Případ Vopěnka

26. června 2007 v 16:09 |  STALO SE... /komentáře/
Prosecký agresor
Dne 10. června 2007 odpoledne došlo v Litoměřické ulici na pražském Proseku k události, která poněkud rozvířila veřejné mínění. Podle policejní zprávy zde třicetiletý taxikář Pavel Vopěnka nejdříve fyzicky napadl svou bývalou přítelkyni a poté i dvoučlennou hlídku Městské policie hl. m. Prahy, která jej chtěla zadržet. Ponechme stranou dohady ohledně údajného intimního poměru mezi zmíněnou ženou a některým místním policistou nebo strážníkem. Faktem zůstává, že služební zákrok dopadl pro oba strážníky MP neslavně. Rozzuřený, zřejmě psychicky destabilizovaný Vopěnka je nejprve oba zbil a poté připravil o služební zbraň - pistoli blíže neurčeného modelu řady CZ 75/85 - a obušek s příčnou rukojetí (tonfu).
S takto nabytou výzbrojí se podle všeho bez bližšího cíle pohyboval po okolí, kde byl zastižen zalarmovanou autohlídkou PČR. Podle dostupných informací Vopěnka mával získanou pistolí kolem sebe a opakovaně tiskl spoušť se slovy "...vy mě stejně nedostanete...". Výstřel však nevyšel, mechanismus pistole cvakal naprázdno. Policisté ale nehodlali nic riskovat a proti muži, který se již dopustil násilí na hlídce strážníků MP, a navíc byl ozbrojený a pokoušel se vystřelit, použili služebních zbraní. Pavel Vopěnka byl několikrát zasažen a na místě zemřel.
Policejní střelba
Nikdo soudný a znalý věci nebude pochybovat o tom, že za dané situace policisté jednali správně a těžko mohli jednat jinak. V situaci kdy stojíte proti ozbrojenému pachateli, jenž má zbraň v ruce a snaží se střílet, není jednoduše čas ani prostor na domluvy, výzvy nebo přemýšlení. Před pár lety, na nástupišti stanice pražského metra Muzeum, podobně zaváhal praporčík PČR Ján Mato. Stanul sám proti psychicky narušenému muži ozbrojenému bodnosečnou zbraní. Ačkoli měl u sebe služební zbraň, nepoužil ji, dokonce se ji ani nepokusil vytáhnout z pouzdra. Kdo nezaváhal byl pachatel. Praporčík Mato byl na místě ubodán.
Je až zarážející, kolik lidí tuhle základní a jednoduchou pravdu nemůže pochopit. Stále a bůhvíproč (snad pod vlivem fiktivních filmových příběhů) očekávají, že policista povede s nebezpečným a zbraní se ohánějícím individuem jakési psychoanalytické hovory, že bude mít v úctě jeho život a integritu a s největší pravděpodobností se dobrovolně stane obětí několika výstřelů z pachatelovy zbraně. Něco podobného není při zachování zdravého rozumu a soudnosti možné od policistů očekávat a ani to není jejich úkolem. Znalci uvedli, že Pavel Vopěnka nespíše jednal ve stavu snížené příčetnosti. Nehodlám polemizovat o jejich názoru, jistě své věci rozumějí. Jenže s něčím podobným může snad operovat obhájce u soudu, kde již nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Ale střela vypálená ze zbraně v rukou psychicky narušeného jedince je stejně nebezpečná jako střela vypálená dokonale se ovládajícím chladnokrevným profesionálem.... nebo třeba desetiletým dítětem. Projektil který opustil hlaveň již není možné zastavit, a nikoho se neptá na jeho názor. A v pouliční přestřelce nejde o vinu či nevinu ve smyslu zákona, nýbrž v první řadě o život !!!
Jistě, namítnou někteří. Ale on přece cvakal pistolí naprázdno, a policisté to viděli a slyšeli! Zkuste si představit sami sebe na jejich místě. Byli byste ochotni riskovat, že si zjevně nepříčetný a ke všemu odhodlaný muž vzápětí uvědomí kde se stala chyba, natažením závěru nabije náboj do komory své zbraně (zabere to sotva půl vteřiny), a spustí na vás palbu? Byli byste ochotni riskovat, že už to před chvílí udělal, ale (pro vás) šťastnou souhrou okolností se mu dostal do komory vadný náboj, jehož zápalka má sníženou citlivost? Zkušení střelci to dobře znají. Někdy se prostě stane, že zápalka náboje si až po několika pokusech o iniciaci "uvědomí" svou funkci a exploduje. Dívali byste se, jak člověk mířící na vás pistolí mačká spoušť a tipovali si, jestli rána v příští vteřině vyjde? JÁ NE. A každého, kdo by se takto choval, bych měl za nezodpovědného blázna.
Jak to bylo s pistolí...?
Policejní mluvčí ve své zprávě pro tisk uvedli, že pistole ve Vopěnkových rukou byla naštěstí zajištěná. Nevím zda se jedná o omyl či dezinformaci, ale jeden ze zasahujících policistů vypověděl, že "...nezapomene na zvuk cvakajícího kohoutku...", čemuž by odpovídalo i tvrzení, že Vopěnka opakovaně tiskl naprázdno spoušť. Pistole řady CZ 75/85, které jsou ve výzbroji MP Praha, však v zajištěném stavu neumožňují stisknout spoušť. Všechny uvedené modely mají dvojčinné spoušťové a bicí ústrojí. Modely CZ 75/85 a 75B však lze zajistit pomocí manuální pojistky pouze při napnutém kohoutu - pojistné ústrojí podepře spoušťovou páku a nelze tedy stisknout spoušť. Modernější CZ 75D POLICE pak nemá manuální pojistku vůbec, je opatřen vypouštěcí pákou, která umožňuje bezpečně vypustit kohout do přední polohy bez manipulace se spouští. V žádné poloze kohoutu ji však nelze zajistit, stisknutí spouště vždy povede k dopadu kohoutu na úderník.
Z výše uvedeného lze dovodit, že pistole, již násilně získal Pavel Vopěnka nebyla zajištěná, ale nacházela se v tzv. stavu 1- tedy s plným zásobníkem, ale prázdnou nábojovou komorou. V tomto stavu většina strážníků nosí zejména starší pistole řady CZ 75/85, které nejsou vybaveny automatickou blokovou pojistkou úderníku. Před výstřelem je v tomto případě nutné nejprve natáhnout a vypustit ručně závěr a zavést tak první náboj ze zásobníku do nábojové komory. Nevím nakolik byl Pavel Vopěnka zběhlý v zacházení s palnými zbraněmi, zdá se však že to buď nevěděl, nebo si to ve svém duševním rozpoložení neuvědomil. Zvuk, na který nemůže zapomenout zmíněný policista, byl tedy se vší pravděpodobností zvukem kohoutu dopadajícího na prázdnou nábojovou komoru.
Někde se stala chyba
Kapitolou samou pro sebe je onen nejvíce kritizovaný a (přiznejme si) neslavný výsledek akce obou strážníků. Netuším zda byl taxikář Vopěnka přeborníkem v nějakém bojovém sportu nebo zda prošel kupříkladu speciálním vojenským výcvikem (tomu však nenasvědčuje jeho následné poněkud amatérské zacházení s ukořistěnou pistolí). Pokud ano, vysvětlovalo by to průběh událostí, kdy dva městští strážníci, snažící se zadržet pachatele činu násilné povahy nejenže neuspěli, ale dokonce se ani nedokázali ubránit či takticky ustoupit, když se jim situace vymkla z rukou. Ponechme stranou diskuse to, že starší z obou strážníků má mezi svými kolegy pověst šplhouna a donašeče a že mu těch pár boulí a šrámů vesměs tiše přáli. Pokud však Pavel Vopěnka nebyl zvláště vycvičen pro boj zblízka, svědčí výsledek nezdařené akce o (přinejmenším) vážné chybě strážníků samotných, nebo (pravděpodobněji) diletantismu vedení MP Praha při koncipování a provádění výcviku svých pracovníků v přímém výkonu služby.
Každý profesionál ví, že na začátku zákroku proti pachateli vám nikdo nezaručí, že jej také úspěšně dokončíte. Přes všechnu opatrnost, profesionalitu, předchozí výcvik a vaše osobní kvality může padnout kosa na kámen, nebo prostě budou okolnosti proti vám. Existuje celá řada způsobů jak toto riziko snížit, ale stoprocentně eliminovat je nelze. A nikdo (snad s výjimkou Walkera - Texas Rangera v podání Chucka Norrise :-) ) proti němu není imunní.
Nejobvyklejší chybou bezpečnostních pracovníků nejen policejních (a nejen českých) je upadání do rutiny. Služba bývá často jednotvárná a v podstatě nudná, situace se většinou opakují. Když máte "v práci" svého prvního, druhého, třetího pachatele, jste pravděpodobně mladý nováček bez valných zkušeností. Novost situace spolu s určitou mírou stresu a vzrušení vás nutí k opatrnosti a k dodržování čerstvě naučených bezpečnostních postupů. V dvoustém podobném případě však lehce můžete dojít k potenciálně nebezpečnému závěru, že tohle už znáte a že se jako obvykle nic nestane, zkrátka že to opět s přehledem zvládnete.
Nejhorší na tom je, že podobný přístup vám může procházet značně dlouho, třeba i celé roky. A čím déle, tím více upadáte do rutiny a stereotypu a tím horší a nebezpečnější může být následné ošklivé překvapení. Může vám ho snadno uchystat zcela nenápadný člověk, kterého díky jeho tuctovému zevnějšku a zdánlivě klidnému chování jednoduše podceníte. Zaskočí vás ve chvíli, kdy nejste ani psychicky, ani fyzicky připraveni mu čelit.
Nechci ostatně jednoznačně vinit zakročující strážníky. Je možné že nic nezanedbali a v dané situaci dělali co mohli. Tím více by však bylo na místě vážné pozastavení nad celým systémem odboré přípravy a personální politiky Městské policie Praha. Pokud nejvyšší činitelé vysílají své muže do podobných akcí bez dostatečného výcviku a přípravy, jedná se o trestuhodnou nedbalost, pokud ovšem není na místě hovořit přímo o trestuhodném úmyslu. Vždyť tím ohrožují nejen strážníky samotné, ale i obyvatele města! A z titulu svých funkcí a odborností, jimiž se honosí, by si měli být neuspokojivé situace vědomi.
Není žádným tajemstvím, že mezi pražskými strážníky panuje poměrně vysoká fluktuace. Personál na služebnách se obměňuje znepokojivým tempem. Zkušených veteránů je jako šafránu a navíc se za léta služby většinou propracovali ke kancelářským funkcím - nemohou tedy předávat své zkušenosti a vědomosti mladším kolegům. Před deseti - patnácti lety platívalo, že z civilisty se stane plnohodnotný policista či strážník po třech letech služby (mám ovšem na mysli službu v ulicích, ne v kanceláři). Zkušený policista či strážník za šest až deset let, to podle osobních dispozic. A výborným policistou se nemůže vyučit nikdo, to chce něco navíc. Klidně se zeptejte délesloužících příslušníků PČR, řeknou vám něco podobného. Více než polovina dnešních strážníků MP Praha, které potkáte v ulicích, má za sebou méně než čtyři roky ve výkonu služby. Paradoxně mnozí z nich ale patří k těm kteří již musejí zacvičovat své služebně mladší kolegy. Ředitelství MP pak ve snaze uspořit prostředky a dostat co nejvíce strážníků do ulic omezuje a urychluje výcvik na nejzazší možnou mez. Vzniklá situace je nasnadě. Navíc ti schopnější, vzdělanější a zkušenější zpravidla záhy odcházejí a hledají štěstí v armádě, u Policie ČR nebo v podnikatelském sektoru, neboť se strážníky není ze strany zaměstnavatele ani zvlášť dobře zacházeno, ani nejsou zvlášť dobře placeni.
Občan a daňový poplatník se za daného stavu celkem oprávněně pozastavuje (nebojme se říci: je znechucen) nad situací, kdy strážníci MP Praha jsou sice velmi operativní při měření rychlosti, nasazování "botiček" a pokutování psích hovínek, ale v podststatě nejsou schopni přispět k bezpečnosti v ulicích a efektivně ochránit zdraví, život a majetek občanů - protože při střetu s odhodlaným agresivním pachatelem nejen žalostně selžou, ale dokonce se nechají odzbrojit. Přímo se vnucuje myšlenka, že kdyby se hlídka MP nehrnula do zákroku, který následně totálně nezvládla, Pavel Vopěnka nemusel přijít o život, protože by neměl komu vzít pistoli... Ale to už se dostáváme do oblasti ryzích spekulací.
Díra v autě
Poslední část této úvahy bych chtěl věnovat detailu zdánlivě nepodstatnému. První zveřejněná policejní zpráva o "případu Vopěnka" uváděla, že pachatel výstřelem z odcizené pistole zasáhl služební vozidlo hlídky PČR, která poté palbu opětovala. Při následném vyšetřování se nakonec ukázalo, že z Vopěnkovy pistole nevyšel žádný výstřel. Zveřejněné fotografie z místa činu navíc poměrně jasně ukazují průstřel v pravém předním sloupku střechy policejního vozu Škoda Fabia Combi. Plech na okraji průstřelu je vyhnutý ven, projektil který vytvořil střelný kanál tedy musel být vypálen zevnitř vozu, podle sklonu střelného kanálu šikmo zdola nahoru. Policejní mluvčí posléze přiznala, že předmětný otvor způsobila střela ze zbraně jednoho z policistů ve voze.
Dobrá, stala se chyba. Příčin může být celá řada. Stres, nečekaný pohyb vozu, nešikovná manipulace se zbraní, malé zkušenosti... možná kombinace toho všeho. Kde se manipuluje se zbraněmi, logicky to čas od času někomu "bouchne". Jako pravděpodobnou (i když nepodloženou) příčinu bych viděl, že některý z policistů svou služební zbraň v očekávání přestřelky nabil, ale zapomněl vypustit kohout do přední polohy. Při pohybu automobilu nebo při pokusu vystoupit z vozu se zbraní v ruce pak zavadil o spoušť. Všichni jsme jen lidé, pod tlakem děláme chyby a policisté (a střelci vůbec) nejsou žádnou výjimkou. Příslušníci PČR sice chodí povinně na střelby jednou za kalendářní měsíc, ale ani oni toho nenastřílejí tolik, aby se dalo (v průměru, výjimky samozřejmě existují) hovořit o vynikajících střelcích. Důležité je, že nikdo neutrpěl bezdůvodnou újmu, a díra v autě se lehce opraví.
Otázkou zůstává - proč to zapírání? Neochota či neschopnost přiznat vlastní chyby se stává u české policie jakousi tradicí a nepsaným zákonem. Neprospívá příliš ani policii samotné, ani mínění, které si o ní vytváří veřejnost. Občas dost úsměvně připomíná tvrdošíjné zatloukání školáka, který byl přistižen s míčem pod čerstvě rozbitým oknem, ale do omrzení opakuje že "...to samo...!".
Závěrem bych si dovolil podotknout, že přes všechny diskuse o vině či nevině je "případ Vopěnka" především případem tragickým. Zemřel mladý člověk, muž bez kriminální minulosti, který měl většinu života před sebou. Jakkoli se můžeme jen dohadovat, co ho k jeho násilnému chování vedlo, a jakkoli si svůj konec zavinil sám, není důvod k radosti. Snad jen z toho, že neutrpěl nikdo nevinný.
Martin Hessler
Fotografie ZDE
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ji-Hei Ji-Hei | E-mail | Web | 26. června 2007 v 21:43 | Reagovat

Díky za srozumitelný vysvětelní případu. A nejen tento článek je tady zajímavej. Jen tak dál..:)

2 turkott turkott | E-mail | 26. prosince 2007 v 0:44 | Reagovat

Pry ho nejdřív spotali a potom se zajímali o první pomoc

3 Luborix Luborix | E-mail | 20. března 2008 v 10:11 | Reagovat

Myslím, že máte velké literární nadání, protože tento článek i jiné jsou napsány výborně. O případu si myslím, že policie České republiky se na místě zachovala správně, myslím si že každý člověk, který by byl na místě dvou zmiňovaných policistů by použil zbraň. Tito policisté jak podle článku je patrné slyšeli prázdné cvakání namířenou pistolí směrem k nim a nemohli tušit ani riskovat, jestli příští cvyknutí nebude doprovázeno vystřelem. Podle tohoto článku usuzuji, že Vopěnka neměl náboj v nábojové komoře nebo jak jste uvedl vy měl v komoře vadný náboj. Tato situace, kdy pistole nestřílí se dá za vteřinu změnit, když natáhnete znovu závěr, vadný náboj vyletí a bác je problém - nemusí zasáhnout policistu, ale náboj se musí někde zastavit a bylo by nepříjemné, kdyby se zastavil v nějakém školákovi, který se vrací se školy k mamince. Skušení střelci ví, že za čas vteřiny se nedá zbraň vytáhnout s pouzdra a natáhnout ( většina policistů a strážníků při službě nenosí nabitou zbraň s nábojem v nábojové komoře - ani já). Dále bych chtěl říct, že zmiňovaní policisté měli na rozhodnutí jestli střílet či nestřílet několik málo vteřin, ale orgány - počítaje inspekcí MV atd. mají na prozkoumání měsíc a víc - po bitvě je každý generál. K výstřelu, který měl policista prostřelit sloupek vozidla bych řekl, že nikdo není neomylný a ve stresu a když někdo na vás mává pistolí si myslím, že toto platí dvojnásob. Zákrok MP, hlavního města Prahy zdřejmě nebyl proveden správně, ale zase na druhou stranu, někdy narazí kosa na kámen a i dobře vycvičené policity i strážníky může přemoci člověk, který je zkrátka silnější i to se stává, myslím si že žádný z lidí se nepovažuje za nejsilnějšího a nepřemožitelného. To že tady na místě pachatel zemřel je smutné a soustrast jeho rodině, ale myslím si že policisté měli na místě jedinou možnost - střílet. Kdyby nevystřelili tak se mohlo stát, že by chodil v černém někdo nevinný. Děkuju za pozornost a hezký den.

4 M. H. - Admin M. H. - Admin | 17. června 2008 v 22:39 | Reagovat

Na tomto místě byl komentář návštěvníka, který se podepsal jako "PAVEL". Návštěvník si patrně nepřečetl, že "provokativní a sprosté komentáře budou odstraněny". Rozhodně nevidím důvod nechat si na svém vlastním blogu nadávat.

5 Hanek Hanek | 10. listopadu 2008 v 2:24 | Reagovat

Znal jsem Pavla Vopěnku osobně - férovej kluk a velký sportovec, kapitán hokejbalového týmu SK Ďáblice, trénér malých kluků tamtéž. V daném momentě byl opravdu psychicky destabilizován (viz výpovědi jeho kamarádů), šlo však o stav přechodný a vše mohlo dopadnout jinak, kdyby se bohužel nevyskytl "ve špatném čase na špatném místě".Již bylo prokázáno, že si z okna svého bytu spletl cizí slečnu se svou přítelkyní a jen tak s klíči od bytu a mobilem vyběhl za ní. O napadení nemůže být řeč, leč dotyčná dáma, díky ošklivému zážitku z doby dřívější, kdy ji někdo přepadl a údajně se pokusil znásilnit, vyhodnotila situaci neadekvátně, utekla a zalarmovala policii. Kdyby Pavel opravdu měl takto zlý úmysl a dívka mu zdrhla, určitě by sám také rychle zmizel. Jenže on zůstal stát opřený o zeď domu a esemeskoval své přítelkyni. Když se "nenápadně" přiblížili měšťáci, tak si snad každý, kdo se s nimi setkal, dokáže představit, jak si následně dokázali honit na něm svoje ego a co to pro vynervovaného Vopěnku znamenalo. Jsem předsvědčen, že se bránil jejich aroganci, až je odzbrojil. Byla to asi hloupost, ale když se vžiju do jeho situace...Měšťák Havlík pak hystericky ječel do vysílačky pro posily (viz pořad na Primě, nějaký kriminalistický s Antlem, název už jsem zapomněl - dlouho to ani v TV nešlo), jak jim jde všem o život...no a za okamžik dorazili stáťáci a pálili už v zatáčce. Proč ne aspoň do nohou - čtyři kulky rovnou do břicha. I toho vrahouna po vraždě nekolika lidí nedávno při honičce stříleli právě do nohou. Tady u toho Pavla to já spíš vidím na neprofesionální a zbrklou práci naší policie. A kor když se to všechno vyšetřilo, tak bych aspoň předpokládal, že někdo z těch policajtů přijde za jeho mámou a omluví se jí.

6 jjjjjjjjj jjjjjjjjj | 22. listopadu 2008 v 20:42 | Reagovat

je to nefér zastávat se policajt,který bezrozmešlení střílí a ani neví kam!a při tom zabijou tak fajnovýho chápka...

7 M. H. -Admin M. H. -Admin | 16. prosince 2008 v 20:22 | Reagovat

Pro HANEK + jjjjjjjj: Opakuji-v pouliční přestřelce nejde o fajnovost nějakých chlápků ani o vinu či nevinu. Jde tu o život. Já sám bych v situaci, v jaké se policisté ocitli, pravděpodobně nejednal jinak. Ten váš "fajnový chlápek" se pokoušel vystřelit... Mohu s ním jakkoli cítit, ale ženou-li se k vám ozbrojení policisté, je máchání zbraní kolem sebe jízdenkou na onen svět. A co se týče těch nohou: Zkusili jste někdy trefit pohybujícího se člověka z krátké kulové zbraně do nohy? To funguje jen ve špatných filmech. Má-li někdo v ruce pistoli a míří jí na vás, pak je celá situace jen o tom, zda on nebo vy. Byl jsem v podobné situaci a stál jsem před takovou volbou. Vím o čem mluvím.

8 balbin balbin | E-mail | 12. února 2009 v 20:00 | Reagovat

ja ho take znal... ja jsem s nim tak dobre zkušenosti neměl.jak tu zminuji jeho kamaradi.byl to velice agresvni jedinec.memu kamaradovy vytloukl zuby .podotykam,že ho napad a on se nebranil.kdy by jsem tam nebyl tak by ho nejspiš ukopal.buch mě netrestej,ale ten to člověk se měl odborně lečit....měl sadisticke sklony

9 M. H. -Admin M. H. -Admin | 26. března 2009 v 11:48 | Reagovat

Pro HANEK: Vážený pane, i vy jste zde vyjádřil svůj názor, a nikdo vás svým výhrůžným postojem nenutil k jakýmkoli omluvám. Přestože vaše poněkud nekritická obhajoba člověka, jenž se, buď jak buď, dopustil hned několika trestných činů, mi připadá dost neobjektivní a zaslepená, nikdy jsem nebral v potaz vaše duševní zdraví. Takže: Dýchejte zhluboka a pěkně v klidu, ano? Uvědomte si, že P. Vopěnka se mohl řadě lidí jevitz jinak než vám. A ať už jsou vaše slova ve své subjektivitě upřímně míněná, nebo jde o pokus vytvářet aktivně vlivové opatření (odborný termín pro veřejnou účelovou dezinformaci), to co napsal pan "balbin" poněkud lépe sedí na pachatele násilného trestného činu.

10 M. H. - Admin M. H. - Admin | 11. dubna 2009 v 11:35 | Reagovat

Na tomto místě byl komentáž návštěvníka, který se podepisal jako "HANEK". Návštěvník si patrně nepřečetl, že si nerad nechávám na svém vlastním webu vyhrožovat.
Pane "HANEK": Jelikož nemáte dost slušnosti (či odvahy?) k tomu, abyste zanechal zpětný kontakt na vaši osobu, odpovídám vám touto cestou. A zcela na rovinu - mám vás právě dost. Na mých stránkách veřejně obhajujete zločince, který nejprve napadl na ulici zcela neznámou ženu, poté se porval s hlídkou městských strážníků, uloupil jednomu z nich služební zbraň a nakonec se pokoušel střílet na policisty. Co víc, máte tu nebetyčnou drzost, že otevřeně vyhrožujete udáním nejen svým diskusním oponentům, ale podle všeho i mě samotnému! Opravdu, vy a váš kamarád "z mokré čtvrti", pražský taxikář Vopěnka, jste museli být vážně povedená dvojka!
Klidně si vyhrožujte, udávejte, a pro mě za mě třeba praskněte zlostí. Nemám z vás nejmenší respekt a neděláte na mne dojem. Lidé jako vy mne občas dokážou nadzdvihnout (gratulujte si, povedlo se vám to!), ale ne zastrašit. Dokud jste se vyjadřoval jakžtakž slušně a obešel se bez hrozeb, byl jsem ochoten se s vámi bavit. Tentokrát jste to ovšem přehnal. Sbohem.

11 M. H. - Admin M. H. - Admin | 12. dubna 2009 v 9:45 | Reagovat

Pro HANEK: Samozřejmě že vymazat. Tak, jak vy budete vkládat své lživé a žlučovité výmysly na tyto stránky, hodlám je já vytrvale odstraňovat! A stejně tak budu blokovat i nové IP adresy, ze kterých operujete. Tvrdíte o sobě, že jste právník, ale vaše právní povědomí je, slušně řečeno, velice slabé. V případě smrti pachatele nelze zahájit trestní stíhání a mrtvolu není možno psychologicky explorovat - jak tedy mohl být případ odložen z důvodu psychotické poruchy pachatele? Ke všemu neumíte číst. Pan "balbin" napsal, že váš násilnický kumpán vytloukl zuby jeho kamarádovi, čemuž bych po tom, co předvedl v litoměřické ulici, docela věřil.
Již samotný fakt, že pomocí neuvěřitelných konstrukcí, účelového lhaní, výmyslů a výhrůžek bráníte asociálního lumpa (v případě, že by P. Vopěnka přežil svou proseckou eskapádu, byl by nepochybně stíhán a odsouzen za útok na veřejného činitele, nedovolené ozbrojování, a dost možná i za loupež a pokus o vraždu) mne utvrzuje v tom, co jste za člověka. Opravdu si myslíte, že se leknu a začnu vaše záchvaty brát vážně? Nenutil jsem vás, abyste se mnou souhlasil, a dal jsem vám dost prostoru k prezentaci vašeho náhledu na věc. Ale protože se neumíte slušně chovat, už sem zkrátka přispívat nebudete!

12 Hanek Hanek | 12. dubna 2009 v 19:43 | Reagovat

Každý kriminální případ se musí vyšetřit, a to pěkně od začátku až do konce - s jasným verdiktem, i když je podezřelý po smrti. Na to snad nemusí být člověk ani právník, aby toto věděl,vy zde ale zjevně směšujete jednotlivé úkony trestního řízení. I v tomto případě tedy proběhly znalecké posudky z oboru toxikologie, psychiatrie(atd.), což je mi ovšem na straně druhé divné, že nevíte, protože to bylo průběžně zveřejňováno v médiích.
Číst umím, právě proto jsem reagoval na příspěvek "balbina" tak, jak jsem reagoval. Tedy jako na obrovskou nehoráznost. Od té doby mě naopak vy hrubě napadáte a mažete moje příspěvky. Je to vaše právo - mazat, jsou to vaše stránky. Jsou ale veřejně přístupné,z čehož pro mne vyplývá reagovat specielně v této věci také veřejně, nikoli v nějaké pofidérní soukromé korespondenci.
Že jste začal nevybíravým způsobem napadat mne a sprostě mi nadávat, je mi v podstatě jedno, kdo si to zde přečte, nechť si udělá obrázek sám.
Že tady ale veřejně nazýváte mrtvého kluka, o kterém nevíte kromě informací z bulvárních článků zhola nic (ani o průběhu vyšetřování, jak jste na sebe právě prozradil) -a který už se dneska nemůže bránit,
zločincem, asociálním lumpem, kamarádem z mokré čtvrti, který snad dokonce ještě někomu vytloukl zuby, tak to je dost otřesné.
Znovu opakuji, že Pavel Vopěnka nepil(!), nekouřil, nebral drogy, celý život sportoval, ať už sám, či jako trenér. Byl to slušnej a hodnej kluk (i dle vašeho článku bez kriminální minulosti), který si přivydělával taxikařením (vám ten "taxikář" nějak smrdí, ne? Skoro mi přijde, že u vás taxikář rovná se šmejd a tím je vše dané, ovšem neobjektivní). Bohužel ho postihla nedobrá psychická indispozice (diagnózu neuvádím, ale může se to klidně přihodit i vám) a místo u lékaře se ocitl, jak už jsem dříve psal, "ve špatnou chvíli na špatném místě". Nikoho nepřepadl, ten omyl se vysvětlil.
Co se pak dělo dál, to se opravdu dělo a dít nemělo. A to jak z jeho strany, tak v mnohém ze strany policie. A na toto téma jsem zde celou dobu diskutoval,jednak na základě širších znalostí, než jste měl vy, a samozřejmě z již uvedených důvodů - veřejně.
Nebýt Pavlových přátel, nikdy by média (i ta bulvární) nevěnovala tomuto případu takovou pozornost a nezačala by diskuze na téma "práce policie". Ani vy byste o Pavlovi nikdy nic nenapsal...

13 M. H. - Admin M. H. - Admin | 13. dubna 2009 v 16:31 | Reagovat

Podívejte se: To, že někomu lidově řečeno "hrkne v bedně", dokážu pochopit. To je skutečně něco, co může potkat každého. Co ale pochopit nemůžu a ani nechci je to, že obhajujete jednání člověka, který se rve s policií, napadá cizí ženy (nepřesvědčíte mne, že někdo zavolal na P.V. policii jen proto, že si ho dotyčný s někým spletl, nijak mu neublížil, omluvil se a odešel!), oloupí strážníka o zbraň a následně se z ní pokouší střílet na policejní hlídku. Přestaňte k P.V. být tak katastrofálně nekritický a přiznejte si konečně, že to celé kolosálně podělal! Vaše svalování viny na policii a poněkud zvrácená logika "neměli na něj bejt zlí, on to byl slušnej kluk" je podle mne opravdu demagogická. Slušný kluk takové věci nedělá. A když je dělá, není už slušný. Ovšem stále je to jen váš názor, na názor má každý právo. Do okamžiku, než jste začal vyskakovat na někoho, kdo má názor opačný, nutit ho aby se za něj omlouval a dokonce vyhrožovat udáním, pokud vám nebude vyhověno! To zase považuji za velkou nehoráznost já. Nevím kdo jste vy, mohu vycházet jen z toho, co o sobě sám tvrdíte. Nevím kdo je "balbin" a jaký měl důvod napsat to, co napsal. Nehodlám pátrat po totožnosti kohokoli z vás ani zjišťovat, zda si někdo z vás nevymýšlí. Ale mějte prosím na paměti, že (patrně na rozdíl od vás, i když ani to nechci soudit) jsem již nějaký ten zákrok proti agresivním pachatelům zažil. Vycházím z toho, že kdo se již někdy díval do hlavně zbraně na něj namířené, toho spolehlivě opustily humanitně-filozofické tendence, jaké projevujete vy. I když jsem stále přesvědčen, že nejste tak moc nesoudný a že se jedná z vaší strany o účelový postoj.
Napadlo vás vůbec někdy, jak se musí celý případ jevit nezúčastněné osobě nebo zakročujícím policistům? Chlap jako hora "s pěnou u úst" lítá po ulici, mává pistolí a řve "vy mě nedostanete, všecky vás zabiju"! Za předpokladu, že by pachatel nebyl váš kamarád, byste určitě křičel jako první, kdyby policie razantně nezakročila a nechala to tak být, že? A co byste řekl v případě, kdyby pistole v jeho ruce opravdu spustila a někdo nezúčastněný (třeba nějaký váš kamarád!) zemřel?
Dívejte se na to jak chcete, ale policisté nosí zbraně opravdu proto, aby je v takovýchto případech efektivně použili. Z taktického hlediska by jakýkoli jiný postup policie znamenal neúměrné riziko, jak pro okolí, tak pro policisty samotné. Při zdravém rozumu po nich vážně nemůžete chtít, aby se vědomě a dobrovolně vystavovali nebezpečí smrti a nic nepodnikli.
A co se týče pražských taxikářů, nechci zevšeobecňovat, ale opravdu mám vícečetnou nedobrou zkušenost s jejich arogancí, agresivitou a neúctou k zákonu a právům ostatních. P.V. se neocitl "ve špatný čas na špatném místě". Události, které se bohužel odehrály, odstartoval a dále eskaloval on sám.

No vidíte - už zase se s vámi bavím. Netušíte proč vlastně?

14 Karolina Steinerova Karolina Steinerova | 6. září 2016 v 14:59 | Reagovat

Tak se mi po letech dostal do rukou Vas clanek a musim zkonstatovat, ze jste se radeji nemel vubec projevit.Je to vyjadreni pisalka, ktery o cele veci evidentne nic nevi, ale ma neprekonatelnou potrebu "neco" vypotit. Smesné a trapné.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama