraketové obrany. Již z porovnání uvedených termínů by mělo být každému jasné, kdo je zde agresorem a kdo ne. Ale při alespoň bazální znalosti obvyklých ruských vojensko-politických tahů musíme nutně dojít k závěru, že ony útočné rakety se již v blízkosti polských hranic dávno nacházejí, na jejich naváděcích počítačích jsou nastaveny souřadnice evropských měst a moskevští bubáci nám vyhrožují něčím, co už dávno udělali - a to bez jakékoli souvislosti s americkými plány v Evropě.
Ostatně i kdyby toho všeho nebylo, máme se snad opravdu nechat zastrašit vyhrožováním z Kremlu? Tolik se nám stýská po oněch "věčných časech", kdy nám Velký Bratr z východu určoval a diktoval, co v naší vlastní zemi smíme a co ne? Jsme opravdu národem nesvéprávných tvorů kteří se cítí nesví, jakmile nemají v hubě udidlo, jímž poškubává vrchnost?
A abych ještě trochu uklidnil panikáře: Dnešní SNS není Sovětský svaz. Putin sice, pravda, dělá co může aby zarazil demokratický vývoj ve své zemi a soustředil politickou i výkonnou moc do svých rukou, ale ani on nemůže ignorovat diktát nutnosti. Ekonomika současného Ruska je přímo závislá na volném obchodu se Západem a i sám Veliký Voloďa si dobře rozmyslí podnikat něco, co by jej ohrozilo. Jinak hrozí Rusku do roka (spíše však mnohem dříve) hladomor a občanská válka.
6. Ze základny nebudeme mít nic než potíže
Nevím jestli budeme mít z případného umístění radarové základny v ČR nějaké potíže, ale rozhodně z něj můžeme mít mnohem více. Nejprve faktor ekonomický. V regionu, o němž je při jednáních o základně řeč, je ekonomická situace dosti neutěšená. O práci je na tamním venkově nouze a o slušně placenou ještě větší. Stavba a údržba areálu základny, technických budov a příjezdových komunikcí by byla pro místní v jistém smyslu darem z nebes. Nemluvě o tom, že dvěstě školených specialistů sice může bydlet v obvodu základny, ale nutně začnou vyhledávat zábavu, nakupovat, rekreovat se, přivezou si rodinné příslušníky - ti budou chtít obytné domy, nákupní centrum, školy, sportovní a kulturní vyžití... V USA každý obchodník ví, že vojenská základna znamená vždy ekonomické oživení celého okolí. V sousedním Německu na to přišli také - když ze země odjel americký expediční sbor, mnoho firem se položilo a některé oblasti se dostaly do trvalého sociálně-ekonomického propadu.
A co víc, nabízí se zisk politický. Pokud jste si toho nevšimli, USA chrání nemalou vahou své zahraniční politiky každou demokratickou zemi, kde mají umístěny vojanské základny. Jsme malá země se strategickou polohou uprostřed Evropy. Řečeno fotbalovou termionologií sedíme na středovém kruhu, a nemůžeme při zdravém rozumu očekávat, že by nás prvoligoví hráči obou stran v zápalu hry uctivě obíhali. Přičemž nám chybí ekonomická autonomie, jaké se těší například Švýcarsko. Ve švýcarských bankách totiž leží kapitál celého světa, ekonomičtí giganti i vlády všech možných i nemožných zemí si tam ukládají své fondy, což dává Švýcarům plné právo spoléhat na svou neutralitu. Kdokoliv by se totiž dotknul jejich země vojenskou mocí, poštve si na sebe zbytek světa, od supervelmocí až po diktátorské státečky Afriky - v daný okamžik vzácně sjednocený a navíc odhodlaný ochránit své peníze. O něčem podobném nelze v případě České republiky mluvit. Nejsme ani v postavní Rakouska, formálně sice neutrálního, ale z obou stran krytého dvěma státy NATO, u nichž o neutralitě nemůže být řeč. Navíc vojensky i ekonomicky silné Rakousko disponuje moderní armádou, jejíž výzbroj je kompatibilní s vojsky Aliance. Nemá cenu si zastírat, jak jsou v Evropě a ve světě rozdány karty, a že žádná proklamovaná neutralita nám bezpečí nezajistí.
Ať se tedy každý rozhodne sám, zda je lepší poslechnout zdravý rozum (velící přiklonit se jednoznačně na stranu demokratického světa), hlas peněz (napovídající že ekonomické ukazatele nejsou k zahození), či snad notu národně-vlasteneckou, která se z principu nenechá zastrašit kremelskými mocipány. A nebo zda propadnout hysterii...
Martin Hessler
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Anaco Anaco | 13. ledna 2009 v 8:38 | Reagovat

Najprv sa docitam o psoch, ovciach a mackach, a teraz o "nevinnej" snahe jedneho statu umiestnit svoju zakladnu (a je jedno aku) na uzemie ineho statu (rozdeluj a panuj). Toz, krasny priklad toho, jak si clovek moze o sebe klamne mysliet ze je nieco ine, ako naozaj je. Napisane to tu bolo v 2007, takze pevne verim, ze autor....

2 M.H. - Admin M.H. - Admin | 5. února 2009 v 20:00 | Reagovat

Pro ANACO: Z vašeho komentáře je znát naprosté a dokonalé nepochopení. Váš názor je Váš názor, nikdo Vám ho nebere. A v tom je podstata svobody myšlení. Narážíte-li na mou alegorii s ovcemi, psy a kočkami, pak specifickou kočičí vlastností není plošné rebelantství jen pro rebelii samotnou. Důležité není odmítat cokoli, vždy a za každou cenu, nýbrž samostatně přemýšlet a pochybovat. Vy zřejmě nejste schopen/schopna pochybovat o tom, co křičí profláknutí komunisté z hnutí "Ne základnám". Inu, to je vaše věc. Ono žít s vlastními pochybnostmi je o mnoho těžší, zatímco ti, kdo si je nepřipouštějí, mají život velmi jednoduchý. Já nejsem ani slepý pro-amerikanista, ani zarytý "anti-ami". Přestože je to dnes v módě, že? Uvedený postoj jsem zaujal na základě vlastních znalostí a úvah, nikoli proto, že mi to někdo "vysvětlil". Prosím, nekažte mi o svobodě myšlení, jestliže ochotně děláte hlupáka z někoho, kdo má na něco odlišný názor.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama